Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INISY-MSP-MODA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie danych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
( Wytwarzanie )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MODA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot omawiać będzie na poziomie zaawansowanym cele oraz różne metodyki i „filozo-fie” modelowania. Przypomniane i znacząco rozwinięte zostaną zagadnienia modelowania za pomocą technik UML i ERD. Szczegółowo przedstawione zostaną modele bardziej zaawan-sowane, np. z użyciem klas potęgowych, wraz z ich nietrywialnymi implementacjami. Oma-wiane modele dotyczyć będą zarówno systemów transakcyjnych jak i hurtowni danych. Przedstawione zostaną różne implementacje modeli, np.: relacyjna, obiektowa, relacyjno-obiektowa, XML, JSON, ewentualnie związane z tzw. bazami No-SQL. Część projektowa polegać będzie na stworzeniu w UML modelu danych dla niebanalnego problemu oraz zapro-jektowaniu kilku jego różnych implementacji.

Literatura:

  1. Allen S.: Modelowanie danych. Apress / Helion.
  2. Ambler S.A.: Agile Modeling. Wiley, 2002.
  3. Ambler S.A.: Agile Database Techniques. Wiley, 2003.
  4. Chodkowska-Gyurics A.: Hurtownie danych. Teoria i praktyka. PWN 2017.
  5. Fowler M.: UML w kropelce wersja 2.0. LTP 2005.
  6. Halpin T., Morgan T.: Information Modeling and Relational Databases. Morgan Kauf-mann 2008.
  7. Poniah P.: Data Modeling Fundamentals. Wiley 2007.
  8. Sciore E.: Database Design and Implementation. Wiley 2009.
  9. Teorey T.J.: Database Modeling & Design. Morgan Kaufmann 1999.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Traczyk
Prowadzący grup: Tomasz Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.