Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digital Signal Processor Architecture and Programming

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CSCSN-MSA-EDSPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Digital Signal Processor Architecture and Programming
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Computer Systems and Networks - Advanced )-Computer Systems and Networks-M.Sc.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Systemy komputerowe )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EDSPA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Prezentacja budowy i zastosowania nowoczesnych procesorów sygnałowych. Przegląd najważniejszych architektur procesorów sygnałowych oraz sposobów ich programowania. Pozwala na zaznajomienie się z przeznaczonym dla tych procesorów narzędziami programowymi, językami asemblerowymi i wysokiego poziomu oraz systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego. Umożliwia praktyczne zweryfikowanie nabytej wiedzy podczas pracy w środowisku sprzętowo-programowym wiodących producentów.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Presentation of modern digital signal processor (DSP) architecture and applications. Presentation of typical DSP processor architecture and its programming techniques. On completion of this module student should know and understand: basics of DSP, internal architecture of DSP chips, dedicated software and hardware tools, programming languages, basics of dedicated real time operating systems.


Lecture contents

 1. Introduction: general information, basic definitions, Harvard architecture, features of DSP, comparisons of general-purpose processors and DSP, DSP evolution, typical applications, fixed point and floating point DSP

 2. DSP processors architecture: data arithmetic operations, data representations, dedicated arithmetic operations, typical DSP block diagram, data and program memory, buses, on-chip peripherals, expansion ports, on-chip debugging interface.


 3. Overview of a core CPU architecture: data ALU, address generation unit, program controller, stack, pipelining, dual MAC architecture, SIMD architectural technique, Very Long Instruction Word (VLIW) architecture, superscalar architecture, multiple cores, CPU programming model.

 4. DSP instruction set: DSP programming model, orthogonality, specialized addressing modes, specialized instructions, parallel data moving, hardware loops.


 5. Dedicated software and hardware tools: compiler, assembler/linker, simulator, debugger, emulator and evaluation module.

 6. Real time operating systems: basic definitions, monitors, data streams, vectors, tables, exceptions, memory management, library.

All subjects are presented based on DSP56xxx (Motorola), TMS320C2xxx, TMS320C5xxx, TMS320C6xxx (Texas Instruments) processor families and DSP/BIOS (Texas Instruments) real time operating system. Selected topics are shown based on other processor families and manufacturers.Laboratory contents
Laboratory exercises 2-4 using all materials of the "TMS320C6000 Hands-On Workshop" with the Texas Instruments permission for Digital Signal Processors Architecture and Programming course.

Exercise 1: Write the program for DSP56300 processor family using assembler language and DSP Suite56 environment.

Exercise 2: Reset Board and Start CCS, Configure CCS Environment, Create a CDB file, Run and Debug Code.

Exercise 3: Configure and initialize hardware interrupts, interrupt service routine, use McBSP serial port, use codec, generate sine wave signal.

Exercise 4: Configuring cache and memory buffer, EDMA initialization. Introduction to DSP/BIOS, create SWI, visualizing the program, using LOG_printf, adding a second load thread, using statistics, using RTDX and RTA.

Exercise 5: Write the program for TMS320C5416 processor using assembler language and CCS Environment for TMS320C5416 DSK module.Projects contents
Write the program for DSP processor. Test it with software simulator and with hardware evaluation module.


Similar Courses
CodeNameDiscount ECTS
103B-INIIT-ISP-PSProcesory sygnałowe5
103C-ELEIK-ISP-PSAPProcesory sygnałowe - architektura i programowanie5

Literatura: (tylko po angielsku)

  Textbook:

  1. Lapsley P., Bier J., Shoham A., Lee E.A., "DSP processors fundamentals, Architectures and features", Berkeley Design Technology, Inc, Fremont, 1996; John Wiley & Sons, 1997.

  References:

  1. Marven C., Ewers G., "A simple approach to digital signal processing", Texas Instruments, 1993. (John Wiley & Sons, 1996) (Marven C., Ewers G., "Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów" WKŁ, 1999.)

  2. Dahnoun N, "Digital signal processing implementation using the TMS320C6000 DSP platform", Prentice Hall, 2000

  3. Andy Bateman, Iain Paterson-Stephens, "The DSP Handbook, Algorithms, Applications and Design Techniques", Prentice-Hall, 2002,

  4. Rulph Chassaing, "DSP Applications Using C and the TMS320C6x DSK", John Wiley & Sons; 2002.

  5. "2003 DSP directory", EDN, 3.04.2003. (www.ednmag.com)

  6. "TMS320C6000 CPU and Instruction Set Reference Guide", Texas Instruments, SPRU189.

  7. "TMS320C6000 Peripherals Reference Guide" , Texas Instruments, SPRU190.

  8. "TMS320C6000 DSP/BIOS User`s Guide", Texas Instruments, SPRU303.

  9. "TMS320C54x User`s Guide", Texas Instruments, 1993.

  10. Steven W. Smith, "The Scientist and Engineer`s Guide to Digital Signal Processing", Analog Devices, 1999.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kowalski
Prowadzący grup: Henryk Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4a (2022-10-03)