Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie aplikacji interakcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INIIT-ISP-PAIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie aplikacji interakcyjnych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody inżynierii informatycznej )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PAIN

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja konwencji systemowych, wewnętrznej organizacji i narzędzi dla współczesnych systemów zarządzania oknami. Praktyczne zapoznanie studentów z zasadami projektowania aplikacji dla takich systemów.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja konwencji systemowych, wewnętrznej organizacji i narzędzi dla współczesnych systemów zarządzania oknami. Praktyczne zapoznanie studentów z zasadami projektowania aplikacji dla takich systemów.


Treść wykładu
XWindows

- architektura systemu (klient serwer)

- zdarzenia i żądania - programowanie zdarzeniowe

- hierarchia okien i zarządzanie oknami

- pojęcie obiektu ekranowego, biblioteka narzędziowa (toolkit)

Windows API

- elementy aplikacji dla systemu Windows

- przetwarzanie zdarzeń, kolejki komunikatów

- hierarchia okien i zarządzanie oknami, relacje: rodzic-dziecko,
własności, widoczności

- podsystem GDI, rysowanie w oknie, odświeżanie zawartości okna

- obsługa klawiatury i myszy ?zdarzenia dla urządzeń wejściowych

- zegary

- sposób przetwarzania komunikatów, wiadomości: kolejkowane i
niekolejkowane, wiadomości rozgłoszeniowe, rejestrowanie wiadomości

- kontrolki wbudowane w system

- zasoby aplikacji

- modalne i niemodalne okna dialogowe

- biblioteki dynamiczne

Qt

- realizacji koncepcji biblioteki narzędziowej (toolkitu) pozwalającej
tworzyć przenośne aplikacje

- zarządzania pamięcią, koncepcji rodzic-dziecko, systemu "meta-obiektów" (właściwości, sygnały, sloty)

- powoływania obiektów ekranowych, zarządzania ich położeniem w oknie
aplikacji, modyfikacji wyglądu

- mechanizmu obsługi zdarzeń: obiekty zdarzeń, kolejka zdarzeń, filtry
zdarzeń, dostarczanie i propagacja zdarzeń, sposoby obsługi zdarzeń

- omówienie narzędzi Qt Designer i Qt Creator wspomagających proces
tworzenia aplikacji

- architektura systemu rysowania

- Graphics View: zorientowanego obiektowo podsystemu wysokiego poziomu do obsługi dwuwymiarowych elementów graficznych

- Item Views - architektura "model-widok"

- przedstawienie infrastruktury do realizacji animacji

- Qt Quick - tworzenie interfejsów graficznych przy użyciu deklaratywnego języka QML

WindowsForms

- architektura i cechy środowiska .Net

- model programowy (Formularze, kontrolki, zdarzenia)

- cykl życia okna

- narzędzie do graficznego projektowania wyglądy aplikacji (Designer)

- rodzaje kontrolek, ich podstawowe atrybuty i zdarzenia

- rozmieszczanie kontrolek w oknie (kontenery)

- obsługa zdarzeń, anulowanie zdarzeń

- weryfikacja poprawności wprowadzanych danych

- wzorzec MVC (Model-View-Controller)

- aplikacje typu MDI

- menu, paski narzędzi, paski statusu - tworzenie, obsługa zdarzeń oraz
ich łączenie

- tworzenie własnych kontrolek, integracja kontrolek z VisualStudio -
dedykowany edytor dla właściwości kontrolki

- rysowanie w oknie, przekształcenia układu współrzędnych - klasa Graphics

- kontrolki i wielowątkowość

Windows Presentation Fundation

- architektura biblioteki WPF

- język XAML, powiązanie z kodem na zapleczu (code behind)

- narzędzie do graficznego projektowania wyglądy aplikacji (Designer)

- rodzaje kontrolek, ich podstawowe atrybuty i zdarzenia

- zarządzanie układem, kontrolki Grid, StackPanel, Canvas

- drzewo logiczne i wizualne

- strategie przetwarzania zdarzeń (routed events), zdarzenia wejściowe

- właściwości (dependency properties)

- łączenie danych (data binding), konwersja i walidacja danych

- komendy (command)

- dekoratory (adorners)

- style i ich dziedziczenie

- wzorzec MVVM (Model-View-ViewModel)


Zakres laboratorium

 • Windows API


Wykonanie prostej aplikacji wykorzystującej API systemu Windows

Windows Forms

Wykonanie aplikacji w architekturze model-widok


 • Qt


Wykonanie aplikacji w architekturze model-widok

Wykonanie aplikacji korzystającej ze środowiska Qt Quick


 • Windows Presentation Foundation


Wykonanie aplikacji w architekturze MVVM (Model-View-ViewModel)


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-EGUIGraphical User Interfaces4

Literatura:

  1. Scheisler R., Gettys J., X-Window System, Digital Press 1992

  2. Charles Petzold, Programowanie Windows, Microsoft Press 1999

  3. 2555A: Developing Microsoft .NET Applications for Windows

  4. J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4,
   Prentice Hall 2006

  5. Qt Reference Documentation,
   http://doc.qt.io/qt-5/reference-overview.html

  6. Johan Thelin, Foundations of Qt Development, APress 2007

  7. Adam Nathan, WPF 4.5 Unleashed, Pearson Education 2013

  8. http://www.microsoft.com/msdn

  9. http://www.trolltech.com

Metody i kryteria oceniania:

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100:

- dwa kolokwia - 60 pkt.

- 5 projektów w ramach laboratorium - 40 pkt.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest

- uzyskanie co najmniej 40% punktów z kolokwiów

- zaliczenia co najmniej 4 z 5 ćwiczeń/projektów laboratoryjnych

- uzyskanie łącznie (kolokwia i laboratorium) co najmniej 51 pkt.

Ocena z przedmiotu jest wyznaczana na podstawie uzyskanej liczby
punktów:


0-50 pkt. ocena 2

51-60 pkt. ocena 3

61-70 pkt. ocena 3,5

71-80 pkt. ocena 4

81-90 pkt. ocena 4,5

91-100 pkt. ocena 5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Prowadzący grup: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Prowadzący grup: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Prowadzący grup: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski, Witold Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grabski
Prowadzący grup: Waldemar Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.