Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sygnały i modulacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ETRTM-IWP-SMRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sygnały i modulacje
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SMRM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot składa się dwóch części:

 • A. Teoria sygnałów
 • B. Teoria modulacji i detekcji
W ramach części A wykładu omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące teorii sygnałów deterministycznych i losowych oraz ich przetwarzania w systemach SLS. Materiał ten stanowi bazę teoretyczną dla części B wykładu, na której poruszane są zagadnienia dotyczące modulacji analogowych i cyfrowych, jak również transmisji sygnałów w obecności szumów. Na zajęciach konwersatoryjnych rozwiązywane są zadania obliczeniowe ilustrujące poznany na wykładzie materiał teoretyczny.

Pełny opis:

Przedmiot składa się dwóch części:

 • A. Teoria sygnałów

 • B. Teoria modulacji i detekcji

W ramach części A wykładu omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące teorii sygnałów deterministycznych i losowych oraz ich przetwarzania w systemach SLS. Materiał ten stanowi bazę teoretyczną dla części B wykładu, na której poruszane są zagadnienia dotyczące modulacji analogowych i cyfrowych, jak również transmisji sygnałów w obecności szumów. Na zajęciach konwersatoryjnych rozwiązywane są zadania obliczeniowe ilustrujące poznany na wykładzie materiał teoretyczny.


Treść wykładu
Część A - Teoria sygnałów (16h)


 • Pojęcie i klasyfikacja sygnałów. Sygnały dystrybucyjne. Podstawowe operacje na sygnałach. Energia, moc, wartość średnia, wartość skuteczna sygnału (2h).

 • Sygnały okresowe: widmo amplitudowe, fazowe, mocy, twierdzenie Parsevala. Transformacja Fouriera. Widmo amplitudowe, fazowe, gęstości energii dla sygnałów nieokresowych. Twierdzenie Parsevala i Wienera-Chinczyna. Twierdzenie o modulacji (3h).

 • Układy analogowe SLS. Transmitancja i odpowiedź impulsowa. Odpowiedź skokowa. Filtracja idealna. Filtry Butterwortha i Czebyszewa (2h).

 • Transformacja Hilberta. Sygnał analityczny i jego podstawowe parametry. Widmo sygnału analitycznego. Obwiednia sygnału. Sygnał wąskopasmowy (2h).

 • Szereg i transformata Fouriera sygnałów dyskretnych. DFT i FFT. Transformacja Z. Filtry cyfrowe (SOI i NOI). Transmitancja i odpowiedź impulsowa filtru (2h).

 • Proces losowy ciągły i jego parametry. Stacjonarność i ergodyczność. Twierdzenie Wienera-Chinczyna. Szum biały, termiczny i śrutowy. Przejście ciągłego sygnału losowego przez układ LS (3h).

 • Dyskretny proces losowy i jego parametry. Stacjonarność. Ergodyczność. Sygnał binarny losowy. Dyskretny szum biały. Przejście dyskretnego sygnału losowego przez układ LS (2h).



Część B - Teoria modulacji i detekcji (14h).


 • Modulacja amplitudy (AM). Sygnał zmodulowany i jego własności. Moc średnia i chwilowa sygnału zmodulowanego. Sygnał przemodulowany. Modulator przełączający. Detektor obwiedni (zasada działania) (2h).

 • Modulacja DSB-SC - sygnał zmodulowany i jego własności. Modulator kołowy. Detektor synchroniczny. Modulacja SSB-S - sygnał zmodulowany i jego własności. Modulatory jednowstęgowe. Detekcja sygnału (2h).

 • Modulacja częstotliwości (FM). Wąskopasmowa i szerokopasmowa modulacja FM. Modulacja fazy (PM). Modulatory częstotliwości i fazy. Metoda bezpośrednia i pośrednia. Detektory częstotliwości i fazy (2h).

 • Modulacje impulsowe kodowe. Modulacja PCM i Delta. Modulacja DPCM. Modulacja z kluczowaniem fali nośnej. Binarne kluczowanie fazy 2PSK i częstotliwości 2FSK. Widmo mocy sygnału 2PSK i 2FSK. Modulator i detektor (3h).

 • Charakterystyka szumowa modulacji AM/SSB-SC, AM/DSB-SC, dwuwstęgowej z falą nośną AM. Charakterystyka szumowa modulacji PCM. Charakterystyka szumowa modulacji FM. Układy preemfazy i deemfazy (3h).

 • Transmisja danych w paśmie podstawowym. Detekcja sygnałów binarnych PCM w obecności szumu białego. Transmisja pasmowo-przepustowa. Detekcja sygnałów binarnych PSK i FSK w obecności szumu białego (2h).




 • Treść ćwiczeń
  W ramach ćwiczeń rozwiązywane są zadania obliczeniowe dotyczące tematyki wykładu. Wyjaśniane są również problemy sygnalizowane przez studentów.

Literatura:

  Literatura podstawowa:


  1. S. Haykin, "Systemy telekomunikacyjne", WKiŁ, Warszawa 1998.

  2. J. Szabatin, "Podstawy teorii sygnałów", WKiŁ, Warszawa 2000.

  3. S.Hahn, "Teoria modulacji i detekcji", Wyd. PW, Warszawa 1987.


  Literatura uzupełniająca:

  1. B.P. Lathi, "Systemy telekomunikacyjne", WNT, Warszawa 1972.

  2. A. Papoulis, "Obwody i układy", WKiŁ, Warszawa 1988.

  3. L. Knoch, T. Ekiert, "Modulacja i detekcja", WkiŁ, Warszawa 1979.

  4. E. Ozimek, "Podstawy teoretyczne analizy widmowej sygnałów", PWN, Warszawa-Poznań 1985.

  5. R.A. Gabel, R.A. Roberts, "Sygnały i systemy liniowe",WNT, Warszawa 1978.,WNT, Warszawa 1978.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.