Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki rozwoju mikroelektroniki i fotoniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELSZE-MSP-KROMF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki rozwoju mikroelektroniki i fotoniki
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

KROMF

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawianie szeregu zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed współczesną elektroniką i fotoniką. Wszystkie te zagadnienia posiadają ogromny potencjał rozwojowy w perspektywie najbliższych 10-15 lat i ze względu na dynamikę tego procesu będą w kolejnych edycjach uzupełniane i zmieniane. Zapewne będzie to nieuniknione. Przedmiot ten, usytuowany w ostatnim semestrze studiów ma także na celu:

 • pobudzenie wyobraźni rozwojowej słuchaczy – głównie dyplomantów drugiego stopnia,
 • przygotowanie ich do wejścia w nowoczesne tematy, z którymi mogą spotkać się
 • w przyszłości w różnych sytuacjach w trakcie swojej kariery zawodowej i rozumienie podstaw tych zagadnień,
 • tych, którzy zechcą podjąć się realizacji prac doktorskich, wyposażyć w możliwość szerszego spojrzenia na problem i obszary badań naukowych z obszarów elektroniki i fotoniki, a co za tym idzie bardziej świadomy wybór tematyki badawczej w przyszłości.
Pełny opis:

Wykłady w ramach danej tematyki obejmować będą 3 lub 4-ro godzinne kwanty (patrz „opis wykładu”).

W trakcie części wykładowej lub po jej zakończeniu, słuchacze zgłaszają propozycje tematów do samodzielnego opracowania i uzgadniają ten temat z prowadzącym wykład z obszaru tej tematyki.

Zaliczenie przedmiotu następuje zależnie od liczby studentów tj.

 1. w drodze złożenia pisemnego referatu – maksymalnie 3 strony A4 (czcionka 12) i prezentacji swojej pracy na seminarium z udziałem słuchaczy, którzy biorą udział wraz z prowadzącym w ocenianiu prezentacji (wariant ten ma miejsce gdy liczba słuchaczy nie przekracza 30),
 2. jak w przypadku wariantu a), z tym, że praca może być do 5 stron A4 (czcionka 12) i jest oceniana tylko przez prowadzącego, ewentualnie w drodze kilkuminutowej rozmowy ze słuchaczem, bez prezentacji w trakcie seminarium (wariant ten ma miejsce gdy liczba słuchaczy przekracza 30).

W każdej części wykładu zarysowane zostaną stan i dynamika rozwoju danej tematyki oraz kierunki, bariery i granice tego rozwoju (fizyczne, technologiczne, ekonomiczne) wg bieżącego stanu wiedzy.

Wielkim wyzwaniem stojącym przed prowadzącymi będzie takie ujęcie (treść i forma) danej tematyki, aby była możliwa do percepcji i zrozumienia przez słuchaczy o różnym poziomie (chociaż wciąż uniwersyteckim) przygotowania.

Forma wykładów może być w pewnym stopniu zróżnicowana przechodząc od klasycznej do seminaryjno-dyskusyjnej.

Wybór tematu referatu końcowego (po akceptacji prowadzącego) zaliczającego przedmiot ma między innymi ukierunkowywać przyszłe zainteresowania słuchaczy i przyczynić się być może do bardziej świadomego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej czy zainteresowań badawczych, a nawet tylko hobbystycznych. To także ważny aspekt w kształtowaniu sylwetki naszych absolwentów w końcowej fazie kształcenia.

Opis wykładu: (szczegółowy opis treści omawianych na wykładach)

Przykładowe tematy wykładów: (lista otwarta, mogąca ulec zmianie)

Tytuł: Technologie krzemowe – z nanometrów w angstremy?

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki, dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. PW

Literatura:

 1. Thomas Skotnicki, Frédéric Boeuf, “Optimal scaling methodologies and transistor performance”, Chapter 6 Published in Book "High dielectric constant materials - VLSI MOSFET applications" Edited by Howard R. Huff and David Gilmer, Springer series Advanced Microelectronics, Vol. 16, 2004
 2. Rozdział 21 Advanced MOS-Devices
  • J. Bokor, T.-J. King, J. Hergenrother, J. Bude, D. Muller, T. Skotnicki, S. Monfray, G. Timp, str. 667
  • W High dielectric constant materials for VLSI MOSFET applications, edited by H.R.Huff & D.C. Gilmer, SPRINGER, Advance Microelectronics series, vol. 16, 2004
 3. Thomas Skotnicki, Claire Fenouillet-Beranger, Claire Gallon, Frederic Bœuf, Stephane Monfray, Fabrice Payet, Arnaud Pouydebasque2, Melanie Szczap, Alexis Farcy, Franck Arnaud, Sylvain Clerc, Manuel Sellier, Augustin Cathignol, Jean-Pierre Schoellkopf, Ernesto Perea, Richard Ferrant, Hervé Mingam, "Innovative materials, devices, and CMOS technologies for low-power mobile multimedia", pp. 96-130, IEEE, Transaction on Electron Devices, vol. 55, January 2008.


Tytuł: Terahertze - skok w niezbadane pasmo?

Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Knap

Literatura:

 1. Wojciech Knap, Mikhail Dyakonov, Dominique Coquillat, Frederic Teppe, Nina Dyakonova, Jerzy Łusakowski, Krzysztof Karpierz, Maciej Sakowicz, Gintaras Valusis, Dalius Seliuta, Irmantas Kasalynas, Abdelouahad El Fatimy, Y. M. Meziani & Taiichi Otsuji; “Field Effect Transistors for Terahertz Detection: Physics and First Imaging Applications”, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves volume 30, pages 1319–1337(2009) Cite this article


Tytuł: Fotoniczne układu scalone

Prowadzący: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW, dr inż. Stanisław Stopiński

Literatura:

 1. L. Vivien, L. Pavesi, “Handbook of Silicon Photonics”, CRC Press, 2013
 2. C. Pollock, M. Lipson, “Integrated Photonics”, Springer, 2003


Tytuł: Nanofotonika

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański, dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka

Literatura:

 1. Arthur McGurn “Nanophotonics”, Springer 2018
 2. Zeev Zalevsky and Ibrahim Abdulhalim “Integrated Nanophotonic Devices”, Wiley 2010
 3. Jemes W. M. Chong, Krzysztof Iniewski „Nanoplasmonics - Advanced Device Application”, CRS Pres Francis@Taylor Group 2014
 4. Sergey V. Gaponenko “Introduction to Nanophotonics” Cabridge University Press, 2010


Tytuł: Elektornika i fotonika kosmiczna

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Orleański, Centrum Badan Kosmicznych PAN

Literatura:

 1. Klaus Wittmann and Willi Hallmann, „Handbook of Space Technology” Edited by Wilfried Ley, © 2009 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-69739-9
 2. Piotr Orleański, monografia habilitacyjna “Satelitarna aparatura naukowa – projektowanie instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem reguł dotyczących niezawodności", CBK PAN, 2019, ISBN: 978-83-89439-02-4
 3. Różne dokumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej zebrane jako zestaw standartów nazwany ECSS, European Cooperation for Space Standardization i wydawany przez ECSS Secretariat, ESA-ESTEC, Requirements & Standards Division, Noordwijk, The Netherlands, https://ecss.nl/standards/

Literatura będzie uzupełniona przez dodanie najbardziej aktualnych pozycji przed rozpoczęciem wykładu.


Tytuł: Obliczenia kwantowe

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Literatura

 1. M. Hirvensalo, „Algorytmy kwantowe”, WSiP 2004
 2. M. Le Bellac, „Wstęp do informatyki kwantowej”, PWN 2011
 3. M. Sawerwain, J. Wiśniewska, „Informatyka kwantowa”, PWN 2020
 4. M. A. Nielsen, I. L. Chung, „Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University Press 2010
 5. J. Preskill, Quantum Computation, http://theory.caltech.edu/~preskill/ph229/


Tytuł: Współczesna energoelektronika

Prowadzący: dr hab. inż. Mariusz Sochacki, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Literatura:

 1. Peter Friedrichs, Tsenenobu Kimoto, Lothar Ley, Gerhard Pensl, „Silicon Carbide”, WILEY, 2011, ISBN: 9783527629084
 2. Wengang Wayne Bi, Haochung Henry Kuo, Peicheng Ku, Bo Shen, „Handbook of GaN Semiconductor Materials and Devices”, CRC Press, 2018, ISBN: 9780367875312
 3. Stephen Pearton, Fan Ren, Michael Mastro, Ghenadii Korotcenkov, „Gallium Oxide: Technology, Devices and Applications”, Elsevier, 2019, ISBN: 9780128145210
 4. Muhammad H. Rashid, „Power Electronics Handbook”, Elsevier, 2018, ISBN: 9780128114070


Tytuł: Elektronika organiczna

Prowadzący: dr inż. Aleksander Werbowy

Literatura:

 1. Materiały z wykładu i bieżąca literatura naukowa (Nature, Science itp.),
 2. Olle Inganäs, „Organic Photovoltaics over Three Decades”, Adv. Mater. 2018, 30, 1800388
 3. Hiroyuki Matsui, Yasunori Takeda, Shizuo Tokito, „Flexible and printed organic transistors: From materials to integrated circuits”, Organic Electronics 75 (2019) 105432


Tytuł: Sensoryka (MEMS, MOEMS) na potrzeby IoT

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki, prof. dr hab. inż. Romuald Beck

Literatura:

 1. Partha Pratim Ray, Dinesh Dash, Neeraj Kumar, Sensors for internet of medical things: State-of-the-art, security and privacy issues, challenges and future directions, Computer Communications, 160 (2020) 111-131; main.pdf (sciencedirectassets.com)
 2. Rustam Pirmagomedov, Yevgeni Koucheryavy, IoT technologies for Augmented Human: A Survey, Internet of Things, 2020 (in press); IoT technologies for Augmented Human: A survey (sciencedirectassets.com)
 3. Yang Yang, Zhiqun Daniel Deng, Strechable sensors for environmental monitoring, Applied Physics Reviews 6, 011309 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5085013
 4. Huicong Liu, Junwen Zhong, Chengkuo Lee, Seung-Wuk Lee, and Liwei Lin, A comprehensice review on piezoeletronics energy harvesting technology: Materials, mechanisms and applications, Applied Physics Rveiws 5, 041306 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5074184
 5. Deepti Sehrawat and Nasib Singh Gill, Smart Sensors: Analysis of Different Types of IoT Sensors, Proceedings of the Third International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI 2019) IEEE Xplore Part Number: CFP19J32-ART; ISBN: 978-1-5386-9439-8; IEEE Xplore Full-Text PDF: (pw.edu.pl)
Literatura:

 1. Thomas Skotnicki, Frédéric Boeuf, “Optimal scaling methodologies and transistor performance”, Chapter 6 Published in Book "High dielectric constant materials - VLSI MOSFET applications" Edited by Howard R. Huff and David Gilmer, Springer series Advanced Microelectronics, Vol. 16, 2004
 2. Rozdział 21 Advanced MOS-Devices; J. Bokor, T.-J. King, J. Hergenrother, J. Bude, D. Muller, T. Skotnicki, S. Monfray, G. Timp, str. 667; W High dielectric constant materials for VLSI MOSFET applications, edited by H.R.Huff & D.C. Gilmer, SPRINGER, Advance Microelectronics series, vol. 16, 2004
 3. Thomas Skotnicki, Claire Fenouillet-Beranger, Claire Gallon, Frederic Bœuf, Stephane Monfray, Fabrice Payet, Arnaud Pouydebasque2, Melanie Szczap, Alexis Farcy, Franck Arnaud, Sylvain Clerc, Manuel Sellier, Augustin Cathignol, Jean-Pierre Schoellkopf, Ernesto Perea, Richard Ferrant, Hervé Mingam, "Innovative materials, devices, and CMOS technologies for low-power mobile multimedia", pp. 96-130, IEEE, Transaction on Electron Devices, vol. 55, January 2008.
 4. Wojciech Knap, Mikhail Dyakonov, Dominique Coquillat, Frederic Teppe, Nina Dyakonova, Jerzy Łusakowski, Krzysztof Karpierz, Maciej Sakowicz, Gintaras Valusis, Dalius Seliuta, Irmantas Kasalynas, Abdelouahad El Fatimy, Y. M. Meziani & Taiichi Otsuji; “Field Effect Transistors for Terahertz Detection: Physics and First Imaging Applications”, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves volume 30, pages 1319–1337(2009) Cite this article
 5. L. Vivien, L. Pavesi, “Handbook of Silicon Photonics”, CRC Press, 2013
 6. C. Pollock, M. Lipson, “Integrated Photonics”, Springer, 2003
 7. Arthur McGurn “Nanophotonics”, Springer 2018
 8. Zeev Zalevsky and Ibrahim Abdulhalim “Integrated Nanophotonic Devices”, Wiley 2010
 9. Jemes W. M. Chong, Krzysztof Iniewski „Nanoplasmonics - Advanced Device Application”, CRS Pres Francis@Taylor Group 2014
 10. Sergey V. Gaponenko “Introduction to Nanophotonics” Cabridge University Press, 2010
 11. Klaus Wittmann and Willi Hallmann, „Handbook of Space Technology” Edited by Wilfried Ley, © 2009 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-69739-9
 12. Piotr Orleański, monografia habilitacyjna “Satelitarna aparatura naukowa – projektowanie instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem reguł dotyczących niezawodności", CBK PAN, 2019, ISBN: 978-83-89439-02-4
 13. Różne dokumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej zebrane jako zestaw standartów nazwany ECSS, European Cooperation for Space Standardization i wydawany przez ECSS Secretariat, ESA-ESTEC, Requirements & Standards Division, Noordwijk, The Netherlands, https://ecss.nl/standards/
 14. M. Hirvensalo, „Algorytmy kwantowe”, WSiP 2004
 15. M. Le Bellac, „Wstęp do informatyki kwantowej”, PWN 2011
 16. M. Sawerwain, J. Wiśniewska, „Informatyka kwantowa”, PWN 2020
 17. M. A. Nielsen, I. L. Chung, „Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University Press 2010
 18. J. Preskill, Quantum Computation, http://theory.caltech.edu/~preskill/ph229/
 19. Peter Friedrichs, Tsenenobu Kimoto, Lothar Ley, Gerhard Pensl, „Silicon Carbide”, WILEY, 2011, ISBN: 9783527629084
 20. Wengang Wayne Bi, Haochung Henry Kuo, Peicheng Ku, Bo Shen, „Handbook of GaN Semiconductor Materials and Devices”, CRC Press, 2018, ISBN: 9780367875312
 21. Stephen Pearton, Fan Ren, Michael Mastro, Ghenadii Korotcenkov, „Gallium Oxide: Technology, Devices and Applications”, Elsevier, 2019, ISBN: 9780128145210
 22. Muhammad H. Rashid, „Power Electronics Handbook”, Elsevier, 2018, ISBN: 9780128114070
 23. Materiały z wykładu i bieżąca literatura naukowa (Nature, Science itp.),
 24. Olle Inganäs, „Organic Photovoltaics over Three Decades”, Adv. Mater. 2018, 30, 1800388
 25. Hiroyuki Matsui, Yasunori Takeda, Shizuo Tokito, „Flexible and printed organic transistors: From materials to integrated circuits”, Organic Electronics 75 (2019) 105432
 26. Partha Pratim Ray, Dinesh Dash, Neeraj Kumar, Sensors for internet of medical things: State-of-the-art, security and privacy issues, challenges and future directions, Computer Communications, 160 (2020) 111-131; main.pdf (sciencedirectassets.com)
 27. Rustam Pirmagomedov, Yevgeni Koucheryavy, IoT technologies for Augmented Human: A Survey, Internet of Things, 2020 (in press); IoT technologies for Augmented Human: A survey (sciencedirectassets.com)
 28. Yang Yang, Zhiqun Daniel Deng, Strechable sensors for environmental monitoring, Applied Physics Reviews 6, 011309 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5085013
 29. Huicong Liu, Junwen Zhong, Chengkuo Lee, Seung-Wuk Lee, and Liwei Lin, A comprehensice review on piezoeletronics energy harvesting technology: Materials, mechanisms and applications, Applied Physics Rveiws 5, 041306 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5074184
 30. Deepti Sehrawat and Nasib Singh Gill, Smart Sensors: Analysis of Different Types of IoT Sensors, Proceedings of the Third International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI 2019) IEEE Xplore Part Number: CFP19J32-ART; ISBN: 978-1-5386-9439-8; IEEE Xplore Full-Text PDF: (pw.edu.pl)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Szmidt
Prowadzący grup: Jan Szmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.