Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Electrical and Computer Engineering Laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CTxxx-ISA-EECEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Electrical and Computer Engineering Laboratory
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Circuits and Systems )-Computer Science, Telecommunications-B.Sc.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Elektronika )-Informatyka-inż.-EITI
( Miernictwo i systemy pomiarowe )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EECEL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Program wykładu obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu analizy obwodów elektrycznych oraz metod pomiarowych stosowanych do pomiaru sygnałów elektrycznych i parametrów R,L,C. Przedstawione są zasady działania i konstrukcja podstawowych przyrządów pomiarowych do pomiaru napięcia, prądu, czasu i częstotliwości wraz z analizą ich dokładności.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Program of the lectures consists of the basic information of measurements methods and instrumentation with extension of advanced electronic measurements with digital measurements and computer controlled systems. The electronic circuits analysis as well as fundamental theorems are presented. Various methods of voltage, current, frequency and time measurement with respect to accuracy of applied method and instrumentation are discussed.
Also the impedance measurement of R, L and C components with complex number and phasor diagram analysis are conducted.
Lecture contents

 1. Introduction to measurement: general concept and definitions (2h).

 2. Introduction to instrumentation part 1: Multimeterrs and Sources (2h).

 3. Introduction to instrumentation part 2: Oscilloscope., /2h).

 4. Measurement errors (2h).

 5. Measurement errors, ctd. Introduction to electrical circuits, DC circuits (2h).

 6. DC circuit analysis (2h).

 7. DC circuit analysis, Measurement of DC voltage and current, (2h).

 8. Measurement of DC voltage measurement ctd., Compensation method (2h).

 9. DC resistance measurements (2h).

 10. DC resistance measurements ctd., Bridge methods. AC voltage measurements (2h).

 11. AC voltage measurements ctd. (2h).

 12. Frequency and time measurement (2h).

 13. Introduction to AC circuit analysis (2h).

 14. Description of AC circuit elements. Measurement of elements parameters (2h).

 15. Impedance measurements. AC bridges (2h).


Laboratory contents
 1. Experiment No.1: Digital multimeter, DC supply unit- output properties measurement, AC generator- output resistance measurement

 2. Experiment No.2: DC voltage measurement- direct method,compensation method, extrapolation of EMF

 3. Experiment No.3: Oscilloscope- observation of electrical signals with linear time-base, Signal parameters measurement, examining the loading effects, application of X-Y mode.

 4. Experiment No.4: DC resistance measurement- technical method, substitution and comparision methods, Wheatstone bridge method

 5. Experiment No.5: Time and frequency measurements- using oscilloscope with linear and sinusoidal time-base, digital counter method

 6. Experiment No.6: AC voltage measurements: absolute avarage value rectifier, DC and AC peak detectors, active recifiers

 7. Experiment No.7: Impedance measurements part 1: measurement of capacitor parameters: two and three wires method, transformer bridge method

 8. Experiment No.8: Impedance measurement part 2: measurement of inductor parameters. Maxwell-Wien bridge, Q-meter


The experiment of the third group consists of 4 experiments but only 3 randomaly chosen are conducted.Similar Courses
CodeNameDiscount ECTS
103B-INxxx-ISP-POELPodstawy elektroniki5
103A-TExxx-ISP-PPOMPodstawy pomiarów5

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. Floyd T.L.: Principles of Electric Circuits. Prentice Hall, 2000

  2. Ramotowski M., Śliwa L.: ECE Laboratory. Oficyna Wydawnicza PW, 2000

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Piotr Kolasiński, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Piotr Kolasiński, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Piotr Kolasiński, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Grzegorz Kasprowicz, Konrad Markowski, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata, Andrzej Wojeński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Grzegorz Kasprowicz, Konrad Markowski, Tomasz Osuch, Grzegorz Tarapata, Andrzej Wojeński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)