Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Process Automation in Digital Transformation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INISY-MSP-EPADT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Process Automation in Digital Transformation
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
( Wytwarzanie )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EPADT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia podejścia procesowego wychodząc z podejścia systemowego do organizacji i pokazując ich związek z metodami zarządzania. Ważny blok tematyczny dotyczy metod i narzędzi modelowania procesów. Oprócz omówienia różnych notacji, przedstawione są wzorce procesowe stanowiące wiedzę uniwersalną. Przedstawiane są również metody symulacji procesów oraz ich optymalizacja. Przedmiot dotyka również architektury i wytwarzania systemów informatycznych opartych o sterowanie modelami i wykorzystujących silniki procesowe. Omawiane są także zagadnienia automatyzacji procesów poprzez roboty programistyczny oraz zagadnienia odkrywania wiedzy o procesach. Wiedza procesowa jest przedstawiona również przez pryzmat transformacji cyfrowej i przełomowych technologii kształtujących tę transformację.

Literatura:

  1. Van der Aalst, W., Process Mining. Data Science in Action, Springer.
  2. Laguna, M., Marklund, J., Business Process Modeling, Simulation and Design, 3rd edition.
  3. Gawin, B., Marcinkowski, B., Symulacja procesów biznesowych, Helion.
  4. Business Process Model and Notation (BPMN), OMG standard.
  5. Narzędzie do modelowania i symulacji procesów BizAgi: https://www.bizagi.com

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Mariusz Kaleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)