Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt przejściowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INJEE-PNP-PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: ( Semestr 1 )-Java EE - produkcja oprogramowania-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

PRP

Liczba godzin zajęć praktycznych:

16

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

0

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy uzyskanej w trakcie pierwszego semestru studiów.

Pełny opis:

Projekt

Słuchacz pod koniec semestru pisze i samodzielnie uruchamia w laboratorium program pod opieką prowadzącego przedmiot. Przykładowe programy to: kalkulator, zegar, edytor figur graficznych itp. Słuchacz ma zrealizować zadaną funkcjonalność, wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie semestru. Zasadą jest, że słuchacz wykonuje projekt pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego, który dodatkowo robi specjalny przegląd postępów po dwunastej godzinie projektu. Celem jest stworzenie warunków wymuszających na słuchaczu samodzielność działania, bez korzystania z pomocy innych słuchaczy.

Efekty uczenia się:

Umiejetności, które student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu

  • Potrafi samodzielnie napisać i uruchomić program pod opieką prowadzącego przedmiot.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chabko, Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szymański
Prowadzący grup: Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chabko, Leszek Śliwa
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.