Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-PZE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Elektronika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PZE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozbudowanie umiejętności pracy zespołowej studentów poprzez realizację w grupie 2-5 osobowej bardziej zaawansowanego projektu, łączącego w sobie wiedzę z przynajmniej dwóch ścieżek kształcenia na kierunku Elektronika, np. elektroniki analogowej i cyfrowej, przetwarzania sygnałów i programowania, elektroniki analogowej i fotoniki. Dodatkowym celem przedmiotu jest pogłębienie integracji środowiska studenckiego oraz umiejętności pracy zespołowej, a także wykształcenie umiejętności współpracy w celu wspólnego rozwiązania postawionego zadania.

Pełny opis:

Projekt zespołowy, realizowany w ramach przedmiotu dotyczy tematyki związanej elektroniką i fotoniką lub elektroniką i informatyką w medycynie. Zajęcia audytoryjne są prowadzone w formie kilku seminariów organizowanych na początku (w celu ustalenia tematu i wyłonienia team-leadera), w okolicach środka (w celu weryfikacji postępów) i pod koniec semestru (w celu oceny projektu). Ich celem jest głównie dyskusja na temat przyjętych metod rozwiązania problemów postawionych przed kilkuosobowymi zespołami projektowymi, wyłonionymi na początku semestru. Zaliczenie odbywa się przez przedstawienie uzyskanych wyników w formie prezentacji zrealizowanego fizycznie układu, systemu, urządzenia, projektu układu scalonego (elektronicznego lub fotonicznego) oraz raportu technicznego ocenianych przez prowadzących zajęcia.

Przykładowe tematy projektów:

 • projekt sterownika elektronicznego do diody laserowej
 • projekt układu poprawiającego współczynnik sygnał-szum sygnału audio
 • projekt systemu do monitorowania jednego z podstawowych parametrów życiowych pacjenta
 • projekt z dziedziny szeroko rozumianego Internetu Rzeczy wykorzystujący własny układ elektroniczny lub moduł ewaluacyjny Texas Instruments lub STmicroelectronics
 • projekt realizowany w oparciu o wiedzę nabytą w trakcie przedmiotu Projektowanie Systemów Elektronicznych (PSEL)


Projekt:

 1. 1 albo 2 tydzień semestru: zajęcia wstępne.
  Przedstawienie założeń, celu przedmiotu i sposobu prowadzenia zajęć. Przedstawienie słuchaczom osób prowadzących zajęcia. Podział na zespoły projektowe (2 – 5 osób w zespole), przypisanie zespołów do prowadzących zajęcia. Wyłonienie team-leaderów i podział na role w zespole.
  Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy przedmiotu. (3h)
 2. 2 - 3 tydzień semestru: przygotowanie przez zespoły projektowe własnych propozycji projektów, indywidualne konsultacje zespołów projektowych z prowadzącymi zajęcia, wstępne ustalenia dotyczące platformy sprzętowej lub programistycznej, przy pomocy której będzie realizowany projekt (2h/tydzień)
 3. 4 tydzień semestru: przedstawienie przez zespoły własnych propozycji projektów, wstępnych koncepcji i założeń projektowych. Zespoły, które nie zaproponują własnego tematu, otrzymają zadanie projektowe od prowadzącego związane z tematyką przedmiotu Projektowanie Systemów Elektronicznych (PSEL).
  Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy. (3h)
 4. 5 - 7 (8) tydzień semestru: realizacja zadania projektowego oraz indywidualne konsultacje zespołów z prowadzącymi, przynajmniej jeden raz obowiązkowe. (2h / tydzień)
 5. ok. 8 - 9 tygodnia semestru: przedstawienie dotychczasowych postępów w realizacji projektów (np. w formie krótkiej prezentacji wygłaszanej przez wszystkich członków zespołu, lub przedstawienia zrealizowanego fragmentu projektu – tzw. proof of concept), dyskusja w grupie. Zajęcia w formie seminarium.
  Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy. (3h)
 6. do 12 tygodnia semestru: realizacja zadania projektowego oraz indywidualne konsultacje zespołów z prowadzącymi, przynajmniej jeden raz obowiązkowe. (2h / tydzień)
 7. 13 - 15 tydzień semestru: przedstawienie końcowych wyników realizacji projektu. Seminarium z udziałem wszystkich prowadzących. Przedstawienie wyników w formie prezentacji oraz prezentacja uruchomionego urządzenia i/lub systemu, przygotowanej przez każdy z zespołów. Dyskusja i ocena uzyskanych rezultatów.
  Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy. (6h)
Literatura:

 • Marsz ku klęsce: poradnik dla projektantów systemów / Edward Yourdon, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000
 • Dydaktyka szkoły wyższej: wybrane problemy / Ulrich Schrade – praca zbiorowa, Warszawa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Firek, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Katarzyna Bargieł, Piotr Firek, Robert Olszewski, Piotr Pałka, Agnieszka Wendland
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)