Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internet Technologies and Standards

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CTxxx-ISA-EINTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internet Technologies and Standards
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
( Telecommunication Systems )-Computer Science, Telecommunications-B.Sc.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EINTE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie architektura i organizacja sieci Internet, działanie wybranych aplikacji internetowych oraz protokoły używane przez nie do realizacji różnych aspektów komunikacji. Zgłębimy również wybrane techniki związane z działaniem operatorskich sieci IP, z których składa się Internet, takie jak protokół OSPF powszechnie używany do routingu wewnątrzdomenowego oraz protokół BGP używany do kierowania ruchu między połączonymi sieciami różnych dostawców usług internetowych. Ćwiczenia laboratoryjne realizowane przy użyciu wirtualnych środowisk pozwolą studentom zapoznać się z wybranymi usługami internetowymi (VoIP, IoT), z najważniejszym protokołem transportu internetowego – TCP oraz zdobyć praktyczne doświadczenie w konfiguracji urządzeń sieciowych do routingu wewnątrzdomenowego i międzydomenowego.

Pełny opis:

Lectures:

Introduction:

 • Internet structure and organization
 • Protocols and layered network models (OSI model and the TCP/IP stack)

Overview of the Internet data link layer:

 • MAC addresses
 • IP to MAC address resolution – ARP (Address Resolution Protocol)
 • Fundamentals of Ethernet

Internet network layer:

 • IP (Internet Protocol), IP addressing and subnetting, basic applications of the ICMP (Internet Control Message Protocol) – ping and traceroute, automated configuration of network hosts – DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), IP address translation – NAT (Network Address Translation), IPv6.
 • Internet routing principles. Routing databases and tables. Longest Prefix Match rule. Intra-domain routing protocols: RIP (Routing Information Protocol) and OSPF (Open Shortest Path First). Organization of routing between ISPs (Internet Service Providers) and the fundamentals of the BGP (Border Gateway Protocol).
 • Basics of the selected ISP core network technologies: MPLS (Multiprotocol Label Switching), SR (Segment Routing).

Internet transport layer

 • Transport layer in the TCP/IP stack. Sockets and solutions for reliable data delivery.
 • UDP (User Datagram Protocol)
 • TCP (Transport Control Protocol) – fundamental Internet transport protocol. Flow control and congestion control in TCP.

Internet application layer:

 • Resolving domain names to IP addresses – the DNS service
 • World Wide Web service and http (Hyper-Text Transport Protocol) fundamentals.
 • Principles and solutions for multimedia transport in the Internet
 • Multimedia transport using RTP (Real-time Transport Protocol)
 • Multimedia session establishment and control using SIP (Session Initiation Protocol)
 • Voice Over IP service
 • OTT (Over-The-Top) video streaming

Content Delivery Networks and Internet datacenters: architecture overview
The fundamentals of Internet Of Things

Laboratiories:

The topics of laboratory exercises are as follows:

 • Lab. 1: TCP congestion control mechanisms.
 • Lab. 2: IP routing principles. Configuration and verification of the OSPF routing in the network.
 • Lab. 3: Inter-domain routing. Configuration and verification of traffic exchange between ISPs using BGP protocol.
 • Lab. 4: Voice-Over-IP service. RTP and SIP protocols in action.
 • Lab. 5: IOT: the fundamentals of Internet Of Things.
Literatura: (tylko po angielsku)

 • Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (7th Edition) by James F. Kurose, Keith Ross; Pearson Addison Wesley, 2018.
 • An Introduction to Computer Networks by Peter L. Dordal, 2021, http://intronetworks.cs.luc.edu/
 • Internetworking with TCP/IP Volume One (6th Edition) by Douglas E. Comer; Addison-Wesley, 2013.
 • Selected RFCs and papers
Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

 • Knows the organization and structure of the Internet and the TCP/IP protocol stack
 • Has basic knowledge about the data link layer in the IP networks (MAC adresses, ARP, Ethernet)
 • Has knowledge about IPv4 and IP addressing and subnetting
 • Has knowledge about autoconfiguration of IP hosts (DHCP), address translation (NAT) and applications of ICMP (ping, traceroute)
 • Has basic knowledge about IPv6, ICMPv6 and NDP protocols
 • Has knowledge about the TCP operation, flow and congestion control mechanisms in TCP
 • Has knowledge about the routing principles and routing protocol types (Distance Vector vs Link State) in IP networks
 • Knows the fundamentals of the OSPF and BGP protocols
 • Has knowledge about the DNS service and its role in the Internet
 • Has knowledge about the fundamentals of the WWW service and http protocol
 • Knows the requirements of multimedia services (VoIP and OTT video streaming) and the solutions for multimedia transport and session establishment in the Internet
 • Has basic knowledge about the architecture and applications of Content Delivery Networks (CDN) and Internet Data Centers
 • Knows the basic principles of IoT protocols and systems

Skills

 • Is able to assess the performance of the TCP protocol on the basis of measurements made under various network conditions
 • Can configure the OSPF routing protocol on network devices in IP network
 • Can configure the interdomain routing on network devices with the BGP protocol
 • Is able to analyze and evaluate the correctness of the flow of signaling messages and data packets in the VoIP system based on SIP protocol
 • Can investigate the selected aspects of operation of a simple IoT system
 • Can successfully work in a team
Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The final student score is based on a sum of scores from:

 • 2 tests (50% of points)
 • laboratory exercises (50% of points), graded on the basis of submitted reports.

The minimum number of points required to pass the course is 50, the grade increases with each 10 points. Two lecture meetings are partially reserved for tests: first in the middle of the semester and second at the end. The students have the possibility to retake the tests at the dates mutually agreed with the lecturers.

Laboratory tasks are assigned to the groups of 2-3 students. The exercises start with the introduction to the lab environment relevant to each exercise and a short discussion devoted to the tasks required to pass the exercise. After that, the students work on fulfilling the exercise tasks. All tasks are described in detail in the exercise manuals. The virtualized lab infrastructure allows the students to work remotely in the 24x7 mode through the entire semester with the remote support from lab supervisors during the predefined sessions and on-demand (via messaging/email exchange that may lead to setting a real-time remote of face-to-face support session if required).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek, Fernando Solano Donado, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek, Fernando Solano Donado, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek, Fernando Solano Donado, Marek Średniawa, Mateusz Żotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek, Michał Jarociński
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)