Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejs użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INJEE-PNP-INU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejs użytkownika
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: ( Semestr 1 )-Java EE - produkcja oprogramowania-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

INU

Liczba godzin zajęć praktycznych:

20

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

12

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat tworzenia interfejsu użytkownika z wykorzystaniem wybranych bibliotek. Po zakończeniu zajęć słuchacz powinien umieć zaprojektować i zaimplementować interfejs do własnego programu wykorzystując standardowe elementy.

Pełny opis:

Wykład

Wprowadzenie (2 godz.). Prezentacja prostej aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika – przegląd możliwości.

Podstawowe elementy interfejsu użytkownika (2 godz.). Przegląd podstawowych elementów interfejsu użytkownika wraz ze sposobami ich wykorzystania (m.in. pola wyboru, przełączniki, listy, suwaki).

Projektowanie formularzy i okienek dialogowych (2 godz.). Metody projektowania i rozmieszczania elementów w oknach dialogowych. Wykorzystanie paneli. Tworzenie menu. Obsługa zdarzeń.

Architektura Model-View-Controller (2 godz.). Podstawy architektury MVC – podział aplikacji na warstwy. Serializacja.

Zaawansowane elementy interfejsu użytkownika (2 godz.). Tworzenie elementów interfejsu użytkownika (np. list, drzew) z niestandardową zawartością.

Rysowanie (2 godz.). Obsługa ikon i czcionek, rysowanie dowolnych elementów, prosta animacja.


Laboratorium

Podstawowe elementy interfejsu użytkownika (4 godz.). Przygotowanie prostego programu wykorzystującego podstawowe elementy interfejsu użytkownika takie jak pola tekstowe, przyciski, listy.

Projektowanie formularzy i okienek dialogowych (4 godz.). Wykorzystanie narzędzi i technik umożliwiających projektowanie formularzy i okien dialogowych.

Architektura MVC (4 godz.). Przygotowanie prostej aplikacji prezentującej możliwości architektury MVC – przygotowanie modelu, warstwy logiki oraz interfejsu użytkownika.

Zaawansowane elementy interfejsu użytkownika (4 godz.). Przygotowanie programu wykorzystującego niestandardowe elementy interfejsu użytkownika np. listy, w których sposób wyświetlania elementów jest definiowany przez programistę.

Grafika (4 godz.). Przygotowanie programu umożliwiającego rysowanie prostych figur geometrycznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejetności, które student uzyskuje w wyniku zaliczenia przedmiotu

  • Zna zasady tworzenia poprawnego i ergonomicznego graficznego interfejsu użytkownika.
  • Zna bibliotekę elementów graficznego interfejsu użytkownika.
  • Zna zasady wykreślania oraz prostej animacji.
  • Potrafi zaprojektować prosty graficzny interfejs użytkownika.
  • Potrafi zastosować obsługę zdarzeń do współpracy z graficznym interfejsem użytkownika.
  • Potrafi zaprojektować aplikację w architekturze MVC.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szymański, Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Zbigniew Szymański, Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szymański, Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Zbigniew Szymański, Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.