Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programming 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CTxxx-ISA-EPRO3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programming 3
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Algorithms and Programming )-Computer Science, Telecommunications-B.Sc.-EITI
( Algorytmy i techniki programowania )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Metody programowania )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EPRO3

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład przedstawia programowanie obiektowe w języku C++ i zapoznaje studentów z projektowaniem obiektowym oraz abstrahowaniem danych, interfejsem klasy i implementacją. Dziedziczenie, polimorfizm, funkcje wirtualne i abstrakcyjne są prezentowane w kontekście projektowania zstępującego. Przeciążanie operatorów oraz szablony służą ujednoliceniu oprogramowania. Obsługa wyjątków jest współczesnym mechanizmem wychwytywania i reagowania na sytuacje błędne. Omówienie biblioteki standardowej ma na celu zwiększenie wydajności tworzenia oprogramowania.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture should present the object-oriented programming in C++ language and make students familiar with the object-oriented design and data abstraction, interfaces and implementations. Inheritance, polymorphism, virtual and abstract functions are introduced as top-down design methodology. Operator overloading and templates support uniformity in designing and exception handling is contemporary technique for dealing with errors. Standard library overview should result in improvement of software productivity.


Lecture contents
Introduction (4h): the C/C++ language elements, basic data types, literals, references, casting, operator summary, statement summary.
Functions and Files (4h): linkage, header files, static and automatic variables, initialization of variables, default values of function parameters, function overloading, namespaces.Classes (6h): classes and members, access control, interfaces and implementation, friends, name qualification, static members, constructors and destructors, object-oriented programming.
Derived Classes (6h): inheritance, virtual functions, polymorphism, pure virtual functions, abstract classes, multiple inheritance, dynamic data structures, dynamic binding, run-time type inspection.
Operator Overloading (2h): operator functions, assignment and initialization, increment and decrement, friends and members.
Templates (2h): class template, function template.
Exception Handling (2h): error handling, throwing and catching exceptions, try block, catch blocks, discrimination of exceptions, naming of exceptions, uncaught exceptions.
Input/Output Functions (2h): streams, formatting, files.
Standard Libraries (2h): STL, containers, algorithms, iterators.
Laboratory contents
The laboratory consists of 5 simple tasks followed by a small project. The simple tasks cover the following issues:

 1. Pointers.
 2. References.
 3. Classes and objects: constructors and destructors.
 4. Inheritance.
 5. Polymorphism (virtual functions). The project requires a design of simplified simulating an institution (e.g. bank, university, hospital) using several related classes.
Similar Courses
CodeNameDiscount ECTS
103A-INxxx-ISP-PROIProgramowanie obiektowe5
103A-TExxx-ISP-PROEProgramowanie obiektowe5

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. B. Stroustrup, "The C++ Programming Language", Third Edition, Addison-Wesley, 1998.

  2. I. Pohl, "C++ for C Programmers", Addison-Wesley, 1998.

  3. H. Schildt, "C++: The Complete Reference", Third Edition, McGraw-Hill, 1998.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.