Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wirtualne środowiska obliczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INISY-MSP-WSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wirtualne środowiska obliczeniowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
( Wytwarzanie )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WSO

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia technologie wykorzystujące wirtualizację i konteneryzację do budowy nowoczesnych środowisk klastrowych i chmurowych służących do masowego przetwarzania danych. Zostaną przedstawione typowe środowiska wykorzystujące wirtualizację i konteneryzację oraz wybrane systemy zarządzania. Szczególny nacisk zostanie położony na sprzętowe aspekty budowy środowisk klastrowych w tym projektowanie sieci łączącej maszyny klastra i architektury przechowywania danych. W części teoretycznej zostaną przedstawione modele i metody wspomagające projektowanie i zarządzanie środowiskiem obliczeniowym służące wymiarowaniu zasobów, alokacji i szeregowaniu zadań oraz ograniczeniu zużycia energii włączając opracowane w ramach projektów badawczych realizowanych przez zespół autorski. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań symulacyjnych wybranych metod związanych z zarządzaniem klastrem bądź też wykonanie projektu środowiska obliczeniowego i jego weryfikację w małej skali.

Literatura:

  1. Dac-Nhuong Le, Raghvendra Kumar, Gia Nhu Nguyen, Jyotir Moy Chatterjee, Cloud Computing and Virtualization, John Wiley & Sons, 2018
  2. Ken Gray, Thomas D. Nadeau, Cloud Computing and Virtualization, Morgan Kaufmann, 2016
  3. Edouard Bugnion, Jason Nieh, Dan Tsafrir, Hardware and Software Support for Virtualization (Synthesis Lectures on Computer Architecture), Morgan & Claypool Publishers, 2017

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Arabas
Prowadzący grup: Piotr Arabas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Arabas
Prowadzący grup: Piotr Arabas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)