Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy plazmoniki i metamateriałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELMFN-MSP-PLAZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy plazmoniki i metamateriałów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fotonika i nanoelektronika )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PLAZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu właściwości plazmonowych powierzchni materiałów metalicznych i cienkich struktur dielektryczno metalicznych z metali szlachetnych. Omawia zagadnienia oddziaływania fale elektromagnetycznych o różnej częstotliwości ze strukturami periodycznymi z cienkich powłok szczególnie metalicznych. Wprowadza pojęcie ujemnego współczynnika załamania i metamateriału. Omawia właściwości struktur metamateriałowych oraz możliwości ich zastosowania w szerokim zakresie długości fal.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu właściwości plazmonowych powierzchni materiałów metalicznych i cienkich struktur dielektryczno metalicznych z metali szlachetnych. Omawia zagadnienia oddziaływania fale elektromagnetycznych o różnej częstotliwości ze strukturami periodycznymi z cienkich powłok szczególnie metalicznych. Wprowadza pojęcie ujemnego współczynnika załamania i metamateriału. Omawia właściwości struktur metamateriałowych oraz możliwości ich zastosowania w szerokim zakresie długości fal.

Treść wykładu

 1. Oddziaływanie fal elektromagnetycznych o różnej częstotliwości z materią, oddziaływanie fal elektromagnetycznych ze strukturami
  periodycznymi, (4 godz),

 2. Elementy fizyki powierzchni, wprowadzenie do plazmoniki, pojęcie
  częstości plazmowej, definicje nanofotoniki i nanoelektroniki, (3 godz),

 3. Plazmony, plazmony powierzchniowe, plazmony-polarytony, optyczne
  właściwości metali oraz metali szlachetnych i warstw metal-dielektryk,
  (3 godz),

 4. Metamateriały i ich właściwości, rozważania materiałowe Veselago,
  pojecie zespolonego i ujemnego współczynnika załamania, (3 godz),

 5. Uwarunkowania technologiczne realizacji struktur
  metamateriałowych, jedno-, dwu- i trójwymiarowych o rozmiarach
  nanometrowych i wiekszych, problem skalowalności, (3 godz),

 6. Wykorzystanie klasycznych technologii do wytwarzania nano- i
  metamateriałów. Wymagania i ograniczenia fizyczne i techniczne. Bariery
  stanu aktualnej wiedzy, (3 godz),

 7. Metody charakteryzacji metamateriałowych struktur o rozmiarach
  nanometrowych. Zastosowanie mikroskopii AFM, STM itp. do oceny
  właściwości i kształtowania nanoobszarów, (3 godz),

 8. Przestrajalne struktury metamateriałowe o ujemnym i dodatnim
  współczynniku załamania, przestrajalne przetworniki ciekłokrystaliczne
  o właściwościach metamateriałowych i ich fotoniczne zastosowania, (4
  godz),

 9. Perspektywy rozwoju metamateriałów ze szczególnym uwzględnieniem
  struktur przestrajalnych i rozwiązań aplikacyjnych takich jak
  nanoanteny, ukrywanie obiektów, realizacja różnych urządzeń
  fotonicznych o rozdzielczości podfalowej, (4 godz).


Zakres projektu

 1. Projektowanie struktur metamateriałowych i ocena ich właściwości,

 2. Symulacja oddziaływania struktury metamateriałowej z płaską
  monochromatyczną falą elektromagnetyczną z zakresu THz (z
  wykorzystaniem programu Quick-Wave),

 3. Badanie właściwości przestrajalnego przetwornika
  metamateriałowego z cienką warstwą ciekłego kryształu.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-TExxx-ISP-FOTPodstawy fotoniki

Literatura:

  1. Sai"d Zouhdi, Ari Sihvola, Alexey P. Vinogradov,"Metamaterials and plasmonics: fundamentals, modelling, applications", wyd. Springer
   (2008),

  2. Yang Hao, Raj Mittra ?FDTD Modeling of Metamaterials: Theory and
   Applications? wyd. Artech House Publishers (Oct. 2008),

  3. C. M. Krowne, Yong Zhang, "Physics of Negative Refraction and
   Negative Index Materials: Optical and Electronic Aspects and
   Diversified Approaches", wyd. Springer, (2007),

  4. Ricardo Marqués, Ferran Martín, Mario Sorolla , "Metamaterials
   with negative parameter: theory, design, and microwave applications",
   wyd. Wiley-Interscience (2008),

  5. Laszlo Solymar, Ekaterina Shamonina, "Waves in metamaterials",
   wyd. Oxford University Press, USA (2009),

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzony jest w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenia zajęć laboratoryjnych i uzyskanie z nich pozytywnej oceny (powyżej 70% uzyskanych punktów).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczepański
Prowadzący grup: Janusz Parka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Janusz Parka
Prowadzący grup: Janusz Parka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Parka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Parka
Prowadzący grup: Janusz Parka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Parka
Prowadzący grup: Janusz Parka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Parka
Prowadzący grup: Janusz Parka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)