Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INIOP-ISP-WUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Inżynieria oprogramowania )-Inżynieria oprogramowania-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WUS

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności wdrażania i utrzymywania istniejących systemów informatycznych. Student po zakończeniu przedmiotu powinien mieć wiedzę na temat podstawowych praktyk, procesów i zasad służących niezawodnej eksploatacji systemów informatycznych. Do procesów eksploatacji systemów zalicza się utrzymanie niezawodnego działania, monitoring, identyfikacja zagrożeń i błędów oraz wprowadzanie niewielkich zmian dostosowujących do zmian środowiska pracy. Przedmiot wprowadza we współczesne praktyki, technologie i narzędzia eksploatacji systemów: technologie wirtualizacji, konteneryzacji i orkiestracji kontenerów oraz praktyki DevOps.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności wdrażania i utrzymywania istniejących systemów informatycznych. Student po zakończeniu przedmiotu powinien mieć wiedzę na temat podstawowych praktyk, procesów i zasad służących niezawodnej eksploatacji systemów informatycznych. Do procesów eksploatacji systemów zalicza się utrzymanie niezawodnego działania, monitoring, identyfikacja zagrożeń i błędów oraz wprowadzanie niewielkich zmian dostosowujących do zmian środowiska pracy. Przedmiot wprowadza we współczesne praktyki, technologie i narzędzia eksploatacji systemów: technologie wirtualizacji, konteneryzacji i orkiestracji kontenerów oraz praktyki DevOps.Treść wykładu

 1. Wprowadzenie (2 godz.)
  Informacje o przedmiocie. Regulamin przedmiotu. Powtórzenie podstawowych pojęć: serwer, system operacyjny, maszyna wirtualna, kontener, moduł programu, sieć komputerowa. Podstawowe zadania utrzymaniowe, role w procesie utrzymania oprogramowania. Metryki utrzymaniowe i SLA.
 2. Infrastruktura, automatyzacja infrastruktury produkcyjnej (4 godz.)
  Infrastruktura fizyczna, infrastruktura programowalna, automatyzacja infrastruktury. Cloud IaaS, PaaS, SaaS. Kontenery, konteneryzacja i orkiestracja. Różne wcielenia środowiska wykonawczego: proces, wątek, maszyna wirtualna, kontener. Podstawy Kubernetes.
 3. Dostępność i wydajność (2 godz.)
  Sposób definiowania i monitorowania dostępności i wydajności, metryki, SLA.
 4. Monitoring i diagnostyka systemów (3 godz.)
  Kluczowe parametry i miejsca monitorowania. Testy regresji. Testy bezpieczeństwa i pentesty. Narzędzia monitorowania systemów. Przetwarzanie i przechowywanie logów systemów – narzędzia i dobre praktyki. Alerty i eskalacja awarii.
 5. DevOps (4 godz.)
  Filozofia, kultura i procesy DevOps. Kompetencje DevOps i relacje z innymi działami w organizacjach wytwarzających oprogramowanie. Zarządzanie procesem wytwarzania oprogramowania z perspektywy DevOps - build pipeline, narzędzia continuous integration/continous delivery.
 6. Utrzymanie kodu (4 godz.)
  Konwencje kodu, definiowanie i utrzymywanie. Wzorce projektowe i architektoniczne sprzyjające utrzymaniu kodu. Praktyki przeglądu kodu (code review). Dokumentowanie zmian. Wersjonowanie kodu, różne strategie rozwoju nowych funkcjonalności: pull requests, feature toggles, rozgałęzianie i łączenie gałęzi. Praca z kodem zastanym, legacy code.
 7. Inżynieria wsteczna i refaktoring (2 godz.)
  Techniki i narzędzia inżynierii wstecznej. Dekompilacja. Refaktoring na przykładzie Javy.
 8. UML we wdrażaniu i utrzymaniu (2 godz.)
  Diagramy UML istotne z perspektywy wdrażania i utrzymania systemów.
 9. ITIL (4 godz.)
  Podstawy procesów zarządzania usługami IT według zaleceń ITIL. Narzędzia CMDB.Zakres laboratorium

 1. Docker i Kubernets – tworzenie i zarządzanie środowiska kontnerów w oparciu o dockera i Kubernetes.
 2. Instalacja aplikacji web przy użyciu Angulara, Spring Boota i bazy danych, użycie Liquibase.
 3. Kod zastany – instalacja, analiza struktury, dodanie prostej funkcjonalności na przykładzie projektu open-source.
 4. Złożone operacje na repozytorium zarządzania kodem Git.
Literatura:

 • Kim, Gene, et al. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution, 2016.
 • Strona ITIL - https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil
 • Strona Kubernetes - https://kubernetes.io/
 • Strona docker - https://www.docker.com/
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych – ocena z wybranych ćwiczeń laboratoryjnych oraz zadania projektowego;
 • ocenę wiedzy wykazanej na dwóch kolokwiach pisemnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ratkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ratkowski
Prowadzący grup: Klara Borowa, Szymon Kijas, Andrzej Ratkowski, Andrzej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.