Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Physics 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CTxxx-ISA-EPHY1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Physics 1
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Physics )--B.Sc.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EPHY1

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Fizyka jest nauką o formach materii, oddziaływaniu tych form oraz ich ruchu. Jednym z najważniejszych zadań fizyki jest poznanie fundamentalnych i uniwersalnych właściwości materii i jej praw. Prawa przyrody, wyrażane w fizyce w postaci związków matematycznych między wielkościami fizycznymi, są poznawane i sprawdzane przez doświadczenia oraz obserwacje. Fizyka stanowi podstawę teoretyczną dyscyplin inżynieryjnych.
Bezpośrednim celem dydaktycznym Fizyki I jest zapoznanie studentów z pojęciami, koncepcjami, prawami i teoriami fizycznymi dotyczącymi: mechaniki klasycznej, szczególnej teorii względności, termodynamiki, wybranych zagadnień fizyki statystycznej oraz elektrodynamiki. Zamierzeniem dydaktycznym przedmiotu jest także nauczenie studentów fizycznego spojrzenia na przyrodę oraz fizycznego podejścia do analizy i rozwiązywania problemów inżynierskich. Zdobyta wiedza powinna pomóc w zrozumieniu innych, specjalistycznych przedmiotów inżynierskich wykładanych na (...)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Physics is a science that deals with fundamental properties of matter, its forms, structure, interactions and transformations. It is a science that aims at learning new facts and laws, but not only, it also searches for the order in our observations of the nature. The tremendous variety of phenomena in the universe Physics presents by relatively small number of fundamental concepts and laws, creating a coherent view of the nature. As an experimental discipline, Physics relays on observations and confirms all scientific ideas and theories by experimental evidences. Physics provides theoretical and conceptual fundamentals for all engineering sciences.

Studying Physics I course students will meet with concepts, laws and theories related to classical mechanics, special theory of relativity, thermodynamics, elements of statistical physics and electrodynamics. The teaching process aims for training the students in understanding the world around and learning them in application of the physical approach when solving problems. The physics knowledge gained should help and facilitate studies of the other engineering courses.

The general approach to the Physics I course is to show the experimental character of the discipline and exhibit feedback between experiment and theory.

The subject consists of three modules: lectures, exercises and physics laboratory. During lectures physical experiments are demonstrated.

To pass the Physics I course is necessary to achieve at least 51 per cent of available points for each modules separately.
Lecture contents

 1. Language and methodology of physics

 2. Classical mechanics

  • Basic concepts in mechanics

  • Mass and moment of inertia

  • Force and torque

  • Momentum and angular momentum

  • Newton`s low of motion

  • Conservation laws

  • Symmetries and conservation laws

  • Field of forces and potentials

 3. Theory of relativity

  • The Michelson-Morley experiment

  • Einstein`s postulates

  • Lorentz transformation

  • The law of relativistic addition of velocities

  • The relativistic effects: a length contraction and a time dilation

  • Mass and energy in relativity

  • The timespace

 4. Thermodynamics

  • Basic notions of thermodynamics

  • Work and heat

  • The laws of thermodynamics

  • The state and the process functions

  • Thermodynamics potentials

  • Politropic process

  • Ideal and real gases

  • Entropy

 5. Statistical physics

  • Basic concepts in statistical physics

  • Pressure, temperature and entropy in statistical physics

  • The Boltzmann`s and the Maxwell Boltzmann`s distributions

  • The equipartition of energy

 6. Electricity

  • Electric field in vacuum, metals and dielectrics

  • The electric capacity

  • Piezoelectricity

  • Currents, a classical model of current

  • Current rules

 7. Magnetism

  • A physical concept of magnetic field

  • The Biot-Savart-Laplace`s law

  • The Ampere`s law

  • Magnetic materials

  • Electromagnetic induction

 8. The Maxwell`s equationsTutorial contents
During exercises students are taught and trained to solve problems prepared by the tutor and related to harmonic motion, waves and wave motion. Also methods of solving Schrödinger equation are presented and discussed.
To pass the exercises students have to score at least 51 per cent available points for written tests.Laboratory contents
An educational goal of the physics laboratory focuses on teaching the students how to perform a physical experiments in a correct manner. A standard procedure comprises: planning the experiment, measurements, analysis of the results, error analysis of the results and the final report. All these elements are trained. Our physics laboratory offers to each student an unique opportunity to perform some nuclear experiments.
A student has to perform satisfactorily all scheduled experiments. The final mark is calculated as an average of all achieved marks.

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. J.L. Nowiński and J.E. Garbarczyk, Physics Lectures, part I, CEmS, Politechnika Warszawska, 1998 Warszawa,

  2. J.L. Nowiński and J.E. Garbarczyk, Physics Lectures. Auxiliary materials, part II, CEmS, Politechnika Warszawska, 1998 Warszawa,


  3. John D. Cutnell, College Physics, New York 1995, John Wiley & Sons,

  4. Douglas C. Giancoli, Physics, Upper Saddle River 1980, Prentice Hall,

  5. Hugh D. Young and Roger A. Freedman, University Physics, San Francisco 2000, Addison Wesley,

  6. Gary L. Buckwalter and David M. Riban, College Physics, New York 1987, McGraw Hill.


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Ślubowska, Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Aleksander Rostocki, Wioleta Ślubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Anna Kalbarczyk, Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Ślubowska, Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Aleksander Rostocki, Wioleta Ślubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Ślubowska, Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Aleksander Rostocki, Wioleta Ślubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Nowiński
Prowadzący grup: Jan Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Wnętrzewski
Prowadzący grup: Bogdan Wnętrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Nowiński
Prowadzący grup: Jan Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.