Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje w technologii Java EE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INJEE-PNP-ATJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje w technologii Java EE
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: ( Semestr 2 )-Java EE - produkcja oprogramowania-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

ATJ

Liczba godzin zajęć praktycznych:

20

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

12

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat tworzenia aplikacji internetowych w technologiach Java EE oraz pokrewnych, takich jak Spring. Tworzenie i wykorzystanie usług internetowych. Usługi typu REST. Przedstawienie mechanizmów komunikacji na podstawie usług internetowych oraz technologii JMS.

Pełny opis:

Wykład

Aplikacje internetowe w technologii Java (2 godz.). Protokół HTTP. Serwlety. JSP. Kontenery serwletów i kontenery ziaren EJB.

Tworzenie aplikacji internetowych (4 godz.). Technologie JSF. Mechanizm odwróconego sterowania (ang. IoC), wstrzykiwanie zależności, konteksty.

Serwery aplikacji Java EE i ziarna EJB (4 godz.). Typy ziaren EJB, metody implementacji. Wykorzystanie adnotacji. Sposoby testowania ziaren. Konfiguracja serwerów aplikacji i ich dostępu do bazy danych. Metody uwierzytelniania i autoryzacji, typowe zagrożenia i metody zabezpieczeń.

Technologia JMS (1 godz.). Wykorzystanie komunikatów. Rozgłaszanie. Ziarenka EJB sterowane komunikatami.

Usługi internetowe (1 godz.). Metody implementacji usług. Budowa komunikatu SOAP. Wykorzystanie WSDL. Różnice między usługami SOAP a REST. Parsowanie plików JSON.


Laboratorium

Konfiguracja serwera (4 godz.). Konfiguracja serwera GlassFish. Instalowanie i deinstalowanie dostarczonych aplikacji internetowych. Uruchomienie prostej aplikacji internetowej zawierającej schemat autoryzacji.

Aplikacja JSF (4 godz.). Implementacja aplikacji internetowej w technologii JSF. Konfiguracja i uruchomienie aplikacji na serwerze GlassFish.

Implementacja i konfiguracja ziarna EJB (4 godz.). Implementacja prostego ziarna i wykorzystanie go w aplikacji JSF.

Dostęp do bazy w technologii JPA (4 godz.). Rozszerzenie aplikacji o możliwość wykorzystania bazy danych.

Usługi internetowe SOAP i REST (4 godz.). Implementacja prostej usługi internetowej i wykorzystanie jej w aplikacji JSF.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejetności, które student uzyskuje w wyniku zaliczenia przedmiotu

  • Zna technologie aplikacji internetowych.
  • Zna technologię ziaren EJB.
  • Wie jak tworzyć usługi internetowe.
  • Potrafi konfigurować serwer aplikacji internetowych.
  • Potrafi zaimplementować i skonfigurować proste ziarno EJB.
  • Potrafi zrealizować prostą usługę internetową.
  • Umie wykorzystywać dostęp do baz danych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Myrcha, Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Julian Myrcha, Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Myrcha, Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Julian Myrcha, Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.