Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy obrazowania medycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBxxx-ISP-POMED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy obrazowania medycznego
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Obrazowanie medyczne i aparatura medyczna )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Aparatura Medyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

POMED

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami obrazów medycznych i zjawiskami fizycznymi, na podstawie których są tworzone. Omówione zostaną : radiografia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa oraz ultrasonografia.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami obrazów medycznych i zjawiskami fizycznymi, na podstawie których są tworzone. Omówione zostaną : radiografia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa oraz ultrasonografia.

Treść wykładu


 1. Powstawanie obrazu w ujęciu systemowym. Związki między
  właściwościami obiektu a parametrami obrazu. Odpowiedź impulsowa źródła
  punktowego. Modulacyjna funkcja przenoszenia (4h).

 2. Obrazy endoskopowe. Obrazowanie warstwowe. Akwizycja danych i
  metody rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej. Metody
  rekonstrukcji obrazu dwu- i trójwymiarowego (6h).

 3. Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do wizualizacji
  czynności narządów wewnętrznych. Scyntygrafia. Tomografia emisyjna (8h).

 4. Wizualizacja za pomocą promieniowania niejonizującego (3h).

 5. Magnetyczny rezonans wodorowy - fizyczne podstawy obrazowania.
  Zasady lokalizacji źródeł sygnału obrazowego (8h).

 6. Obrazowanie multimodalne (1h).Zakres laboratorium

 • Radiografia rentgenowska (zależności geometryczne, wyznaczanie
  warstwy połowicznego osłabiania, szacowanie wielkości ogniska, ocena
  jakości obrazu, wyznaczenie MTF).


Przedmiotem ćwiczenia jest proces powstawania obrazów planarnych,
uzyskiwanych w wyniku prześwietlania obiektów promieniami
rentgenowskimi. Analizowane są czynniki wpływające na parametry
charakteryzujące jakość obrazowania: kontrast, rozmycie krawędzi i
rozdzielczość przestrzenna. W ćwiczeniu wykorzystywany jest aparat
rentgenowski wyposażony w analogowy tor obrazujący z przetwornikiem
obrazu i kamerą tv. Struktury prześwietlanego obiektu można
bezpośrednio obserwować na monitorze telewizyjnym. Sygnał wideo z
kamery przechwytywany jest przez rejestrator obrazów (frame grabber)
współpracujący z systemem komputerowym. Umożliwia to zapamiętywanie i
analizę uzyskiwanych obrazów.


 • Gammakamera (zasada działania, konstrukcja, obsługa, pomiar i
  ocena jakości odwzorowań, wyznaczenie MTF).


Program ćwiczenia obejmuje: akwizycję dwuwymiarowych odwzorowań
planarnych przy różnej całkowitej liczbie zliczeń. Oceniana będzie
jakość uzyskanych odwzorowań wg zaleceń podawanych w normach
międzynarodowych. Wyznaczana będzie rozdzielczość energetyczna, czasowa
i przestrzenna gammakamery.


 • System ultrasonograficzny (obsługa, akwizycja danych, tryby
  wizualizacji).


Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu
ultrasonograficznego i różnymi technikami obrazowania. Dla prezentacji
typy B obserwowany jest wpływ ustawień warunków pracy głowicy
ultradźwiękowej na możliwości obrazowania. Wykorzystywany jest fantom
żelowy. Studenci zapoznają się także z obsługą aparatu USG przy
badaniach z wykorzystaniem prezentacji typu M. W dalszej części
ćwiczenia studenci poznają sposoby prowadzenia pomiarów technikami
dopplerowskimi oraz prezentacjami typu: kolor i angio.


 • Rentgenowska tomografia komputerowa (akwizycja danych, metody
  rekonstrukcji obrazów tomograficznych).


Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami fizycznymi i
matematycznymi obrazowania CT oraz obsługą i wyznaczaniem parametrów
technicznych tomografu rentgenowskiego. W trakcie ćwiczenia dokonywana
jest akwizycja projekcji kilku fantomów fizycznych oraz rekonstrukcja
ich przekrojów. Na podstawie uzyskanych obrazów wyznaczane są
podstawowe parametry systemu tomograficznego.


 • Tomografia NMR (bezpieczeństwo pracy, podstawy fizyczne
  obrazowania, metody detekcji sygnału magnetycznego rezonansu
  wodorowego).


Podstawowym celem dydaktycznym ćwiczenia jest przekazanie praktycznej
wiedzy na temat doboru parametrów sekwencji spin-echo (SE) w zależności
od czasów repetycji T1 i T2 oraz gęstości protonowej (PD) badanej
substancji. W ćwiczeniu wykorzystany zostanie program komputerowy MRSym
umożliwiający symulację badania MR.

Podczas ćwiczenia przewidziano również zapoznanie się z metodami
detekcji sygnału magnetycznego rezonansu wodorowego. Wyznaczana jest
charakterystyka częstotliwościowa rzeczywistego układu detekcji
tomografu NMR.

Literatura:


  1. P. Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, Aspen Publ.,
   1987.

  2. C-N. Chen, D. I. Hoult, Biomedical Magnetic Resonance Technology,
   Adam Hilger, 1989.

  3. M. Krzemińska-Pakuła, Metody obrazowe w diagnostyce układu
   krążenia, PZWL, 1991.

  4. T. D. Cradduck, Digital Networks and Communications in Nuclear
   Medicine, The Michener Institute, Toronto, Canada, 1993.


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni"

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Tomasz Jamrógiewicz, Jacek Kryszyn, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)