Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INIOP-ISP-WUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Inżynieria oprogramowania )-Inżynieria oprogramowania-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WUS

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności wdrażania i utrzymywania istniejących systemów informatycznych. Student po zakończeniu przedmiotu powinien mieć wiedzę na temat podstawowych praktyk, procesów i zasad służących niezawodnej eksploatacji systemów informatycznych. Do procesów eksploatacji systemów zalicza się utrzymanie niezawodnego działania, monitoring, identyfikacja zagrożeń i błędów oraz wprowadzanie niewielkich zmian dostosowujących do zmian środowiska pracy. Przedmiot wprowadza we współczesne praktyki, technologie i narzędzia eksploatacji systemów: technologie wirtualizacji, konteneryzacji i orkiestracji kontenerów oraz praktyki DevOps.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności wdrażania i utrzymywania istniejących systemów informatycznych. Student po zakończeniu przedmiotu powinien mieć wiedzę na temat podstawowych praktyk, procesów i zasad służących niezawodnej eksploatacji systemów informatycznych. Do procesów eksploatacji systemów zalicza się utrzymanie niezawodnego działania, monitoring, identyfikacja zagrożeń i błędów oraz wprowadzanie niewielkich zmian dostosowujących do zmian środowiska pracy. Przedmiot wprowadza we współczesne praktyki, technologie i narzędzia eksploatacji systemów: technologie wirtualizacji, konteneryzacji i orkiestracji kontenerów oraz praktyki DevOps.Treść wykładu

 1. Wprowadzenie (2 godz.)
  Informacje o przedmiocie. Regulamin przedmiotu. Powtórzenie podstawowych pojęć: serwer, system operacyjny, maszyna wirtualna, kontener, moduł programu, sieć komputerowa. Podstawowe zadania utrzymaniowe, role w procesie utrzymania oprogramowania. Metryki utrzymaniowe i SLA.
 2. Infrastruktura, automatyzacja infrastruktury produkcyjnej (4 godz.)
  Infrastruktura fizyczna, infrastruktura programowalna, automatyzacja infrastruktury. Cloud IaaS, PaaS, SaaS. Kontenery, konteneryzacja i orkiestracja. Różne wcielenia środowiska wykonawczego: proces, wątek, maszyna wirtualna, kontener. Podstawy Kubernetes.
 3. Dostępność i wydajność (2 godz.)
  Sposób definiowania i monitorowania dostępności i wydajności, metryki, SLA.
 4. Monitoring i diagnostyka systemów (3 godz.)
  Kluczowe parametry i miejsca monitorowania. Testy regresji. Testy bezpieczeństwa i pentesty. Narzędzia monitorowania systemów. Przetwarzanie i przechowywanie logów systemów – narzędzia i dobre praktyki. Alerty i eskalacja awarii.
 5. DevOps (4 godz.)
  Filozofia, kultura i procesy DevOps. Kompetencje DevOps i relacje z innymi działami w organizacjach wytwarzających oprogramowanie. Zarządzanie procesem wytwarzania oprogramowania z perspektywy DevOps - build pipeline, narzędzia continuous integration/continous delivery.
 6. Utrzymanie kodu (4 godz.)
  Konwencje kodu, definiowanie i utrzymywanie. Wzorce projektowe i architektoniczne sprzyjające utrzymaniu kodu. Praktyki przeglądu kodu (code review). Dokumentowanie zmian. Wersjonowanie kodu, różne strategie rozwoju nowych funkcjonalności: pull requests, feature toggles, rozgałęzianie i łączenie gałęzi. Praca z kodem zastanym, legacy code.
 7. Inżynieria wsteczna i refaktoring (2 godz.)
  Techniki i narzędzia inżynierii wstecznej. Dekompilacja. Refaktoring na przykładzie Javy.
 8. UML we wdrażaniu i utrzymaniu (2 godz.)
  Diagramy UML istotne z perspektywy wdrażania i utrzymania systemów.
 9. ITIL (4 godz.)
  Podstawy procesów zarządzania usługami IT według zaleceń ITIL. Narzędzia CMDB.Zakres laboratorium

 1. Docker i Kubernets – tworzenie i zarządzanie środowiska kontnerów w oparciu o dockera i Kubernetes.
 2. Instalacja aplikacji web przy użyciu Angulara, Spring Boota i bazy danych, użycie Liquibase.
 3. Kod zastany – instalacja, analiza struktury, dodanie prostej funkcjonalności na przykładzie projektu open-source.
 4. Złożone operacje na repozytorium zarządzania kodem Git.
Literatura:

 • Kim, Gene, et al. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution, 2016.
 • Strona ITIL - https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil
 • Strona Kubernetes - https://kubernetes.io/
 • Strona docker - https://www.docker.com/
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych – ocena z wybranych ćwiczeń laboratoryjnych oraz zadania projektowego;
 • ocenę wiedzy wykazanej na dwóch kolokwiach pisemnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ratkowski
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Jakub Koperwas, Andrzej Ratkowski, Łukasz Skonieczny, Marek Wiewiórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ratkowski
Prowadzący grup: Klara Borowa, Tomasz Gambin, Szymon Kijas, Andrzej Ratkowski, Łukasz Skonieczny, Marek Wiewiórka, Andrzej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ratkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ratkowski
Prowadzący grup: Klara Borowa, Szymon Kijas, Andrzej Ratkowski, Andrzej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)