Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika analogowa 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-ELA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektronika analogowa 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Elektronika-inż.-EITI
( Podstawy elektroniki )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Systemy elektroniczne i wbudowane-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ELA2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami elektroniki analogowej. Przedmiot jest rozwinięciem przedmiotu „Elektronika Analogowa 1” i kontynuuje przedstawianie wiedzy dotyczącej układów elektronicznych.

Pełny opis:

Opis wykładu:

 1. Impulsowe układy zasilające
  • Budowa i zasada działania beztransformatorowych przetwornic impulsowych: obniżającej, podwyższającej i odwracającej napięcie.
  • Budowa i zasada działania podstawowych przetwornic transformatorowych.
  • Podstawowe scalone sterowniki przetwornic impulsowej.
  • Metody filtracji zakłóceń w układach zasilających.
  • Budowa i zasada działania falowników.
 2. Zaawansowane aspekty wzmacniaczy operacyjnych
  • Wzmacniacze operacyjne ze sprzężeniem prądowym.
  • Różnicowe wzmacniacze operacyjne (ang. Fully Differential Amplifier).
  • Wzmacniacze pomiarowe.
  • Łączenie wzmacniaczy operacyjnych.
  • Pozostałe układy wzmacniaczy analogowych.
 3. Bramki cyfrowe
  • Budowa typowych układów cyfrowych.
  • Analogowe właściwości wejść i wyjść bramek cyfrowych.
 4. Przerzutniki
  • Budowa i zasada działania podstawowych układów przerzutników
  • Scalone i dyskretne realizacje przerzutników.
  • Zastosowanie przerzutników w układach analogowych i cyfrowych.
 5. Podstawowe aspekty transmisji sygnałów
  • Podstawowe właściwości linii transmisyjnych i ich wpływ na sygnał.
  • Transmisja sygnałów cyfrowych i analogowych.
  • Transmisja napięciowa i prądowa.
  • Podstawowe układy nadajników i odbiorników linii transmisyjnych.
  • Metody regeneracji sygnałów.
  • Podstawy integralności sygnałowej.
  • Metody kształtowania impulsów i kondycjonowania sygnałów.
 6. Podstawy modulacji sygnałów analogowych
  • Budowa i zasada działania podstawowych układów do modulacji i demodulacji AM i FM.
 7. Generatory
  • Budowa i zasada działania generatorów oparte na niestabilności, w tym generatorów kwarcowych.
  • Generatory impulsowe.
  • Generatory przestrajane napięciem.
 8. Pętla synchronizacji fazowej (PLL)
  • Zasada działania pętli fazowej oraz jej właściwości.
  • Budowa typowych układów detektorów fazy.
  • Filtr pętli i jego wpływ na jej działanie.
  • Synteza częstotliwości, demodulacja FM oraz inne zastosowania pętli synchronizacji fazy.


Projekt:

Zajęcia projektowe ilustrują wybrane zagadnienia elektroniki analogowej.

W ramach zajęć studenci wykonają projekt układu analogowego. Następnie przesymulują jego działanie lub wykonają pomiary samodzielnie zmontowanego układu.

Literatura:

 • J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, Układy analogowe liniowe, WNT 1998.
 • J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, WNT 1998
 • .
 • J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. III, Układy i systemy cyfrowe, WNT 1998.
 • P. Horowitz, P.Hill, Sztuka elektroniki, WKiŁ 1994.
 • Baranowski J.: Półprzewodnikowe układy impulsowe. WNT, Warszawa 1970
 • W. Nowakowski, Podstawowe układy elektroniczne, Układy impulsowe, WKiŁ 1982.
 • Praca zbiorowa pod redakcją J. Baranowskiego, Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych, WNT 1997.
 • Pawłowski J.: Podstawowe układy elektroniczne. Wzmacniacze i generatory. Warszawa, WKŁ, 1975
 • U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT 1998.
 • A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT 1998.
 • K. Antoszkiewicz, Z. Nosal, Zbiór zadań z układów elektronicznych liniowych, WNT 1998.
 • J. Porębski, P. Korohoda, SPICE program analizy nieliniowej układów elektronicznych, WNT 1996, seria USE.
 • A. Król, J. Moczko, PSpice Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, książka z CD-ROM-em, Wydawnictwo Nakom Poznań, 1998.
 • J. Izydorczyk, PSPICE, Komputerowa symulacja układów elektronicznych, Helion 1993 r.
 • A. Guziński, Liniowe elektroniczne układy analogowe, WNT 1995.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzegrzółka
Prowadzący grup: Maciej Grzegrzółka, Maciej Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)