Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci inteligentnych urządzeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INISY-MSP-SIU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci inteligentnych urządzeń
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Otoczenie )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SIU

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje funkcjonowanie urządzeń inteligentnych wyposażonych w układy wykonawcze. Urządzenia takie tworzą struktury znane pod hasłami internetu rzeczy albo systemów cyberfizycznych, w zależności od historycznych uwarunkowań oraz uwypuklonych aspektów funkcjonowania. Studenci zapoznają się z obszarami zastosowań sieci systemów inteligentnych i powody ich stosowania, a także podstawowe technologie ich wykonania i komunikacji. Studenci zapoznają się ze zjawiskami towarzyszącymi interakcji w sieciach takich urządzeń, ich opisem i analizą. Studenci poznają metody analizy danych pochodzących z sieci urządzeń inteligentnych, ukierunkowanej na wychwycenie i modelowanie zależności w danych. Wykładom towarzyszą zajęcia praktyczne w formie laboratoriów, w celu demonstracji wybranych konfiguracji sprzętowych, i w formie indywidualnych projektów, w środowiskach symulacyjnych.(....)

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

  1. R. Alur, Principles of Cyber-Physical Systems, MIT Press, 2015
  2. F. Bullo, Lectures on Network Systems, Kindle Direct Publishing, 2019
  3. Symulatory CoppeliaSIM, Webots
  4. Keras

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Wojciech Dudek, Daniel Giełdowski, Mariusz Kamola, Wojciech Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Mariusz Kamola, Wojciech Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Wojciech Dudek, Mariusz Kamola, Wojciech Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)