Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ETRTM-IWP-PMEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metrologii
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PMEM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład jest prezentacją podstawowych zasad techniki mierzenia, która obejmuje wiedzę o metodach celowego, racjonalnego i opartego na teorii postępowania we wszelkich pracach związanych z planowaniem, organizacją i wykonywaniem pomiarów oraz opracowaniem, weryfikacją i interpretacją ich wyników. Wykład omawia kolejno: zasady pomiaru, podstawowe metody pomiaru (porównanie i przetwarzanie), typowe przyrządy pomiarowe, wprowadzenie do systemów pomiarowych, zasady projektowania, wykonywania i szacowania pomiaru.

Pełny opis:

Wykład jest prezentacją podstawowych zasad techniki mierzenia, która obejmuje wiedzę o metodach celowego, racjonalnego i opartego na teorii postępowania we wszelkich pracach związanych z planowaniem, organizacją i wykonywaniem pomiarów oraz opracowaniem, weryfikacją i interpretacją ich wyników. Wykład omawia kolejno: zasady pomiaru, podstawowe metody pomiaru (porównanie i przetwarzanie), typowe przyrządy pomiarowe, wprowadzenie do systemów pomiarowych, zasady projektowania, wykonywania i szacowania pomiaru.


Treść wykładu

 1. Wstęp do pomiarów (2h).
  Wielkość, jednostka, wartość, system wielkości, system jednostek. O błędzie pomiaru i narzędziach pomiarowych. O sygnałach i ich przetwarzaniu.

 2. Pomiary w inzynierii (4h).
  Typowe obiekty pomiarów. Wielkości mierzone i typowe narzędzia pomiarowe. O obiektach nieelektrycznych, wielkosciach nieelektrycznych i narzędziach do ich pomiaru. O czujnikach, systemach pomiarowych i komputerach.


 3. Podstawowe pojęcia teorii błędów (4h).
  Przedział niepewności. Błąd prawdziwy i graniczny; błąd bezwzględny, względny, sprowadzony. Błędy systematyczne i przypadkowe. Przenoszenie błędów. Typowe przypadki szacowania błędów. Ogólne procedury szacowania błędów.

 4. Metody pomiarowe i narzędzia pomiarowe I (6h).

  Przetwarzanie sygnałow pomiarowych i przetworniki pomiarowe. Model przetwornika analogowego. Parametry charakterystyczne. Normalizacja błędów przetwarzania. Przetworzeniowo-sygnałowy model pomiaru Wzorzec i komparator. Komparacja równoczesna i nierównoczesna. Pomiary analogowe.

 5. Metody pomiarowe i narzędzia pomiarowe II (6h).

  Przetworniki cyfrowo-analogowe. Przetworniki analogowo-cyfrowe. Woltomierze i multimetry cyfrowe. Oscyloskopy cyfrowe.

 6. Automatyzacja pomiarów (4h).
  Struktury systemów pomiarowych. Interfejsy standardowe. Procedury pomiarów systemowych. Oprogramowanie systemów. Przyrządy wirtualne.


 7. Technika mierzenia (4h).

  Przegląd zasad techniki mierzenia. Przykład pełnego cyklu procesu pomiarowego: przygotowanie, wykonanie i opracowanie wyników. Pisanie raportu.
 8. Zakres laboratorium
  Laboratorium stanowi uzupełnienie i praktyczną ilustrację tematyki wykładu. Koncentruje się na czterech wybranych tematach:

  1. Techniki zmniejszania błędów pomiaru (w tym: ochrona układów pomiarowych przed zakłóceniami) (3h) - celem jest przedstawienie problemów występujących przy pomiarach napięć w obwodach elektrycznych.

  2. Badanie przetworników A/C i C/A (3h) - celem jest poznanie podstawowych właściwości przetworników C/A oraz podstawowych metod przetwarzania A/C z wykorzystaniem typowych przetworników A/C.

  3. Multimetry cyfrowe (3h) - celem jest poznanie podstawowych właściwości podręcznych multimetrów cyfrowych ogólnego zastosowania.

  4. Oscyloskopy cyfrowe (3h) - celem jest poznanie obsługi oscyloskopu cyfrowego oraz poznanie podstawowych jego zastosowań w pomiarach.

Literatura:

  Literatura podstawowa:

  1. J. Olędzki: Podstawy metrologii, Preskrypt wykładu, WSZ Radiokomunikacja, PW 2000

  Literatura uzupełniająca:

  1. J. Jaworski, R. Morawski, J. Olędzki: "Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu", WNT, Warszawa 1992

  2. J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski: "Podstawy miernictwa", Of. Wyd. PW 1998

  3. J. R. Taylor: Wstęp do analizy błędu pomiarowego, WN PWN Warszawa 1995

  4. Szumielewicz, B., Słomski, B., Styburski, W.: Pomiary elektroniczne w technice. WNT Warszawa 1982

  5. Sydenham P.H.: Podstawy metrologii. WKiŁ, t.1 - 1988, t.2 - 1990

  6. "Mała encyklopedia metrologii", WNT, Warszawa 1989.

  7. W. Winiecki: "Organizacja komputerowych systemów pomiarowych", Oficyna Wyd. PW Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Winiecki
Prowadzący grup: Wiesław Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Winiecki
Prowadzący grup: Wiesław Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Olędzki
Prowadzący grup: Jerzy Olędzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.