Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INISY-MSP-PBAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Projekt )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PBAD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do myślenia w sposób krytyczny, stawiania tez, poddawania tez testom, analizom, eksperymentom w celu ich weryfikacji. Studenci będą uczyli się w jaki sposób należy przeprowadzać badania naukowe w kontekście wytwarzania, testowania, projektowania, wdrażania szeroko rozumianych systemów inteligentnych. Zakładamy, że w miarę możliwości, studenci będą dołączać do prowadzonych w PW zespołów naukowo-badawczych, lub będą mogli stawiać własne tezy i je badać. Studenci będą pracowali w małych zespołach (2-3 osobowych), pod opieką nauczyciela. Wynikiem projektu będzie gotowa do publikacji praca naukowa, poster, lub fragment raportu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pałka
Prowadzący grup: Klara Borowa, Konrad Ciecierski, Mariusz Kaleta, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Robert Olszewski, Piotr Pałka, Sebastian Plamowski, Tomasz Śliwiński, Tomasz Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pałka
Prowadzący grup: Klara Borowa, Mariusz Kaleta, Robert Olszewski, Piotr Pałka, Krystian Radlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pałka
Prowadzący grup: Mariusz Kaleta, Robert Olszewski, Piotr Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pałka
Prowadzący grup: Klara Borowa, Mariusz Kaleta, Robert Olszewski, Piotr Pałka, Krystian Radlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pałka
Prowadzący grup: Mariusz Kaleta, Robert Olszewski, Piotr Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)