Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do cyberbiobezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CBxxx-ISP-WBIO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do cyberbiobezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne - Cyberbezpieczeństwo )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WBIO

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do obszaru CyberBioBezpieczeństwa. W ramach wstępu omówione zostaną podstawy zagadnień związanych z biologią molekularną, syntetyczną, biotechnologią i bioinformatyką – punktu wyjścia do zrozumienia specyfiki cyberbiobezpieczeństwa. Właściwa tematyka przedmiotu obejmie zagadnienia związane przede wszystkim z wykorzystaniem tzw. metod bio-inspirowanych w cyberbezpieczeństwie oraz ich zastosowaniem w odniesieniu do pojedynczego użytkownika (np. Bio-IoT), jak również w aplikacjach wielkoskalowych (np. nowoczesna medycyna, przemysł). Koncepcje znanych ataków przedstawione zostaną w postaci studium przypadków. Omówiona zostanie specyfika, potencjalne zagrożenia, metodyki ich wykrywania, monitorowania oraz zabezpieczeń. Materiał podsumowany zostanie perspektywami wykorzystania zdobytych kompetencji w ścieżce zawodowej.

Pełny opis:

WYKŁADY:

 1. CyberBioBezpieczeństwo (6 godz.)
  Wprowadzenie do tematyki przedmiotu: digitalizacja medycyny i nauk biologicznych; Mapowanie zagadnień biomed na cyberbezpieczeństwo, klasyfikacja zagrożeń; Podstawy biologii molekularnej, syntetycznej i biotechnologii / podstawy bioinformatyki: kluczowe zagadnienia / terminologia, struktury danych, biobanki / bazy danych, wektory ataku, aspekty bezpieczeństwa; Cyber- a biobezpieczeństwo; Koncepcje znanych ataków: studium przypadków; Aspekty psychologiczne, społeczne, etyczne, prawne; CyberBioBezpieczeństwo w kontekście aktualnych wydarzeń;
 2. Koncepcje bio-inspirowane w cyberbezpieczeństwie (2 godz.)
  Modele w skali makro i mikro; Taksonomia bio-inspirowanego cyberbezpieczeństwa: biomimetyka, inteligencja rozproszona, mutacje genetyczne, regulacja biologiczna, sekwencjonowanie; Immunologia: koncepcja sztucznego układu odpornościowego, modele agentowe; Modele wirusowe;
 3. Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia, infrastrukturze krytycznej i sektorach przemysłu / bioekonomii (2 godz.)
  Przegląd i orientacja w tematyce: współczesna medycyna, infrastruktura medyczna, sektory przemysłowe, łańcuchy dostaw, bioekonomia w kontekście cyberbezpieczeństwa, przegląd podatności, wektorów ataku, aspektów bezpieczeństwa, szacowanie ryzyka; Aspekty praktyczne ataków: kryteria doboru potencjalnych ofiar, metody monitoringu, mitygacja ryzyka, dobre praktyki, strategie długoterminowe;
 4. CyberBioBezpieczeństwo użytkownika / Bio-IoT (4 godz)
  Wprowadzenie do tematyki cyberbiobezpieczeństwa w kontekście użytkownika; Manipulacje na materiale genetycznym: programowanie żywych komórek, koncepcja kompilatora genetycznego, ksenoboty, wektory ataku, aspekty bezpieczeństwa; DNA computing, DNA storage, przechowywanie danych w strukturach biologicznych, DNA-of-things, wektory ataku, aspekty bezpieczeństwa; Koncepcja i wykorzystanie Bio-IoT, elektronika molekularna, wektory ataku, aspekty bezpieczeństwa;
 5. Cyberbiobezpieczeństwo a rynek pracy / Podsumowanie (1 godz.)
  Podsumowanie przedmiotu jako interdyscyplinarnej, nowo rozwijającej się gałęzi w cyberbezpieczeństwie, Model obszarów cyberbiobezpieczeństwa - zagadnienia, kompetencje, perspektywy i kierunki zawodowe;


PROJEKT:

Zajęcia projektowe będą miały za zadanie trenowanie umiejętności ilustrujących zagadnienia wykładowe. Celem zajęć projektowych będzie praktyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia cyberbiobezpieczeństwa. W ramach zajęć projektowych studenci będą realizować zadania koncepcyjne oraz implementacyjne z zakresu bio-inspirowanego cyberbezpieczństwa. Dodatkowym, istotnym zadaniem będzie krytyczna analiza materiałów źródłowych z zakresu zagadnień wykładowych.
Wybrane tematy projektowe:

 1. Podstawowe operacje bioinformatyczne w kontekście technik cyberbezpieczeństwa
 2. Wykrywanie podatności w oprogramowaniu do analizy kwasów nukleinowych
 3. Kodowanie złośliwego oprogramowania w nici kwasu nukleinowego
 4. Implementacja algorytmu sieci neuronowej dla wybranego problemu np. biometryka
 5. Monitorowanie, modelowanie, symulowanie i wykrywanie zagrożeń urządzeń Bio-IoT
Literatura:

Materiały do zajęć – slajdy, opracowania, artykuły
Oprogramowanie:

 • Systemy operacyjne Windows, Linux, macOS – wersje klienckie i serwerowe;
 • Oprogramowanie open source i specjalistyczne narzędzia (np. oprogramowanie bioinformatyczne) do realizacji zadań praktycznych z zakresu przedmiotu;

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)