Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy techniki analogowej w systemach cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIK-ISP-EASY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy techniki analogowej w systemach cyfrowych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EASY

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Efekty kształcenia
Wiedza: Właściwości i budowa elementarnych układów analogowych, przykłady łączenia układów prostych w większe bloki funkcjonalne.
Umiejętności: Analiza właściwości i parametrów prostych układów elektronicznych, konstruowanie i projektowanie prostych analogowych układów elektronicznych (łączenie układów prostych w większe struktury).
Cel wykładu
Wykład jest kierowany do osób zainteresowanych utrwaleniem i rozszerzeniem podstawowych umiejętności w zakresie elektroniki analogowej. Słuchaczami mogą być początkujący elektronicy, a także konstruktorzy systemów cyfrowych, którzy często stają przed koniecznością uzupełnienia opracowywanego systemu układami analogowymi. Obserwacje środowiska elektroników wyraźnie wskazują, że nawet stosunkowo proste układy analogowe stanowią zwykle dużą trudność dla osób specjalizujących się w technice cyfrowej. Równolegle celem wykładu jest rozszerzenie umiejętności (...)

Pełny opis:

Efekty kształcenia

Wiedza: Właściwości i budowa elementarnych układów analogowych,
przykłady łączenia układów prostych w większe bloki funkcjonalne.

Umiejętności: Analiza właściwości i parametrów prostych układów
elektronicznych, konstruowanie i projektowanie prostych analogowych
układów elektronicznych (łączenie układów prostych w większe
struktury).

Cel wykładu

Wykład jest kierowany do osób zainteresowanych utrwaleniem i
rozszerzeniem podstawowych umiejętności w zakresie elektroniki
analogowej. Słuchaczami mogą być początkujący elektronicy, a
także konstruktorzy systemów cyfrowych, którzy często stają
przed koniecznością uzupełnienia opracowywanego systemu układami
analogowymi. Obserwacje środowiska elektroników wyraźnie wskazują, że
nawet stosunkowo proste układy analogowe stanowią zwykle dużą trudność
dla osób specjalizujących się w technice cyfrowej. Równolegle celem
wykładu jest rozszerzenie umiejętności początkujących elektroników o
zdolność tworzenia własnych rozwiązań w zakresie podstawowej
elektroniki analogowej.

Większość omawianych zagadnień ujęto w postaci przykładów - rozwiązania
określonego problemu poprzez realizację odpowiedniego układu.

Dobór zagadnień poruszanych na wykładzie może być częściowo
modyfikowany na podstawie sugestii słuchaczy.


Treść wykładu

 • Przypomnienie podstawowych pojęć teorii obwodów: źródło
  napięciowe, źródło prądowe, sumowanie napięć i prądów, składowa stała i
  i zmienna, sprzężenie stało- i zmiennoprądowe, rezystancja wejściowa i
  wyjściowa, uproszczone działanie tranzystora bipolarnego - ujęcie pod
  kątem praktyki układowej.

 • Układy elementarne z tranzystorem bipolarnym: konfiguracje WE,
  WK, WB - idee podstawowe. Właściwości układów i przykłady zastosowań.
  Opis małosygnałowy - wzmocnienia, rezystancje wejściowe i wyjściowe,
  zakresy liniowej pracy.

 • Wtórniki dwutranzystorowe i rozbudowane - właściwości,
  zastosowania. Wtórniki - nadajniki linii; wtórniki jako stopnie
  końcowe wzmacniaczy mocy.

 • Łączenie stopni podstawowych - kombinacje: WK-WE, WE-WK, WE-WB
  (kaskoda), WK-WB (wzmacniacz różnicowy).

 • Tranzystor J-FET - właściwości, najczęstsze zastosowania (wtórnik
  wejściowy aparatury pomiarowej). Połączenie wtórników z tranzystorów
  J-FET i BJT.

 • Źródła prądowe - realizacje praktyczne, zastosowania, szacowanie
  upływności.

 • Wzmacniacz różnicowy (WR): właściwości podstawowe. Przykłady: WR
  jako prosty komparator; jako szybki przełącznik; WR do sterowania
  bramek TTL; WR jako wzmacniacz liniowy; WR jako wzmacniacz odbiorczy i
  nadajnik toru symetrycznego. Modyfikacje układu WR. Łączenie WR z
  innymi stopniami (WK, WB).

 • Podstawowe problemy wzmacniaczy mocy - wzmacnianie prądu,
  wzmacnianie napięcia, zniekształcenia, problemy związane z ujemnym
  sprzężeniem zwrotnym. Układy podstawowe.

 • Podstawowe układy stabilizatorów i zasilaczy o pracy ciągłej:
  przykład projektu zasilacza sieciowego; zastosowanie precyzyjnych
  stabilizatorów napięcia.

 • Elementy techniki impulsowej: klucze nasycone, klucze prądowe.
  Współpraca układów cyfrowych z elementami i układami analogowymi oraz
  z bramkami innych rodzin; zastosowanie klucza nasyconego, klucza MOS i
  klucza prądowego do sterowania bramek cyfrowych; sterowanie diodami
  LED, przekaźnikami i innymi elementami wykonawczymi.

 • Przesuwniki poziomu i konwersja poziomów logicznych (CMOS-4000 na
  TTL, TTL/5V na TTL/3V itp).

 • Przerzutniki astabilne i monostabilne - z elementów dyskretnych i
  scalone, przykłady konkretnych układów, uzyskiwanie bardzo długich i
  bardzo krótkich okresów, sposoby regulacji czasu trwania.

 • Bezindukcyjne przetwornice napięcia oraz proste przetwornice
  indukcyjne - sposoby uzyskiwania dodatkowych napięć dodatnich i
  ujemnych.

 • Transmisja sygnałów analogowych i cyfrowych na większe odległości
  - przykład toru symetrycznego i niesymetrycznego; problemy dopasowania
  linii transmisyjnych.


 • Zakres projektu
  Przeznaczeniem projektu jest praktyczne zastosowanie materiału wykładowego przy opracowywaniu zadanego układu oraz oswojenie się z projektowaniem prostych układów analogowych. W ciągu semestru każdy student otrzymuje do opracowania jeden lub dwa projekty. Temat projektu jest ustalany indywidualnie z każdym studentem, dobrze widziane są własne propozycje studentów. Oferuje się pomoc w praktycznym wykonaniu projektu lub jego części; dla osób pragnących wykonać projekt praktycznie udostępniana jest podstawowa aparatura kontrolno-pomiarowa (oscyloskopy, zasilacze, generatory).


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103C-TExxx-ISP-ELIUElementy i układy elektroniczne
Wymagany2103B-ELEIM-ISP-USEUkłady i systemy elektroniczne

Literatura:

P. Horowitz, W. Hill "Sztuka elektroniki cz.I i II", WKŁWarszawa, 1996

Praca zbiorowa pod red. J. Baranowskiego "Zbiór zadań z układów
nieliniowych i impulsowych", WNT 1997.

Z. Nosal, J. Baranowski "Układy elektroniczne cz. I". WNT 1994

J. Baranowski, G. Czajkowski "Układy elektroniczne cz. II". WNT 1994

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal "Układy elektroniczne cz. III",
WNT 1994

W. Nowakowski "Układy impulsowe", WKł, Warszawa, 1982

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)