Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria oprogramowania 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INIIT-ISP-IOP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody inżynierii informatycznej )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

IOP2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z dziedziny inżynierii oprogramowania. Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego, projektowania obiektowego i strukturalnego, UML. Podczas wykładu studenci poznają zasady i nowoczesne metody produkcji wysokiej jakości oprogramowania. Omawiane są zaawansowane problemy związane z procesem planowania produkcji, specyfikacją wymagań, zarządzaniem wymaganiami, specyfikacją formalną, wybranymi problemami projektowania, testowaniem i inspekcją oprogramowania, zapewnieniem wysokiej jakości i niezawodności oprogramowania, pomiarami procesu i produktu, ewolucją oprogramowania, zarządzaniem projektami oraz organizacją zespołów projektowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z dziedziny inżynierii oprogramowania. Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego, projektowania obiektowego i strukturalnego, UML. Podczas wykładu studenci poznają zasady i nowoczesne metody produkcji wysokiej jakości oprogramowania. Omawiane są zaawansowane problemy związane z procesem planowania produkcji, specyfikacją wymagań, zarządzaniem wymaganiami, specyfikacją formalną, wybranymi problemami projektowania, testowaniem i inspekcją oprogramowania, zapewnieniem wysokiej jakości i niezawodności oprogramowania, pomiarami procesu i produktu, ewolucją oprogramowania, zarządzaniem projektami oraz organizacją zespołów projektowych.

Treść wykładu
Wprowadzenie (1h). Organizacja
zajęć. Problematyka jakości w produkcji oprogramowania. Ekonomiczne i
społeczne aspekty inżynierii oprogramowania.

Inżynieria wymagań (4h). Model
Sommerville`a-Sayera, praktyki inżynierii wymagań, zbieranie,
specyfikacja i weryfikacja wymagań, standardy, zarządzanie zmianami.
Narzędzia.

Specyfikacja modeli obiektowych (3h)
- język OCL, niezmienniki klas i stanów, warunki początkowe i końcowe
operacji, precyzyjne modele klas i stanów UML

Specyfikacje formalne (2h).
Specyfikacje formalne, rodzaje, zastosowanie, specyfikacje algebraiczne.

Projektowanie z użyciem wielokrotnym
(2h)
. Linie produkcyjne, Komponenty - wykorzystanie, tworzenie,
katalogowanie.

Wzorce projektowe (2). Idea
stosowania wzorców. Wzorce strukturalne (adapter, dekorator, proxy),
czynnościowe (strategia, stan, obserwator), kreacyjne (wirtualny
konstruktor, fabryka abstrakcyjna), przykłady, narzędzia.

Weryfikacja i walidacja oprogramowania
(4h)
. Testowanie ukierunkowane na wyszukiwanie defektów-
strukturalne i funkcjonalne (klasy równoważności, pokrycia kodu,
testowanie ścieżek), testowanie integracyjne, obiektowe, inne.
Narzędzia wspomagające. Inspekcje kodu, listy kontrolne. Przykłady.

Niezawodność oprogramowania (2h).
Miary niezawodności, modele niezawodnościowe, metody podnoszenia
niezawodności oprogramowania

Metryki oprogramowania (1h).
Miary oprogramowania strukturalnego i obiektowego. Metryki obiektowe
projektu i klas. Metryki a złożoność testowania.

Jakość oprogramowania i procesów wytwórczych (1h). Modele i standardy
jakości produktów i procesów, modele ISO 9126, SQuaRE, ISO 25000, Ocena
i doskonalenie procesów wytwórczych, ISO 9000, CMMI

Wybrane problemy zarządzania (3h).
Zapewnienie jakości i zarządzanie jakością, miary DRE,
Zarządzanie ryzykiem. Planowanie i kontrola, wykresy kontrolne, PSP.
Lekkie metodyki, programowanie ekstremalne XP. Zespół projektowy,
Zasady skutecznej pracy indywidualnej i zespołowej, People-CMM,
budowanie zespołu bazujące na rolach, zarządzanie kompetencjami.

Ewolucja (2h). Pielęgnowanie i
modyfikacja oprogramowania Koszty. Zarządzanie zmianami; narzędzia
wspomagające, zarządzanie wersjami CVS. Systemy odziedziczone.
Inżynieria ponowna (wsteczna) Refaktoryzacja kodu.Zakres laboratorium
Celem laboratorium jest utrwalenie znajomości zasad projektowania i programowania obiektowego, oraz praktyczne zapoznanie się czynnościami z różnych etapów procesu tworzenia oprogramowania. Są realizowane zadania dotyczące specyfikacji wymagań, projektowania obiektowego z wykorzystaniem specyfikacji niezmienników oraz warunków początkowych i końcowych (OCL), użycia wzorców projektowych, analizy statycznej oraz testowania oprogramowania. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci poznają także możliwości różnych narzędzi CASE wspierających poszczególne zadania inżynierii oprogramowania.

Uwagi realizacyjne:
do realizacji zajęć projektowych konieczne jest posiadanie profesjonalnych, licencjonowanych narzędzi CASE do zarządzania wymaganiami, projektowania, testowania, zarządzania wersjami oprogramowania, np. firmy IBM Rational.Poprzedniki

Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103C-INIIT-ISP-IOPInżynieria oprogramowania

Literatura:

 • I. Sommerville: Inżynieria oprogramowania, WNT 2003,
  www.comp.lancs.ac.uk/computing/resources/IanS/SE7

 • R. S. Pressman, Praktyczne podejście do inżynierii
  oprogramowania, WNT 2004, www.mhhe.com/engcs/pressman

 • D. Leffingwell, D. Widrig: Zarządzanie wymaganiami, WNT 2003

 • S. Szejko redakcja: Metody wytwarzania oprogramowania, Mikom 2002

 • J. Warmer, A. Kleppe: OCL Precyzyjne modelowanie w UML, WNT 2003

 • A. Shaloway, J.R. Trott: Projektowanie zorientowane obiektowo -
  wzorce projektowe, Helion 2001 (wyd. 1), Helion 2005 (wyd. 2)

 • E.Gamma, R.Helm, R.Johnson,J.Vlissides, Wzorce projektowe, WNT
  2005

 • WWW.hillside.net/patterns - wzorce projektowe

 • R.V. Binder: Testowanie systemów obiektowych. Modele, wzorce i
  narzędzia, WNT 2003

 • R. Patton: Testowanie oprogramowania, Micom 2002

 • B.Wiszniewski, B. Bereza-Jarociński, Teoria i praktyka testowania
  programów, PWN 2006

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Derezińska
Prowadzący grup: Anna Derezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.