Warsaw University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Numerical Methods

General data

Course ID: 103A-IBxxx-ISP-MNUB Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Numerical Methods Name in Polish: Metody numeryczne
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Mathematics )-Biomedical Engineering-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
(in Polish) 114000 - Wydział Mechatroniki

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) MNUB

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 1

Short description: (in Polish)

Głównym celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz elementami metodyki badania ich przydatności do rozwiązywania zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w obszarze inżynierii biomedycznej.

Full description: (in Polish)

Głównym celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz elementami metodyki badania ich przydatności do rozwiązywania zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w obszarze inżynierii biomedycznej.Treść wkładu

 1. Metody numeryczne jako dział matematyki stosowanej (2 gdz.):

  • sprowadzanie zadań inżynierskich do standardowych problemów numerycznych;
  • przykłady zastosowania metod numerycznych w technice.
 2. Wprowadzenie do programowania w systemie MATLAB (2 godz.):
  • organizacja programu w języku systemu MATLAB;
  • podstawowe operacje na wektorach i macierzach;
  • podstawowe operacje graficzne.
 3. Metodyka analizy zadań i algorytmów numerycznych (4 godz.):
  • zadania i algorytmy numeryczne oraz sposoby ich opisu;
  • model propagacji błędów reprezentacji danych i błędów zaokrągleń operacji zmiennopozycyjnych;
  • numeryczne uwarunkowanie zadań numerycznych oraz numeryczna poprawność algorytmów numerycznych;
  • inżynierskie metody oceny złożoności algorytmów numerycznych.
 4. Rozwiązywanie liniowych równań algebraicznych (4 godz.):
  • rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych przy użyciu rozkładów LU i LLT;
  • rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych przy użyciu metod iteracyjnych.
 5. Rozwiązywanie nieliniowych równań algebraicznych (4 godz.):
  • elementy analizy algorytmów iteracyjnych (zbieżność lokalna i osiągalna dokładność);
  • rozwiązywanie równań nieliniowych metodą bisekcji, metodą Newtona i metodą siecznych;
  • rozwiązywania układów równań nieliniowych metodą Newtona-Raphsona;
  • wyznaczanie zer wielomianów.
 6. Aproksymacja i interpolacja funkcji jednej zmiennej (4 godz.):
  • interpolacja ciągu danych za pomocą wielomianu Lagrange'a oraz wielomianowej funkcji sklejanej;
  • aproksymacja ciągu danych metodą najmniejszych kwadratów;
  • aproksymacja funkcji metodą najmniejszych kwadratów i metodą Padégo.
 7. Numeryczne całkowanie i różniczkowanie funkcji jednej zmiennej (2 godz.):
  • całkowanie przy użyciu kwadratur Newtona-Cotesa i metodą analitycznego całkowania interpolującej funkcji sklejanej oraz metodą Monte Carlo;
  • różniczkowanie za pomocą liniowych formuł różnicowych oraz metodą analitycznego różniczkowania interpolującej funkcji sklejanej.
 8. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych (4 godz.):
  • taksonomia i ogólne właściwości metod rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych;
  • rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych przy użyciu otwartych i zamkniętych metod jednokrokowych;
  • rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych przy użyciu otwartych i zamkniętych metod wielokrokowych.
 9. Sprawdziany audytoryjne w terminie podstawowym i dodatkowym (4 godz.).
  Do każdego tematu studenci otrzymują pakiet zadań (z rozwiązaniami), umożliwiający ćwiczenie umiejętności ich rozwiązywania.Zakres projektu

Studenci realizują indywidualnie trzy zadania projektowe z każdej z następujących grup tematycznych:

 • rozwiązywanie liniowych równań algebraicznych;
 • rozwiązywanie nieliniowych równań algebraicznych lub aproksymacja funkcji;
 • rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych.


Realizacja każdego z tych zadań monitorowana jest przez prowadzących w trybie trzech 10-minutowych spotkań konsultacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

 1. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski: Metody numeryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 2. J. Krupka, A. Miękina, R.Z. Morawski, L. Opalski: Wstęp do metod numerycznych dla studentów elektroniki i technik informacyjnych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.
 3. R.Z. Morawski: Metody numeryczne dla kierunku Inżynieria Biomedyczna, materiały pomocnicze w formie slajdów do wykładu, podlegające aktualizacji w każdym semestrze (stron 217 w roku akademickim 2017/18).
 4. R.Z. Morawski: Metody numeryczne dla kierunku Inżynieria Biomedyczna, zbiór zadań z rozwiązaniami, podlegający aktualizacji w każdym semestrze (stron 113 w roku akademickim 2017/18).
 5. B. Mrozek, Z. Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018 (Wydanie IV).
 6. P. Tatjewski: Metody numeryczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013.

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (in progress)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Andrzej Miękina, Roman Morawski
Group instructors: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 90 places more information
project , 15 hours, 90 places more information
Coordinators: Andrzej Miękina, Roman Morawski
Group instructors: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina, Roman Morawski, Andrzej Podgórski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 90 places more information
project , 15 hours, 90 places more information
Coordinators: Andrzej Miękina, Roman Morawski
Group instructors: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina, Roman Morawski, Andrzej Podgórski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 90 places more information
project , 15 hours, 90 places more information
Coordinators: Roman Morawski
Group instructors: Roman Morawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 90 places more information
project , 15 hours, 90 places more information
Coordinators: Roman Morawski
Group instructors: Roman Morawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 81 places more information
project , 15 hours, 81 places more information
Coordinators: Roman Morawski
Group instructors: Roman Morawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Roman Morawski
Group instructors: Roman Morawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Roman Morawski
Group instructors: Roman Morawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 60 places more information
project , 15 hours, 60 places more information
Coordinators: Roman Morawski
Group instructors: Roman Morawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Overall grade
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.