Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biostatystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBIBM-MSP-BST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biostatystyka
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Informatyka biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

BST

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

W ramach wykładu słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami i metodami występującymi w analizie deskrypcyjnej danych ilościowych i jakościowych pochodzących z badań medycznych, procesu diagnozy i wyników medycznych pomiarów sprzętowych oraz wykształcą umiejętności projektowania eksperymentów, skutecznej analizy czynnikowej danych i przeprowadzenia na jej podstawie wnioskowania na potrzeby nauk biomedycznych.

W ramach zajęć praktycznych jako narzędzia, używany będzie jeden z zaawansowanych pakietów analizy danych statystycznych TIBCO Statistica™, umożliwiający praktyczne wdrożenia omawianych zagadnień dla przykładowych zbiorów różnych typów danych biomedycznych, w tym również nabycie umiejętności oceny jakości zgromadzonych danych, wynikowych miar powiązań oraz estymowanych parametrów modeli w opisie zjawisk oraz symulacji i parametryzacji modeli statystycznych.

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

  1. Materiały dedykowane opracowane ramach przedmiotu do wykładu i laboratoriów
  2. A. Stanisz (red), „Biostatystyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005.
  3. A. Stanisz, „Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL”, StatSoft Polska, tom I, II, III, Kraków, 2006, 2007.
  4. R. H. Riffenburgh, “Statistics in Medicine”, 3rd Edition, Academic Press; 2012.
  5. J. Koronacki, J. Mielniczuk, „Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych”, WNT, Warszawa, 2009.
  6. C. Watała, „Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych”, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2002.
  7. A. Łomnicki, „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników”, PWN, Warszawa, 2005.
  8. M. Dobosz, „Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań” Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, Warszawa, 2004.
  9. Dokumentacja pakietu analizy danych TIBCO Statistica na stronach https://www.statsoft.pl/statistica-i-tibco-software https://docs.tibco.com/products/tibco-statistica-13-6-0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wawrzyniak
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wawrzyniak
Prowadzący grup: Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.