Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium elektroniki mikrofalowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIF-ISP-MIKEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium elektroniki mikrofalowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MIKEL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi zagadnieniami podstaw elektroniki mikrofalowej. Przedmiot jest kontynuacją „Elektroniki mikrofalowej” i ma zapewnić studentom podstawowe informacje dotyczące praktycznych aspektów pomiarów i budowy układów mikrofalowych.

Pełny opis:

Przedmiot MIKEL stanowi kontynuację przedmiotu MIKE. W trakcie semestru odbędzie się 6 zajęć laboratoryjnych trwających 4 godziny każde, w ramach których studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami budowy i pomiarów układów wielkiej częstotliwości.

Tematyka laboratoriów:

 1. Laboratorium 1 (wprowadzające) – Prowadnice falowe,
  W ramach laboratorium studenci mierzą parametry wybranych prowadnic falowych - kabli koncentrycznych różnych typów, linii współosiowych, oraz wybranych struktur realizowanych na obwodach drukowanych. Pomiary będą wykonywane przy użyciu wybranych przyrządów pomiarowych w.cz – np. analizatora widma lub wektorowy analizator sieci (VNA).
  Badane są parametry linii takie jak tłumienie, dopasowanie i długość linii transmisyjnej. W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z podstawami obsługi przyrządów w. cz.
 2. Laboratorium 2 – Pasywne układy w. cz.
  W ramach laboratorium studenci wykonują pomiary podstawowych pasywnych układów w. cz. takich jak:
  • tłumik,
  • dzielnik mocy,
  • sprzęgacz kierunkowy,
  • cyrkulator,
  • przesuwnik fazy.
  Badane będą zarówno układy falowodowe (dostępne w laboratorium), oraz struktury zrealizowane na płytkach PCB.
 3. Laboratorium 3 – Wzmacniacze mocy w. cz.
  W ramach laboratorium studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami pomiarów układów wzmacniaczy mocy wielkiej częstotliwości. Przedstawione zostaną metody pomiarów podstawowych parametrów takich jak np. P1dB i IP3. Zostaną przedstawione aspekty doboru układów dopasowujących.
 4. Laboratorium 4 – Filtry i rezonatory w. cz.
  W ramach laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi aspektami projektowania filtrów w.cz. Porównane zostaną zarówno filtry zbudowane z elementów o stałych skupionych, jak i oparte na odcinkach linii długiej. Studenci zapoznają się także z pomiarami podstawowych parametrów układów rezonansowych.
 5. Laboratorium 5 – Szumy w układach w. cz.
  W ramach laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi metodami pomiarów parametrów szumowych mieszaczy i wzmacniaczy w.cz. Studenci będą mieli także możliwość zapoznania się z metodami pomiarów szumów fazowych wykorzystujących nowoczesny analizator źródeł sygnału.
 6. Laboratorium 6- Anteny
  W ramach laboratorium studenci zapoznają się z metodami podstawowych parametrów anten wykorzystywanych w bezprzewodowych układach transmisyjnych. Przedstawione zostaną także informacje o budowie współczesnych szyków antenowych.
Literatura:

 1. J.A. Dobrowolski, "Technika wielkich częstotliwości", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001.
 2. J.A. Dobrowolski, "Układy i systemy wielkich częstotliwości - zadania", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.
 3. J.A. Dobrowolski, "Technika wielkich częstotliwości", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
 4. J.A. Dobrowolski, "Technika wielkich częstotliwości - zadania", Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1996.
 5. J.A. Dobrowolski, "Projektowanie mikrofalowych wzmacniaczy z tranzystorami MESFET", WNT, Warszawa 1991.
 6. B. Galwas, "Miernictwo mikrofalowe", WKiŁ, Warszawa 1986.
Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wyników uzyskanych z 6 laboratoriów (+1 laboratorium poprawkowe)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Urbański
Prowadzący grup: Adam Abramowicz, Bartosz Gąsowski, Krzysztof Madziar, Andžej Šerlat, Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Urbański
Prowadzący grup: Adam Abramowicz, Bartosz Gąsowski, Krzysztof Madziar, Andžej Šerlat, Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)