Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompatybilność elektromagnetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-MSP-KE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompatybilność elektromagnetyczna
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

KE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien mieć następujące kompetencje:

 • wiedzę na temat mechanizmów wzajemnego oddziaływania na siebie różnych urządzeń elektronicznych za pośrednictwem pól elektromagnetycznych oraz umiejętność przewidywania zagrożeń związanych z takim oddziaływaniem, zarówno w fazie projektowania urządzeń jak i w fazie ich eksploatacji,
 • wiedzę na temat systemu norm, określających dopuszczalny poziom zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia elektroniczne oraz metod określania zgodności z tymi normami drogą pomiarów oraz komputerowych symulacji elektromagnetycznych,
 • umiejętność przewidywania realnych zagrożeń, związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na człowieka i kompetentnego przeciwstawiania się w pracy zawodowej zarówno przypadkom niefrasobliwego niedostrzegania zagrożeń, jak i niepotrzebnego wzniecania paniki tam, gdzie takie zagrożenia realnie nie (...)

Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien mieć następujące kompetencje:

 • wiedzę na temat mechanizmów wzajemnego oddziaływania na siebie
  różnych urządzeń elektronicznych za pośrednictwem pól
  elektromagnetycznych oraz umiejętność przewidywania zagrożeń związanych
  z takim oddziaływaniem, zarówno w fazie projektowania urządzeń
  jak i w fazie ich eksploatacji,

 • wiedzę na temat systemu norm, określających dopuszczalny poziom
  zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia
  elektroniczne oraz metod określania zgodności z tymi normami drogą
  pomiarów oraz komputerowych symulacji elektromagnetycznych,

 • umiejętność przewidywania realnych zagrożeń, związanych z
  oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na człowieka i kompetentnego
  przeciwstawiania się w pracy zawodowej zarówno przypadkom
  niefrasobliwego niedostrzegania zagrożeń, jak i niepotrzebnego
  wzniecania paniki tam, gdzie takie zagrożenia realnie nie występują.


Treść wykładu
 1. Wprowadzenie. Istota problemów kompatybilności we współczesnej
  elektronice. Naturalne środowisko elektromagnetyczne Ziemi. (2g)

 2. Emisja sygnałów niepożądanych przez obwody elektroniczne. Modele
  w postaci prądów parzystych i nieparzystych. Promieniowanie przez pętle
  i pojedyncze przewody. Charakterystyki częstotliwościowe sygnałów
  emitowanych przez systemy cyfrowe. Emisja zakłóceń przez obwody
  zasilania. Wskazówki praktyczne dotyczące projektowania obwodów (wybór
  technologii oraz systemu płączeń) dla ograniczenia emisji zakłóceń. (3g)

 3. Wrażliwość na indukowanie zakłóceń i możliwości jej
  zmniejszania. Analogie między emisją i odbiorem zakłóceń.
  Indukowanie zakłóceń w pętlach i pojedynczych przewodach. Różne poziomy
  zakłóceń w obciążeniu bliskim i dalekim. Wskazówki praktyczne dotyczące
  projektowania obwodów. (3g)

 4. Przesłuchy w liniach wieloprzewodowych. Opis mechanizmu sprzężeń.
  Modele teoretyczne linii uwzględniające mechanizmy przesłuchów.
  Charakterystyki częstotliwościowe przesłuchów. Możliwości ograniczenia
  przesłuchów przez zastosowanie odpowiednich technologii. (4g)

 5. Ekranowanie. Działanie odbijające i tłumiące ekranów i ich
  skuteczność. Wpływ strat w ekranie. Perforacje a skuteczność
  ekranowania. Prawidłowe uziemianie ekranów. (3g)

 6. Ładunki elektrostatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie urządzeń
  elektronicznych. Mechanizmy gromadzenia ładunków elektrostatycznych (w
  przyrodzie i w laboratorium). Mechanizmy wyładowań w atmosferze.
  Wyładowania pierwotne i wtórne w laboratorium. Kumulacja ładunku
  w ciele człowieka i jej skutki. Metody eliminacji wyładowań lub
  ograniczania ich wpływu na pracę urządzeń elektronicznych. (3g)

 7. Zakłócenia przenoszone przez przewody. Zjawisko emisji zakłóceń
  przez zewnętrzną sieć energetyczną spełniającą rolę anteny. Metody
  ograniczania zakłóceń transmitowanych do sieci energetycznej.
  Możliwości pomiaru, sieci sztuczne. Rodzaje filtrów ograniczających
  emisję i ich zastosowanie. Pzykłady konstrukcji takich filtrów i ich
  strojenia. Zasilacze jako źródła zakłóceń. Szczególne cechy zasilaczy
  impulsowych. (3g)

 8. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na człowieka. Pojęcie SAR. Parametry elektryczne ciała ludzkiego. Absorpcja promieniowania w różnych zakresach częsotliwości. Aktualny stan wiedzy na temat szkodliwości promieniowania. Zagrożenia w środowisku pracy.
  Prezentacje wyników symulacji absorpcji promieniowania pochodzących od urządzeń radiokomunikacji ruchomej i radiostacji. (2g)

 9. Pomiary szkodliwego promieniowania i wrażliwości na zakłócenia.
  Omówienie metod pomiaru. Pomiary w komorze TEM, GTEM, komorze
  bezechowej i innych typach komór. Otwarte poligony pomiarowe.
  Pomiary w środowisku naturalnym. Przegląd sprzętu pomiarowego
  koniecznego do badań. Wymagania na anteny pomiarowe. (4g)

 10. Normy na kompatybilność elektromagnetyczną i ich egzekwowanie.
  Omówienie podstawowych norm. Różnice norm dla środowiska
  profesjonalnego i sprzętu powszechnego użytku. Sposoby egzekwowania
  zgodności z normami. Symulacyjne określanie zgodności urządzeń z
  normami. (3g)


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103D-TLRTM-ISP-TMOTechnika mikrofalowa

Literatura:

  Materiały dydaktyczne: Materiały przygotowane przez prowadzących
  w postaci zestawu slajdów. Materiały będą zawierać odnośniki do wielu
  pozycji literatury pozwalającej na poszerzenie wiedzy. W szczególności
  odnosić się to będzie do następujących pozycji:

  1. T. Więckowski - Badania kompatybilności elektromagnetycznej
   urządzeń elektrycznych i elektronicznych - Oficyna Wydawnicza
   Politechniki Wrocławskiej, 2001

  2. C.R. Paul - Introduction to Electromagnetic Compatibility -, John
   Willey and Sons, 2006

  3. H.W.Ott - Electromagnetic Compatibility Engineering - John Wiley
   and Sons 2009

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia przedmiotu będzie egzamin.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt
Prowadzący grup: Paweł Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gwarek
Prowadzący grup: Wojciech Gwarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.