Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesna elektronika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELSEW-MSP-NEL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesna elektronika
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Systemy elektroniczne i wbudowane-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

NEL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi układami wykorzystywanymi we współczesnej elektronice analogowej i mieszanej. Przedmiot jest kontynuacją przedmiotów „Elektronika Analogowa 1” oraz „Elektronika Analogowa 2” i ma rozszerzyć wiedzę studentów w zakresie układów i systemów elektronicznych.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi kontynuację przedmiotów „Elektronika Analogowa” i „Laboratorium Elektroniki Analogowej”. Stanowi on wprowadzenie studentów studiów magisterskich do zaawansowanych zagadnień elektroniki analogowej i mieszanej. Przedstawione są najważniejsze elementy budowy analogowych i mieszanych układów elektronicznych, w tym:

 • przetworników A/C i C/A
 • układów ze wzmacniaczami operacyjnymi
 • generatorów i syntezerów częstotliwości.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami działania omawianych układów i poznać główne problemy w nich występujące.


Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wyniku jednego kolokwium, egzaminu oraz pięciu laboratoriów.
Wkłady:

 • WYKŁAD 1 – Przedstawienie zasad organizacji oraz wprowadzenie do tematyki współczesnych układów elektronicznych.
  • Wprowadzenie i przedstawienie zasad zaliczenia przedmiotu
  • Przedstawienie problemów, z którymi spotykają się projektanci współczesnych układów analogowych i mieszanych.
 • WYKŁAD 2 – Współczesne przetworniki A/C i C/A
  • Architektury przetworników A/C
   • flash
   • SAR
   • delta-sigma
   • potokowe
   • z przeplotem
  • Architektury przetworników C/A
   • R2R
   • sumacyjne
   • delta-sigma
   • PWM
  • Parametry przetworników A/C i C/A
  • Projektowanie układów z przetwornikami A/C i C/A
 • WYKŁAD 3 – Zaawansowane układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
  • Nietypowe rodzaje wzmacniaczy operacyjnych i ich zastosowania
   • ze sprzężeniem prądowym
   • precyzyjne
   • nieskompensowane i częściowo skompensowane
   • różnicowe
  • Niestandardowe układy z wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych
  • Kontroler PID
  • Zasady projektowania układów ze wzmacniaczami operacyjnymi
 • WYKŁAD 4 – Mieszacze i transformatory sygnałowe
  • Transformatory sygnałowe
   • Rodzaje
   • Parametry
   • Dobór i zastosowanie transformatorów sygnałowych
  • Mieszacze
   • Budowa
   • Rodzaje
   • Parametry
   • Podstawowe układy i zastosowania
 • WYKŁAD 5 - Syntezery częstotliwości
  • Bezpośrednia synteza analogowa, dzielnik częstotliwości
  • PLL, dzielnik niecałkowity (sigma delta)
  • DDS
 • WYKŁAD 6 – Układy nadawczo-odbiorcze
  • Układy z częstotliwością pośrednią
   • Konwersja częstotliwości
  • Modulator i demodulator kwadraturowy
   • Modulacja jednowstęgowa
   • Konstrukcja, zasada działania
  • Bezpośrednie próbkowanie
 • WYKŁAD 7 – Generatory
  • Generatory LC
  • Generatory z rezonatorem kwarcowym
  • Generatory przestrajane napięciem (VCO)
 • WYKŁAD 8 – Filtry analogowe
  • Budowa podstawowych filtrów pasywnych i aktywnych
  • Zasady projektowania
 • WYKŁAD 9 – Szumy
  • Szum fazowy i amplitudowy
  • Źródła szumów
 • WYKŁAD 10 – Układy wielkiej mocy
  • Elementy przeznaczone do układów wielkiej mocy i ich sterowanie
  • Układy z elementami wielkiej mocy i ich projektowanie
  • Sterowanie obciążeniami nierezystancyjnymi • LABORATORIUM 1 – Układy syntezy częstotliwości
 • LABORATORIUM 2 – Układy nadawczo odbiorcze
 • LABORATORIUM 3 – Układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
 • LABORATORIUM 4 – Generatory
 • LABORATORIUM 5 – Szumy
Literatura:

 • Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, Układy analogowe liniowe, WNT 1998.
 • J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, WNT 1998.
 • J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. III, Układy i systemy cyfrowe, WNT 1998.
 • P. Horowitz, P.Hill, Sztuka elektroniki, WKiŁ 1994.
 • Baranowski J.: Półprzewodnikowe układy impulsowe. WNT, Warszawa 1970
 • W. Nowakowski, Podstawowe układy elektroniczne, Układy impulsowe, WKiŁ 1982.
 • Praca zbiorowa pod redakcją J. Baranowskiego, Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych, WNT 1997.
 • Pawłowski J.: Podstawowe układy elektroniczne. Wzmacniacze i generatory. Warszawa, WKŁ, 1975
 • U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT 1998.
 • A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT 1998.
 • K. Antoszkiewicz, Z. Nosal, Zbiór zadań z układów elektronicznych liniowych, WNT 1998.
 • J. Porębski, P. Korohoda, SPICE program analizy nieliniowej układów elektronicznych, WNT 1996, seria USE.
 • Król, J. Moczko, PSpice Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, książka z CD-ROM-em, Wydawnictwo Nakom Poznań, 1998.
 • J. Izydorczyk, PSPICE, Komputerowa symulacja układów elektronicznych, Helion 1993 r.
 • Guziński, Liniowe elektroniczne układy analogowe, WNT 1995.
 • W. Golde, L. Śliwa, Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania, podstawy teoretyczne, WNT 1982.
 • Praca zbiorowa pod redakcją W. Kestera, Data Conversion Handbook, Elsevier, 2005
 • S. Mass, Microwave Mixers, 1993
 • Praca zbiorowa, Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Data Converters, Texas Instrument, 2019
 • K. Antoszkiewicz, Generacja i synteza częstotliwości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019Oprogramowanie:

 • Symulator Spice
 • Programy CAD (Altium Designer, KiCAD itp.)
 • Matlab

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzegrzółka
Prowadzący grup: Maciej Grzegrzółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.