Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analysis 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CTxxx-ISA-EANA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analysis 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Mathematics )--B.Sc.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EANA2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zastosowaniami rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej oraz z rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji wielu zmiennych rzeczywistych i elementami analizy wektorowej.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course covers the following areas: indefinite and definite integrals with applications; differential calculus of scalar functions of several independent variables; multiple integrals with applications; line and surface integrals.
Lecture contents

 • Indefinite integrals; methods of integration by substitutions, by parts, trigonometric substitutions; integration of rational functions.

 • Riemann Sums and definite integrals; the Mean Value and Fundamental Theorems for integral calculus.

 • Applications of definite integrals: the area of a region on a plane, the length of a plane curve, the volume of a solid.

 • Improper integrals.

 • Functions of several variables; limits and continuity.

 • Functions of several variables; partial derivatives and differentiability. Linearization and differentials.

 • The chain rule; directional derivatives; gradient vector and tangent plane.

 • Extreme values and saddle points. Lagrange multipliers.

 • Double and triple integrals; properties and applications.

 • Substitutions in multiple integrals. Polar, cylindrical and spherical coordinates.

 • Line integrals; definitions and applications.

 • Exact differentials and conservative fields; the fundamental theorem of line integrals.

 • Green`s theorem and applications.

 • Parametrizations of surfaces; surface integrals.

 • Stoke`s theorem. • Tutorial contents
  ...

Literatura: (tylko po angielsku)

  Literature (mandatory):

  1. Ross L. Finney, Maurice D Weir, Frank R. Giordano, Thomas` Calculus; Addisson Wesley (2001)

  2. Ross L. Finney, Franklin D. Demana, Bert K. Weits, Daniel Kennedy, Calculus a Complete Course; Addisson Wesley (2000)

  Literature (optional)

  1. Thomas G. Finney, Calculus; (1998)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Lech
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.