Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorithms & Data Structures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CSCSN-ISA-EADS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorithms & Data Structures
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Algorithms and Programming )-Computer Science, Telecommunications-B.Sc.-EITI
( Computer Systems and Networks - Foundation )-Computer Systems and Networks-M.Sc.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Metody programowania )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EADS

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowy materiał pozwalający na zrozumienie struktur danych. Paradygmat projektowania (i programowania) obiektowego jest wykorzystywany do prezentacji abstrakcyjnych typów danych. Główny akcent jest położony na algorytmy wykorzystywane w operacjach na strukturach danych.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents fundamental material to the understanding of data structures. The object-oriented paradigm is used to demonstrate abstract data types. The main focus is put on algorithms handling operations of data structures.


Lecture contents
Data Structures Overview (4h): data types, data type system, object, data structure, linear data structure, tree, graph, evaluating efficiency and the O-notation. Data Types: built-in types, collections, indexed collections.
Linear Data Types (4h): singly-linked list, doubly-linked list, ring, stack, queue, priority queue.
Sorting Algorithms(6h): simple sorting (Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort), advanced sorting (Quicksort, Merge Sort, Heap Sort, Shell Sort), Straight Radix Sort, Radix Exchenge Sort, Shell Sort.
Searching Algorithms (2h): linear searching, binary searching, interpolation searching, Fibonacci searching, hashing strategy, hashing functions and hash search methods.
Trees (6h): Binary Search Tree, Binary Tree Sort, trees with arbitrary degree, AVL Trees, balancing, rotations, digital trees, B-trees, BB-trees.
Recursion (2h): Divide-and-Conquere strategy, Hanoi Towers.
Graphs (6h): directed and undirected graphs, paths, loops, reachibility, implementation methods, adjacency matrix, linked adjacency lists,graph traversals, Depth-First traversals and Breadth-First traversals, weighted and unweighted graphs, positive-weighted shortest path problem (Dijkstra`s algorithm).
Tutorial contents
During exercises some typical problems of data structures are formulated , discussed and solved.


Laboratory contents
The laboratory consists of 3 simple tasks involving data structures. Classes employing single-linked lists, doubly-linked rings and binary search trees have to be designed, implemented and tested.


Similar Courses

CodeNameDiscount ECTS
103C-INxxx-ISP-AISDIAlgorytmy i struktury danych4
103C-INxxx-ISP-AISDIAlgorytmy i struktury danych4
103B-INxxx-ISP-AISDIAlgorytmy i struktury danych4
103B-INxxx-ISP-AISDIAlgorytmy i struktury danych4

Literatura: (tylko po angielsku)

    1. M. A. Weiss: Data Structures and Problem Solving Using C++, Second Edition, Addison Wesley Longman Inc., 2000.

    2. T. Budd: Data Structures in C++ Using the Standard Template Library, Addison Wesley Longman Inc., 1997.

    3. S. Sengupta, C.Ph. Korobkin: C++, Object-Oriented Data Structures, Springer-Verlag, 1994.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.