Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria mikrosystemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-MSP-MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria mikrosystemów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Materiały i nanotechnologie )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MIK

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

 • Efekty kształcenia:
 • Znajomość podstaw projektowania oraz technologii mikrosystemów oraz wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ich obudów.
  Student powinien umieć zaprojektować prosty mikrosystem oparty na Si, praktycznie wykonać operacje montażu mikrosystemu do podłoża oraz wykonać połączenia elektryczne w obudowie (poprzez montaż drutowy lub metodą flip chip).
 • Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi technikami stosowanymi przy projektowaniu, symulacjach i wytwarzaniu mikrosystemów. Omówione zostaną podłoża stosowane w mikrosystemach oraz głęboka mikroobróbka krzemu. Przedstawione zostaną podstawowe konstrukcje przestrzenne stosowane w czujnikach, aktuatorach i mikrosystemach. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na stosowane najnowsze technologie wykonywania połączeń elektrycznych, mechanicznych i cieplnych stosowanych w mikrosystemach oraz formowania obudów mikrosystemów. Omówione zostaną techniki bondingu niskotemperaturowego, (...)
 • Pełny opis:

 • Efekty kształcenia:

 • Znajomość podstaw projektowania oraz technologii mikrosystemów oraz
  wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ich obudów.

  Student powinien umieć zaprojektować prosty mikrosystem oparty na Si,
  praktycznie wykonać operacje montażu mikrosystemu do podłoża oraz
  wykonać połączenia elektryczne w obudowie (poprzez montaż drutowy lub
  metodą flip chip).

 • Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi technikami
  stosowanymi przy projektowaniu, symulacjach i wytwarzaniu
  mikrosystemów. Omówione zostaną podłoża stosowane w mikrosystemach oraz
  głęboka mikroobróbka krzemu. Przedstawione zostaną podstawowe
  konstrukcje przestrzenne stosowane w czujnikach, aktuatorach i
  mikrosystemach. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na stosowane
  najnowsze technologie wykonywania połączeń elektrycznych, mechanicznych
  i cieplnych stosowanych w mikrosystemach oraz formowania obudów
  mikrosystemów. Omówione zostaną techniki bondingu niskotemperaturowego,
  wysokotemperaturowego i eutektycznego oraz ich zastosowanie w
  konstrukcji wybranych czujników i aktuatorów, a także w obudowach
  mikrosystemów optoelektronicznych. Zwrócona zostanie uwaga na
  aspekty niezawodności pracy mikrosystemów. Zdobytą wiedzę studenci
  wykorzystają w trakcie laboratorium do wykonywania operacji montażowych
  oraz oceny ich użyteczności do wykonywania mikrosystemów.


 • Treść wykładu
  Wstęp (2h)

  Definicja mikrosystemu. Rynek mikrosystemów, czołowi producenci.
  Obudowa mikrosystemu a obudowa mikroelektroniczna. Wyzwania techniczne
  stojące przed projektantami mikrosystemów.

  Techniki projektowania mikrosystemów i ich integracji (4 h)

  Zasady tworzenia i projektowania funkcji elektrycznych, mechanicznych i
  cieplnych oraz przepływu płynów w mikrosystemie (dobór systemów
  chłodzenia, wpływ naprężeń i przepływów na funkcje elektryczne)

  Symulacje w mikrosystemach (2h)

  Modele mikrosystemów: algorytmiczny, wykonawczy. Modele na poziomie
  struktury, przyrządu i obwodu. Symulacje zjawisk fizycznych, symulacje
  procesów technologicznych.

  Podłoża dla mikrosystemów (2h)

  Podłoża organiczne, ceramiczne(Al2O3, AlN , BeO), Si, SiC oraz LTCC.
  Podłoża zaawansowane z wbudowanymi elementami optycznymi.
  Kompatybilność podłoży z funkcjami mikrosystemu.

  Głęboka mikroobróbka przestrzenna krzemu (4 h)

  Mechaniczne właściwości krzemu, Głębokie anizotropowe trawienie krzemu,
  Podstawowe konstrukcje mikromechaniczne: membrany, V-rowki, pryzmy,
  U-rowki, viale, otwory, konstrukcje ruchome, ostrza.

  Techniki połączeń elektrycznych dla mikrosystemów (4 h)

  Lutowanie, spawanie, montaż drutowy (ultra-, termo-, oraz
  ultratermokompresyjny), TAB, Flip-chip, połączenie w MCM i SiP,
  połączenia 3D). Połączenia w oparciu o kleje elektrycznie przewodzące
  oraz o nanomateriały

  Techniki wykorzystywane w formowaniu obudów mikrosystemów (4 h)

  Przygotowanie powierzchni do łączenia; bonding: fuzyjny,
  wysokotemperaturowy, niskotemperaturowy oraz anodowy.

  Obudowy mikrosystemów (2 h)

  Funkcje obudowy, obudowa na poziomie struktury, obudowa na poziomie
  podzespołu. Rozwiązania obudów metalowych, plastykowych,
  ceramicznych. Obudowy hermetyczne oraz próżnioszczelne. Obudowy
  przystosowane do produkcji masowej.

  Obudowy podzespołów optoelektronicznych (2 h)

  Panele displey`ów (COG, COF), obudowy podzespołów optoelektronicznych
  (laserowych, LED)

  Obudowy na poziomie systemów (2 h)

  (SOC technology, SiP technology, RF package technology)

  Podstawy niezawodności mikrosystemów (2h)

  Testy niezawodności, testy przyspieszone. Procedury i standardy w
  ocenie niezawodności
  Zakres laboratorium
  1. Technologia wykonywania mikropołączeń, montaż flip chip
   (3h)

  2. Techniki połączeń oparte na izotropowych i anizotropowych klejach
   elektrycznie przewodzących (3 h)

  3. Anizotropowe trawienie krzemu w roztworze TMAH (3h) (projekt,
   symulacja, a następnie realizacja v-rowków, belek, membran lub piramid)

  4. Charakteryzacja elementów mikrosystemu (3h) (obserwacje pod
   mikroskopem SEM i konfokalnym, na profilometrze: podłoży, struktur
   przestrzennych wykonanych na poprzednim laboratorium, połączeń
   wykonanych na poprzednich laboratoriach)

  5. Technologia połączeń dla czujników opartych na
   przestrzennych strukturach krzemowych (3h)

  Literatura:

   1. Opracowane materiały do wykładu w PowerPoincie.

   2. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych zawierające wprowadzenie
    teoretyczne oraz przewodnik do wykonania części praktycznej.

   3. Jin Y. WangZ. Chrn J.: "Introduction to Microsystem Packaging
    Technology", CRS Press Taylor & Francis Group, 2011, ISBN: 978-1-4398-1910-4

   4. Lau J.H., Lee Ch.K., Premachandran C.S., Aibin Y.: "Advanced MEMS
    Packaging", Mc Graw Hill, 2010, ISBN:978-0-07-162623-1

   5. Dziuban J.A.: "Technologia i zastosowanie mikromechanicznych
    struktur krzemowych i krzemowo-szklanych w technice
    mikrosystemów", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
    Wrocław, 2004, ISBN 83-7085-776-0

  Metody i kryteria oceniania:

  Dwa kolokwia wykładowe; pierwsze godzinne na 8. wykładzie i drugie godzinne na ostatnim wykładzie. Każde ćwiczenie laboratoryjne poprzedzone wejściówką.

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

  Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Piotr Firek
  Prowadzący grup: Piotr Firek, Krystian Król
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

  Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Ryszard Kisiel
  Prowadzący grup: (brak danych)
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Ryszard Kisiel
  Prowadzący grup: Ryszard Kisiel
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Ryszard Kisiel
  Prowadzący grup: Ryszard Kisiel
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Ryszard Kisiel
  Prowadzący grup: Ryszard Kisiel
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Ryszard Kisiel
  Prowadzący grup: Ryszard Kisiel
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.