Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki widzenia maszynowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INISY-MSP-TWM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki widzenia maszynowego
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Otoczenie )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Systemy informacyjno-decyzyjne-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TWM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszone są zagadnienia z zakresu interpretacji obrazów dwuwymiarowych, interpretacji obrazów trójwymiarowych, klasyfikacji i detekcji wzorców wizualnych oraz zastosowań uczenia głębokiego w różnych zastosowaniach interpretacji obrazów. Przedmiot realizowany jest przede wszystkim w formie zajęć instruktażowych (realizowanych w laboratorium) poświęconych poszczególnym zagadnieniom wizyjnym, a po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wiedzy przez uczestników, również w formie samodzielnej pracy projektowej studentów. Zajęcia praktyczne będą wspierane przez wykład obejmujący podstawowe zagadnienia teoretyczne widzenia maszynowego.

Literatura:

Literatura:

 1. R. Hartley, A. Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision Cambridge University Press, 2003
 2. E.R. Davies: Machine Vision: Theory, Algorithm, Practicalities Elsevier, 2005
 3. I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep learning. The MIT Press, 2016
 4. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital Image Processing, Pearson, 2017
 5. R. Szeliski: Computer vision: algorithms and applications, Springer-Verlag, 2011

 6. Oprogramowanie:

  1. MatLab, MathWorks, https://www.mathworks.com
  2. Python Programming Language, https://www.python.org
  3. OpenCV, https://opencv.org/
  4. TensorFlow, https://www.tensorflow.org/
  5. Keras, https://keras.io/

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wilkowski
Prowadzący grup: Maciej Stefańczyk, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wilkowski
Prowadzący grup: Maciej Stefańczyk, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wilkowski
Prowadzący grup: Maciej Stefańczyk, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)