Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie matematyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INISY-MSP-MOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie matematyczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Matematyka )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MOM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studiów magisterskich przedstawia podstawowe deterministyczne modele matematyczne związane z problemami optymalizacji i wspomagania decyzji. Obejmuje klasyczne modele programowania matematycznego: programowanie liniowe, programowanie kwadratowe, programowanie geometryczne, programowanie dyskretne, jak i optymalizacji wektorowej (wielokryterialnej) z modelowanie preferencji, oraz teorii gier wraz z jej zastosowaniami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. M.M. Meerschaert: Mathematical Modeling. 4th Ed., Academic Press, 2013.
 2. H.P. Williams, Model Building in Mathematical Programming, 5th Ed., Wiley 2013.
 3. Ph.D. Straffin: Teoria gier, Wyd. Naukowe Scholar 2004.

Literatura uzupełniająca:

 1. H. Luss: Equitable Resource Allocation: Models, Algorithms, and Applications, Wiley 2012.
 2. R.R. Yager, D.P. Filev: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. WNT 1995.
 3. V. Torra, Y. Narukawa: Modeling Decisions - Information Fusion and Aggregation Operators. Springer-Verlag 2007.
 4. A. Woźniak: Decyzje w warunkach współzawodnictwa. CeDeWu.pl 2013.
 5. J. Wessels, M. Makowski i A.P. Wierzbicki: Model Based Decision Support Systems with Environmental Applications. Kluwer Publishing Company 2000.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Janusz Granat, Mariusz Kaleta, Adam Krzemienowski, Piotr Pałka, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Janusz Granat, Mariusz Kaleta, Adam Krzemienowski, Piotr Pałka, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Janusz Granat, Mariusz Kaleta, Adam Krzemienowski, Piotr Pałka, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Janusz Granat, Mariusz Kaleta, Adam Krzemienowski, Piotr Pałka, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Janusz Granat, Mariusz Kaleta, Adam Krzemienowski, Piotr Pałka, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)