Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wbudowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INIIT-ISP-SWB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wbudowane
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Systemy komputerowe )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SWB

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

 • zapoznanie ze specyfiką architektury i projektowania systemów wbudowanych, ze szczególnym naciskiem na systemy stosowane w (szeroko pojmowanym) przemyśle
 • zapoznanie z podstawowymi standardami obowiązującymi dla tych systemów, również w aspekcie systemów klasy safety critical
 • przedstawienie podstawowych wymagań związanych z projektowaniem oprogramowania dla systemów wbudowanych, z uwzględnieniem wymagań związanych z działaniem w czasie rzeczywistym
Wymagania wstępne
 • znajomość programowania strukturalnego z użyciem języka C
 • znajomość podstaw budowy układów cyfrowych, w tym mikroprocesorów
 • znajomość podstaw inżynierii oprogramowania

Pełny opis:

Cele przedmiotu

 • zapoznanie ze specyfiką architektury i projektowania systemów
  wbudowanych, ze szczególnym naciskiem na systemy stosowane w (szeroko
  pojmowanym) przemyśle

 • zapoznanie z podstawowymi standardami obowiązującymi dla tych
  systemów, również w aspekcie systemów klasy safety critical

 • przedstawienie podstawowych wymagań związanych z projektowaniem
  oprogramowania dla systemów wbudowanych, z uwzględnieniem wymagań
  związanych z działaniem w czasie rzeczywistym

Wymagania wstępne


 • znajomość programowania strukturalnego z użyciem języka C

 • znajomość podstaw budowy układów cyfrowych, w tym mikroprocesorów

 • znajomość podstaw inżynierii oprogramowaniaTreść wykładu
Podstawowe pojęcia


 • System wbudowany: System wbudowany a system ogólnego
  zastosowania. Co jest a co nie jest systemem wbudowanym - "zamazana"
  granica.

 • Reaktywność: Reaktywność a interaktywność. Środowisko i jego
  wymagania. Sprzężenie zwrotne ? zmiany środowiska powodowane przez
  system reaktywny.

 • Czas rzeczywisty: Definicja. Wymagania dla sprzętu i (zwłaszcza)
  oprogramowania. Rola systemu operacyjnego.

 • Wzajemnie kolidujące wymagania: Koszt - wymagania środowiskowe -
  wydajność - równoważność sprzętu i oprogramowania. Niezawodność i
  wiarygodność. Dostępność (availability), MTBF, MTTR.

 • Zastosowania / typy systemów: Systemy konsumpcyjne, przemysłowe
  (produkcyjne), pojazdów i statków powietrznych, militarne. Systemy
  krytyczne dla bezpieczeństwa i systemy krytyczne dla misji.

 • Aspekty biznesowe: Podstawowe pojęcia: koszty i czas (NRE, TTM),
  projektowanie i mityczny osobomiesiąc

Prosty system mikroprocesorowy

 • Mikrokontrolery: Cechy charakterystyczne. Mikrokontrolery
  uniwersalne i specyficzne aplikacyjnie. Integracja pamięci i modułów
  we-wy. Przykłady.

 • Podstawowe interfejsy i moduły we/wy: Porty. Interfejsy szeregowe
  (w tym SPI, I2C) i równoległe. Przetworniki ADC/DAC.

 • Systemy uruchomieniowe i narzędzia programowe: Host a system
  docelowy. Symulacja i jej ograniczenia. Kompilacja skrośna i problemy
  debugowania.

 • Studium przypadku: Z8 Encore: Opis mikrokontrolera, system
  uruchomieniowy, własności środowiska przygotowania aplikacji.

Projektowanie/

 • Czas życia i jego modele: Model wodospadu i spirali. Model V
  (projektowanie). Model Harmony. Cykl życia systemu i procesy cyklu
  życia - odniesienia do standardów ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15288.

 • Modele przetwarzania (MoC) w systemach wbudowanych: Pożądane
  własności. Procesy i sygnały. Modele bezczasowe, synchroniczne i z
  czasem dyskretnym.

 • Formalizmy do modelowania w projektowaniu systemów wbudowanych:
  Maszyny stanowe (FSM, FSMD, i inne modele skończenie stanowe, w tym
  Statecharts Harela). Sieci Petriego. Języki modeli synchronicznych
  (przykład: Esterel)

 • Zastosowanie UML i SysML: Diagramy i ich zastosowanie; aspekty
  czasu rzeczywistego. SysML ? krótki tutorial. Wybrane studium
  przypadku. Modele wykonywalne i xUML.

Sprzęt

 • Współprojektowanie sprzętu i oprogramowania; SoC

 • Technologie w systemach wbudowanych

 • Komunikacja systemów rozproszonych specyficzna dla systemów
  wbudowanych

Oprogramowanie (systemowe)

 • systemy operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS): Wymagania dla
  obsługi przerwań i planisty. Jądro monolityczne czy mikrojądro -
  problem skalowalności. Mechanizmy komunikacji i synchronizacji
  procesów/wątków. POSIX. Pobieżny przegląd przykładów: OS-9, QNX,
  VxWorks.

 • zarządzanie zadaniami: Typy zadań, przełączanie kontekstu,
  priorytety, wywłaszczanie, problem inwersji priorytetów. Studium
  przypadku: scheduler w OS-9

 • przegląd strategii (algorytmów) planisty: Strategie sprawiedliwe
  i priorytetowe. Strategie priorytetowe zadań cyklicznych (w tym RMS)Zakres laboratorium
Obejmuje ćwiczenia dotyczące programowania z użyciem s.o. VxWorks. Środowiskiem systemu jest maszyna wirtualna. Wykonywane w zespołach 2-osobowych.

Zakres projektu
Specyfikacja i wymagania dla podanego zadania; projekt architektury oprogramowania systemu w UML/SysML; implementacja wskazanych fragmentów (funkcjonalności) w C dla s.o. VxWorks (POSIX). Wykonywane w zespołach 2-osobowych.

Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103A-INIIT-ISP-ECYElektronika cyfrowa
Zalecany1103B-INIIT-ISP-ECYElektronika cyfrowa
Zalecany2103A-INxxx-ISP-SOISystemy operacyjne
Zalecany3103B-INIIT-ISP-TMTechnika mikroprocesorowa

Literatura:

  1. Frank Vahid, Tony Givargis: Embedded System Design: A Unified
   Hardware/Software Introduction. Wiley 2002

  2. Richard Zurawski (ed): Embedded System Handbook, Taylor
   Francis Group, 2006

  3. Dokumentacja s.o. VxWorks v.6.3

  4. Inne: standardy i publikacje z IEEE, OMG, ACM itd.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Dobrowolski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Dobrowolski
Prowadzący grup: Henryk Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Dobrowolski
Prowadzący grup: Henryk Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.