Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium fizyki półprzewodników w elektronice i fotonice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-LFPEF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium fizyki półprzewodników w elektronice i fotonice
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka )-Elektronika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

LFPEF

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest praktyczne utrwalenie i rozszerzenie wiedzy zdobytej przez studentów na wykładach z Fizyki Półprzewodników w Elektronice i Fotonice poprzez obserwację zjawisk fizycznych w przyrządach półprzewodnikowych i ich wpływu na charakterystyki oraz parametry elektryczne badanych elementów.

Pełny opis:

Informacje ogólne:

W trakcie laboratoriów studenci pracują w zespołach dwuosobowych pod kierunkiem prowadzącego. Przebieg zajęć:

 • krótkie wprowadzenia teoretyczne oraz pokazy przypominające lub rozszerzające najważniejsze zagadnienia,
 • w zależności od ćwiczenia przeprowadzenie: pomiarów elektrycznych, obserwacji oscyloskopowych i/lub symulacji komputerowych,
 • wykonanie stosownych wykresów, obliczeń i ekstrakcji parametrów (ewentualne porównanie uzyskanych wartości np. z kartami katalogowymi elementów),
 • przygotowanie sprawozdań przez zespoły studenckie,
 • końcowe omówienie wyników i podsumowanie zajęć z prowadzącym.


Laboratorium:

Program laboratoriów obejmujących następującą tematykę:

 • pasmowy model energetyczny jako narzędzie charakteryzacji struktur półprzewodnikowych;
 • zjawiska termoelektryczne i fotoelektryczne w półprzewodnikach,
 • transport nośników w strukturach półprzewodnikowych,
 • oddziaływanie polowe i napięcia charakterystyczne w strukturach m-s, p-n, MOS.

 1. Złącze p-n – podstawowe właściwości i parametry fizyczne oraz konstrukcyjne (warstwa zaporowa, bariera potencjału, napięcie dyfuzyjne, model pasmowy, charakterystyka pojemnościowo-napięciowa, ekstrakcja parametrów).
 2. Półprzewodnikowe przyrządy fotoniki (fotorezystor, fotodioda, LED, transoptor) – zasady działania, charakterystyki, podstawowe parametry, przykłady zastosowań.
 3. Złącze metal-półprzewodnik – zasada działania, prostująca charakterystyka prądowo-napięciowa, podstawowe parametry (IS, RS, N).
 4. Kondensator MOS – zasada działania, struktura rzeczywista, charakterystyki pojemnościowo-napięciowa, dyspersja częstotliwościowa, napięcia charakterystyczne, ekstrakcja parametrów.
 5. Wpływ temperatury na działanie i parametry przyrządów półprzewodnikowych, w szczególności termistorów i diod ze złączem p-n.
 6. SOA czyli półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny – zasada działania, podstawowe parametry użytkowe, podstawowe układy pracy.
 7. Procesy technologiczne związane z wytwarzaniem i zmianą własności półprzewodników oraz wytwarzaniem elementów półprzewodnikowych – wizyta w clean-roomie
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. R. P. Feynman, „Feynmana wykłady z fizyki Tom 3 Mechanika kwantowa”, PWN, Warszawa, 2019.
 2. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN, Warszawa, 2011.
 3. S. M. Sze, K. Ng, “Physics of semiconductor devices”, John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey, 2007.
 4. Chenming Calvin Hu, “Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits”, 2010. (https://people.eecs.berkeley.edu/~hu/Book-Chapters-and-Lecture-Slidesdownload.html) Wydziałowa Komisja Akredytacji Przedmiotów (WKAP)
 5. J. Hennel, „Podstawy elektroniki półprzewodnikowej”, WNT, Warszawa, 2003.
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych w trakcie realizacji laboratorium;
 • ocenę sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz laboratoryjnych sprawdzianów końcowych (ustnych lub pisemnych).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Robert Mroczyński, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.