Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wizji 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELMFN-MSP-SWIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wizji 3D
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fotowoltaika i technologie obrazu )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SWIZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi metodami i algorytmami pozyskiwania i przetwarzania obrazu 3D. Przedmiot zawiera, przedstawienie podstawowych pojęć, właściwości i uwarunkowań funkcjonalnych współczesnych systemów wizji 3D. Jednym z głównych celów przedmiotu jest zapoznanie z technologią i techniką systemów wizji trójwymiarowej (3D). Omówienie podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania i wyświetlania sekwencji obrazw 3D. Przedmiot zawiera również wstęp do nowoczesnych metod kompresji obrazów 3D.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi metodami i algorytmami pozyskiwania i przetwarzania obrazu 3D. Przedmiot zawiera, przedstawienie podstawowych pojęć, właściwości i uwarunkowań funkcjonalnych współczesnych systemów wizji 3D. Jednym z głównych celów przedmiotu jest zapoznanie z technologią i techniką systemów wizji trójwymiarowej (3D). Omówienie podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania i wyświetlania sekwencji obrazw 3D. Przedmiot zawiera również wstęp do nowoczesnych metod kompresji obrazów 3D.

Treść wykładu

 1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Definicje podstawowych
  pojęć oraz matematyczny opis systemów wizji 3D. Rozwój technologii
  telewizji 3D. (2h)

 2. Zasady działania systemu percepcji wzrokowej człowieka i jego
  właściwości ( percepcja obrazów 3D). Źródła błędów cyfrowej
  reprezentacji obrazu. Metody i miary oceny jakości obrazów cyfrowych.
  (3h)

 3. Sposoby reprezentacji cyfrowych danych obrazowych w systemach
  wizji 3D. Klasyfikacja metod i technik pozyskiwania obrazów. (4h)

 4. Pasywne metody pozyskiwania obrazów 3D - sterowizja, multi-view.
  Klasyfikacje różnych typów układów, modele i fizyczne podstawy ich
  działania. Parametry funkcjonalne, konstrukcyjne i użytkowe.(6h)
 5. Aktywne i hybrydowe metody pozyskiwania obrazów 3D. Klasyfikacje różnych typów układów, modele i fizyczne podstawy ich działania. Parametry funkcjonalne, konstrukcyjne i użytkowe. (6h)

 6. Wyświetlanie obrazu 3D - zasady działania i budowa na przykładzie
  nowoczesnych konstrukcji układów wyświetlaczy stereoskopowych,
  autostereoskopowych, integralnych, objetościowych. Właściwości
  technologiczne i użytkowe. Techniki obrazowania - parametry i technika
  układów obrazowania. Warunki poprawnej i ergonomicznej obserwacji. (6h)
 7. Wprowadzenie w zagadnienie cyfrowego przetwarzanie obrazu 3D.
  Podział technik i metod przetwarzania obrazów 3D. Metody konwersji
  obrazów 2D do postaci 3D. Edycja i poprawa jakości obrazów 3D. Elementy
  łączenia grafiki komputerowej z obrazem 3D. (5h)

 8. Obraz 3D - modele i standardy zapisu i kompresji danych cyfrowych
  (MPEG4 MVC, MVD, kompresja hologramów). (3h)

 9. Podstawy holografii cyfrowej - omówienie stosowanych technik
  akwizycji, syntezy i obrazowania . Algorytmy generacji cyfrowych
  hologramów (CGH). (4h)


Zakres projektu
 • Metody interpolacji widoku w systemach multi-view,

 • Metody wyznaczania mapy dysparycji,

 • Aktywne metody pozyskiwania obrazów 3D,

 • Automatyczne i półautomatyczne metody konwersji 2D->3D,

 • Synteza hologramów cyfrowych,


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103A-ELxxx-MSP-CPOOCyfrowe przetwarzanie obrazów
Zalecany1103B-ELxxx-MSP-CPOOCyfrowe przetwarzanie obrazów

Literatura:

  1. B.Cyganek, Komputerowe przetwarzanie obrazów trójwymiarowych,
   EXIT 2002

  2. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications,
   Springer 2010

  3. L. Onural, Three-Dimensional Television: Capture, Transmission,
   Display (Signals and Communication Technology), 2007

  4. B.Javidi i F.Okano, Three-Dimensional Television, Video, and
   Display Technologies, 2002

  5. Ch. Poon, Digital Holography and Three-Dimensional Display:
   Principles and Applications, 2010

  6. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest oddanie i obronienie projektu. Ocena końcowa jest oceną ważoną z egzaminu i projektu 70/30.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Garbat, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Piotr Garbat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Garbat
Prowadzący grup: Piotr Garbat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Woźnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Woźnicki
Prowadzący grup: Jerzy Woźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Woźnicki
Prowadzący grup: Jerzy Woźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.