Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesory sygnałowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ETRTM-IWP-SKMM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesory sygnałowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Technika cyfrowa )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SKMM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład jest przeznaczony do zapoznania studentów z podstawami i z zastosowaniami procesorów sygnałowych w radiokomunikacji. Wykład obejmuje przegląd najważniejszych typów procesorów sygnałowych, ich architektury i sposobów współpracy z urządzeniami we/wy. Prócz tego wykład obejmuje także wprowadzenie do programowania, a następnie prezentację wybranych przykładów zastosowań procesorów sygnałowych w radiokomunikacji.

Pełny opis:

Wykład jest przeznaczony do zapoznania studentów z podstawami i z zastosowaniami procesorów sygnałowych w radiokomunikacji. Wykład obejmuje przegląd najważniejszych typów procesorów sygnałowych, ich architektury i sposobów współpracy z urządzeniami we/wy. Prócz tego wykład obejmuje także wprowadzenie do programowania, a następnie prezentację wybranych przykładów zastosowań procesorów sygnałowych w radiokomunikacji.

Treść wykładu

 • Wstęp: terminologia, architektura Harvard, porównanie z procesorami ogólnego przeznaczenia, typowe dziedziny zastosowań.(2)

 • Przegląd procesorów sygnałowych - procesory stałoprzecinkowe i zmiennoprzecinkowe.(1)

 • Przegląd procesorów sygnałowych rodziny DSP56xxx i TMS320Cx.(1)

 • Architektura procesorów sygnałowych: reprezentacja danych arytmetycznych, organizacja magistral, organizacja pamięci, podstawowe bloki funkcjonalne, układy peryferyjne, jednostka arytmetyczna, jednostka wyliczania adresów danych, jednostka sterująca, stos, potokowanie.(2)

 • Programowanie - języki asemblerowe: specjalizowane tryby adresowania, instrukcje specjalizowane, mnożenie, przesłania równoległe, pętle sprzętowe, formaty instrukcji.(2)

 • Programowanie - języki wysokiego poziomu: specjalizowane struktury językowe, reprezentacja danych arytmetycznych, rozkazy, procedury, skoki, przerwania. (2)

 • Narzędzia programowania: translator, konsolidator, program ładujący, symulator, program uruchomieniowy.(2)

 • Przykłady zastosowań: wybrane praktyczne przykłady zastosowań procesorów sygnałowych. (3) • Treść ćwiczeń
  Zadania laboratoryjne stanowią ilustrację typowych zastosowań procesorów sygnałowych w radiokomunikacji i są wykonywane w ramach trzech ćwiczeń.
  1. Ćwiczenie 1: Zapoznanie studentów ze stanowiskiem symulacyjnym oraz narzędziami programowymi wspomagającymi programowanie procesorów sygnałowych.

  2. Ćwiczenie 2: Realizacja zadania nr 1 związana z napisaniem programu asemblerowego z zastosowaniem odpowiednich narzędzi programowych i jego uruchomienie na symulatorze procesora z rodziny Motorola DSP56xxx.

  3. Ćwiczenie 3: Realizacja zadania nr 2 związana z napisaniem programu asemblerowego z zastosowaniem odpowiednich narzędzi programowych i jego uruchomienie na symulatorze procesora z rodziny Motorola DSP56xxx.

Literatura:

  1. DSP56003 User`s Manual, Motorola Inc., 1990.

  2. Lapsley P., Bier J., Shoham A., Lee E.A., DSP processors fundamentals, Architectures and features, Berkeley Design Technology, Inc, Fremont, 1996.

  3. DSP56001 User`s Manual, Motorola Inc., 1990.

  4. TMS320C54x User`s Guide, Texas Instruments, 1993.

  5. TMS320C3x User`s Guide, Texas Instruments, 1994.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)