Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki medycyny nuklearnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBxxx-ISP-TMENU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki medycyny nuklearnej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Aparatura medyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Informatyka biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

TMENU

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest szerokie przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z zastosowaniem elektroniki i technik komputerowych w medycynie nuklearnej, w szczególności: budowa i działanie aparatury elektronicznej do badań obrazowych za pomocą izotopów promieniotwórczych, algorytmy tworzenia, prezentacji i przetwarzania medycznych obrazów dwu i trójwymiarowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest szerokie przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z zastosowaniem elektroniki i technik komputerowych w medycynie nuklearnej, w szczególności: budowa i działanie aparatury elektronicznej do badań obrazowych za pomocą izotopów promieniotwórczych, algorytmy tworzenia, prezentacji i przetwarzania medycznych obrazów dwu i trójwymiarowych.

Treść wykładu
1. Izotopy dla medycyny nuklearnej (2h)

struktura atomowa materii, rozpad promieniotwórczy

produkcja izotopów

radiofarmaceutyki

dozymetria promieniowania jonizującego

efekty biologiczne od promieniowania jonizującego2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią (2h)

przekrój czynny

oddziaływanie cząstek naładowanych z materią

zasięg cząstki

oddziaływanie elektronów i pozytonów z materią3. Oddziaływanie promieniowania gamma z materią (2h)procesy rozpraszania ze zmianą energii, rozpraszanie niesprężyste
(niekoherentne)

efekt Comptona bez zmiany energii, rozpraszanie sprężyste
(koherentne)

efekt Thomsona-Rayleigh`a

procesy pochłaniania

zjawisko fotoelektryczne

zjawisko tworzenia par

reakcje fotojądrowe4. Statystyka pomiarów promieniowania (2h)

rozkład Poissona

błędy pomiaru liczby zliczeń i częstości

czas martwy i jego pomiar

krzywe ROC5. Wielokanałowe analizatory amplitudy (3h)

jednokanałowy analizator amplitudy

widmo spektrometryczne

przetworniki spektrometryczne: przetwornik Wilkinsona, przetwornik
"succesive-aproximation"

nieliniowość przetworników i jej wpływ na jakość obrazów w topografii
promieniowania gamma

metoda "sliding scale"6. Wielodrutowa komora proporcjonalna - MWPC (2h)

budowa i zasada działania

systemy odczytu: DCC, DCG, linia opóźniająca

czynniki fizyczne i mechaniczne wpływające na pozycyjną zdolność
rozdzielcza

eksperyment Charpaka z odczytem sygnałów z elektrod pozycyjnych
umieszczonych w płaszczyźnie anodowej

problemy wydajności MWPC dla wyższych energii promieniowania gamma:
MWPC LACY?ego, ZANIEWSKIEGO i BATEMANA, MWPC z przetwornikiem JAEVONS`a7. Gammkamera (3h)

budowa i zasada działania gammkamery

model Angera: schemat kodowania oparty o sieć rezystorów

model Tanaki: schemat oparty o pomiar czasu opóźnienia na liniach
opóźniających

podstawowe parametry gammakamer

korekcja nieliniowości i niejednorodności w gammakamerach

nowe koncepcje gammakamer opartych o PSPMT8. Systemy do obsługi gammakamer (3h)

system GAMMA PW: struktura sprzętowa i oprogramowanie systemu GAMMA PW

system NMS: kontrola jakości badań, tryby akwizycji badań, protokoły
akwizycyjne, analiza obrazów, technika ROI, analiza krzywych, analiza
badań SPECT, programy kliniczne, raporty badań9. Tomografia SPECT (3h)

podstawy tomografii,

rekonstrukcja obrazów tomograficznych: metody analityczne - splot i
jego znaczenie w rekonstrukcji obrazów

metody iteracyjne: schemat algorytmu iteracyjnego dla 9-punktowego
obrazu i 4 projekcji - algorytm SŁOMKI filtrowanego rzutu wstecznego10. Tomografia PET (2h)

izotopy do tomografii PET

FDG i jego rola w badaniach onkologicznych

akceleratory do PET, w jaki sposób wytwarzany jest FDG

budowa i zasada działania tomografów PET

czynniki mające wpływ na rozdzielczość obrazów

detektory dla tomografii PET

zastosowania tomografii PET

metody rekonstrukcji obrazów w tomografii PET

tomografy PET-animal

zastosowania MWPC w tomografach PET-animal - HIDACZakres laboratorium


 1. Budowa i zasada działania gammakamery (3h)

 2. Akwizycja i analiza badań dynamicznych i tomograficznych SPECT
  (3h)


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-RADRadiologia

Literatura:

 • L. Królicki, Medycyna nuklearna, Fundacja im. Ludwika Rydygiera, Warszawa 1996.

 • L. E .Williams, Nuclear Medical Physics, vol. I, II, III, CRC
  Press, 1987.

 • P.J. El, B.I. Hollman, Computed Emission Tomography, Oxford
  University Press, 1982.

 • S. A. Larsson, Gamma Camera Emission Tomography, Acta Radiologica Supplementum, 363, Stockholm, 1980.

 • W.D. Townsend, M. Dfrise, Image Reconstruction Methods in
  Positron Tomography
  , CERN Reports 93-02, 1993.

 • N. C. Andreasen, Brain Imaging- applications in psychiatry,
  American Psychiatric Press, 1989.


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Tomasz Olszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Mateusz Midura, Tomasz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Tomasz Olszewski, Roman Szabatin
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Mateusz Midura, Tomasz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Roman Szabatin
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Tomasz Olszewski, Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Roman Szabatin
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Tomasz Olszewski, Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Szabatin
Prowadzący grup: Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Szabatin
Prowadzący grup: Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Szabatin
Prowadzący grup: Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Szabatin
Prowadzący grup: Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Szabatin
Prowadzący grup: Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Szabatin
Prowadzący grup: Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.