Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci czujnikowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-SCZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci czujnikowe 1
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SCZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat współczesnych standardów sieci złożonych z czujników i siłowników inteligentnych. W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze standardy sieci stosowanych w automatyce przemysłowej, budynkach i samochodach. Szczegółowo prezentowane są uniwersalne sieci LonWorks i KNX którym poświęcone są zajęcia laboratoryjne. Zajęcia te mają na celu nabycie przez studentów wiedzy praktycznej (ćwiczenia realizowane przez zespoły 4 osobowe) pozwalającej na integrację i uruchomienie przygotowanych w laboratorium sieci zorientowanych na wybrane aplikacje automatyki budynkowej.

Pełny opis:

Wykład:

 • Wprowadzenie i zagadnienia podstawowe. Definicja czujnika inteligentnego. Wymagania stawiane blokowi interfejsu sieciowego. Typy konstrukcji czujnika. Podstawy czujnikowych sieci pomiarowych. Model opisu interfejsu zgodny z normą ISO. Skala zastosowań czujników sieciowych, prognozy rozwoju.
 • Przegląd występujących na rynku standardów sieci czujnikowych. Porównanie najważniejszych parametrów komunikacyjnych wybranych standardów sieci, obszarów zastosowania i dostępnej bazy elementowej pozwalającej na tworzenie własnych konstrukcji.
 • Szczegółowe omówienie standardu LonWorks i standardu KNX.
  • Narzędzia do tworzenia i scalania sieci LonWorks. LonBuilder, NodeBuilder, LonMaker, ETS, iETS
  • Zmienne sieciowe, koncepcja zmiennej sieciowej, standardowe zmienne sieciowe –SNVT, tworzenie własnych zmiennych sieciowych.
  • Kanały sieciowe, routery, specyfika przesyłania informacji po różnych mediach transmisyjnych (skrętka, fale radiowe, sieć 230V, Internet), krytyczne czasy dostępu, niezawodność transmisji.
  • Zasady tworzenia i scalania sieci, omówienie organizacji sieci czujnikowych, nadawanie priorytetów, typy transmisji (np. z potwierdzeniem, grupowa, kodowana).
  • Testowanie poprawności pracy sieci.
  • Tworzenie interfejsu graficznego na bazie zmiennych udostępnianych przez routery, narzędzia firmowe, interfejs dla przeglądarek WWW.

Laboratorium:

Zajęcia realizowane w grupach 4 osobowych są zorientowane na wybrane zagadnienia praktyczne z obszaru automatyki stosowanej w inteligentnych budynkach. Znajdujące się w laboratorium obiekty (makiety) testowe posiadają zainstalowaną sieć LonWorks i KNX (w opracowaniu). Systemy umożliwiają integrację różnych czujników i interfejsów w ramach zunifikowanego systemu połączeń sygnałowych pomiędzy modułami. Posiadany i rozbudowywany system pozwala na realizację projektów edukacyjnych o zróżnicowanym stopniu złożoności na bazie współczesnych modułów stosowanych w sieciach czujnikowych.

 • Lab.0. Zajęcia wstępne, omówienie sprzętu i środowiska sieci LonWorks i sieci KNX zasady pracy w laboratorium, podział na grupy.
 • Lab.1. Konfiguracja i dołączanie czujnika do sieci. Konfigurowanie połączeń pomiędzy zmiennymi sieciowymi w LonWorks.
 • Lab.2. Konfiguracja routerów i testowanie różnych kanałów transmisyjnych (skrętka, fale radiowe, sieć 230V, Internet), konfiguracja sieci za pomocą programu LonMaker w LonWorks.
 • Lab.3. Konfiguracja i dołączanie czujnika do sieci. Konfigurowanie połączeń pomiędzy zmiennymi sieciowymi w KNX.
 • Lab.4. Konfiguracja routerów i testowanie różnych kanałów transmisyjnych (skrętka, fale radiowe, sieć 230V, Internet), konfiguracja sieci za pomocą programu ETS w sieci KNX.
Literatura:

 1. Solnik, Włodzimierz , „Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI w automatyce”, 2010
 2. Artykuły w czasopismach; Elektronizacja, Elektronik, Architektura, Inteligentny budynek.
 3. Niezabitowska, Elżbieta, Mikulik, Jerzy , „Budynek inteligentny”, T1 i T2, 2010
 4. Ilyas, Mohammad red „Handbook of sensor networks”, 2005
 5. Holger Karl, Andreas Willig, „Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks”, 2005
 6. Sarangapani, Jagannathan „Wireless ad hoc and sensor networks”, 2007
 7. Nawrocki, Waldemar. tł., „Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych”; Robert Bosch GmbH., 2008
 8. Gislason, Drew, „Zigbee wireless networking”, 2008
 9. Dargie, Waltenegus, „Fundamentals of wireless sensor networks”, 2010
 10. Ferrari, Gianluigi red., „Sensor networks”, 2010

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Weremczuk
Prowadzący grup: Jerzy Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.