Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INJEE-PNP-OBI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: ( Semestr 1 )-Java EE - produkcja oprogramowania-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

OBI

Liczba godzin zajęć praktycznych:

20

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

12

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat paradygmatu programowania obiektowego, pojęcia klasy i obiektów oraz interfejsów, elementów klasy i ich właściwości oraz zasad projektowania oprogramowania.

Pełny opis:

Wykład

Obiekty i klasy (4 godz.). Odnośniki (referencje). Używanie klas predefiniowanych. Tworzenie własnych klas. Relacje pomiędzy klasami: dziedziczenie i asocjacja. Dostępność elementów klasy. Enkapsulacja. Konstruktory: konstruktor bezargumentowy, konstruktory przeciążone, wywołanie innego konstruktora. Metody. Parametry metod. Przeciążanie metod. Inicjacja pól wartościami domyślnymi. Pola i metody statyczne. Stałe statyczne. Metoda main(). Metody fabryczne. Niszczenie obiektów. Pakiety: importowanie klas, dodawanie klasy do pakietu, zasięg pakietu. Komentarze dokumentacyjne: dokumentacja klas, metod i pól składowych, generowanie dokumentacji. Wskazówki dotyczące projektowania prostych klas.

Dziedziczenie (4 godz.). Klasy bazowe i pochodne. Hierarchia dziedziczenia. Polimorfizm. Wiązanie dynamiczne. Ograniczenie dziedziczenia, klasy i metody finalne. Rzutowanie. Klasy i metody abstrakcyjne. Klasa Object: metody equals, toString ihashCode. Klasy wyliczeniowe. Wskazówki dotyczące projektowania klas uwzględniających dziedziczenie.

Wyjątki i obsługa błędów (2 godz.). Podstawy obsługi wyjątków. Blok try/catch. Przepływ sterowania. Tworzenie własnych wyjątków.

Interfejsy i klasy wewnętrzne (2 godz.). Właściwości interfejsów. Interfejsy a klasy abstrakcyjne. Klonowanie obiektów. Klasy wewnętrzne. Dostęp do stanu obiektu w klasie wewnętrznej. Lokalne klasy zewnętrzne. Dostęp do zmiennych finalnych z metod zewnętrznych. Anonimowe klasy wewnętrzne. Statyczne klasy wewnętrzne.


Laboratorium

Zaprojektowanie i przetestowanie prostej klasy (2 godz.).

Dziedziczenie (3 godz.). Zaprojektowanie i przetestowanie klasy z wykorzystaniem dziedziczenia.

Zaprojektowanie i przetestowanie prostego interfejsu (3 godz.). Interfejs powinien zostać zaimplementowany co najmniej przez dwie różne klasy. Testowanie rzutowania z wykorzystaniem odnośników do interfejsów.

Wykorzystanie typów generycznych (2 godz.). Zaprojektowanie klas z wykorzystaniem typów generycznych.

Klonowanie obiektu (3 godz.). Klonowanie płytkie i głębokie.

Dokumentacja (2 godz.). Zaprojektowanie dokumentacji do jednej z poprzednio implementowanych klas.

Wyjątki i obsługa błędów (2 godz.). Zastosowanie mechanizmów obsługi błędów we własnych klasach.

Zaprojektowanie i przetestowanie prostych klas wewnętrznych (3 godz.). Klasa wewnątrz klasy, klasa wewnątrz metody, wewnętrzna klasa anonimowa.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejetności, które student uzyskuje w wyniku zaliczenia przedmiotu

  • Zna paradygmat i techniki programowania obiektowego.
  • Rozumie zasady projektowania i programowania metodą top-down.
  • Rozumie wykorzystanie zasobów systemu komputerowego.
  • Potrafi sporządzić prostą dokumentację oprogramowania.
  • Umie właściwie strukturalizować funkcjonalność oprogramowania.
  • Potrafi intuicyjnie sprawdzić poprawność składników oprogramowania.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza, Małgorzata Prolejko
Prowadzący grup: Roman Podraza, Małgorzata Prolejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Prolejko
Prowadzący grup: Małgorzata Prolejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza, Małgorzata Prolejko
Prowadzący grup: Roman Podraza, Małgorzata Prolejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.