Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium elektromagnetyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-LEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium elektromagnetyzmu
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka )-Elektronika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

LEM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem teorii elektromagnetyzmu. Przedmiot jest kontynuacją Teorii Elektromagnetyzmu (TEM). Przedmiot ma zapewnić podstawowe informacje wymagane dla kolejnych przedmiotów związanych tematyką układów wielkiej częstotliwości (MIKE oraz MIKEL).

Pełny opis:

 1. WYKŁAD (2 godziny) - Światłowody
  • Światłowody
  • Tłumienie, dyspersja modowa i chromatyczna w światłowodzie
  • Zastosowania światłowodów
 2. WYKŁAD (4 godziny) - Rezonatory
  • Ogólne własności pól w rezonatorach
  • Zależności pól w rezonatorze od czasu
  • Dobroć rezonatora a straty w dielektryku i ściankach rezonatora
  • Twierdzenia o perturbacji
  • Rozkłady pól w rezonatorze utworzonym z odcinka prowadnicy falowej
  • Rodzaje rezonansowe
  • Rezonatory dielektryczne
  • Zastosowania rezonatorów
  • Filtry
 3. WYKŁAD (2 godziny) - Anteny
  • Podstawowa teoria anten
  • Krótki dipol - sonda pola elektrycznego
  • Mała pętla - sonda pola magnetycznego
  • Długi dipol
  • Anteny wieloelementowe
  • Apertura anteny
  • Parametry anten
  • Zastosowania anten
 4. WYKŁAD (2 godziny) - Symulatory elektromagnetyczne
  • Metody wyznaczania pól elektromagnetycznych
  • Metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD), metoda elementów skończonych (FEM), metoda momentów (MoM)
  • Metody dwuwymiarowe, 2.5 wymiarowe i trójwymiarowe
  • Zastosowania symulatorów elektromagnetycznych


 1. ĆWICZENIE RACHUNKOWE (1 godzina)
  • Falowody dielektryczne
  • Rezonatory TEM
 2. ĆWICZENIE RACHUNKOWE (1 godzina) - Rezonatory wnękowe prostopadłościenne
 3. ĆWICZENIE RACHUNKOWE (1 godzina) - Rezonatory wnękowe cylindryczne
 4. ĆWICZENIE RACHUNKOWE (1 godzina) - Anteny i promieniowanie
 5. ĆWICZENIE RACHUNKOWE (1 godzina) - Symulatory elektromagnetyczne


 1. LABORATORIUM (3 godziny) - Pomiary długości fali EM w różnych prowadnicach falowych
 2. LABORATORIUM (3 godziny) - Padanie i odbicie fal - współczynnik odbicia i WFS
 3. LABORATORIUM (3 godziny) - Prędkość fazowa i grupowa
 4. LABORATORIUM (3 godziny) - Rezonatory i częstotliwości rezonansowe
 5. LABORATORIUM (3 godziny) - Porównanie symulatorów EM
Literatura:

Literatura:

 1. T. Morawski, W. Gwarek, Pola i fale, WNT 1998.
 2. T. Morawski (praca zbiorowa), Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego, WNT, 1990.
Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wyników z jednego kolokwium i 5 ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.