Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkcja i testowanie oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INJEE-PNP-PTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcja i testowanie oprogramowania
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: ( Semestr 1 )-Java EE - produkcja oprogramowania-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

PTE

Liczba godzin zajęć praktycznych:

10

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

6

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy o metodach testowania i sposobach produkcji oprogramowania wysokiej jakości, oraz rozwój umiejętności w tym zakresie wspomaganych przez narzędzia inżynierii oprogramowania.

Pełny opis:

Wykład

Testy dewelopera (2 godz.). Strategie produkcji oprogramowania. Tworzenie testów z testowaniem istniejącego kodu, wytwarzanie sterowane testami TDD (ang. Test Driven Development). Testowanie jednostkowe i integracyjne. Projektowanie testów: przypadek testowy (dane testowe, wyrocznia). Testy jednostkowe w Javie (annotacje, asercje) organizacja i uruchamianie z JUnit. Dobre praktyki testowania jednostkowego.

Metody testowania (2 godz.). Wybrane metody testowania oprogramowania, kryteria wyboru testów, testy białej i czarnej skrzynki, klasy równoważności, pokrycie strukturalne kodu. Proces testowania, testy hierarchii obiektów, testy GUI, testy systemowe, testy regresyjne, akceptacyjne. Wykorzystanie dublerów w wytwarzaniu i testowaniu kodu (fakes, stubs, mocks).

Poprawa jakości kodu (2 godz.). Wzorce projektowe. Refaktoryzacja kodu, zapachy w kodzie, przykładowe przekształcenia refaktoryzacyjne.


Laboratorium

Testy jednostkowe (2 godz.). Przygotowanie testów do istniejącego kodu. Uruchamiane testów z JUnit i weryfikacja programu.

TDD (2 godz.). Przygotowanie testów dla projektowanej funkcjonalności (klasy/metody). Kodowanie nowej funkcjonalności. Uruchamianie i weryfikacja testów.

Refaktoryzacja kodu (2 godz.). Wybór testów do weryfikacji kodu. Identyfikacja zapachów w kodzie. Wykorzystanie przekształceń refaktoryzacyjnych dostępnych w środowisku produkcyjnym do modyfikacji kodu. Weryfikacja kodu po refaktoryzacji.

Produkcja kodu z wykorzystaniem zaślepek i obiektów pozornych (3 godz.). Rozbudowa i uruchamianie testów z wykorzystaniem środowiska do mock objects.

Testowanie funkcjonalne (1 godz.). Uruchomienie testów funkcjonalnych. Pokrycie kodu.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejetności, które student uzyskuje w wyniku zaliczenia przedmiotu

  • Zna zasady produkcji oprogramowania.
  • Rozumie konieczność systematycznego testowania oprogramowania.
  • Zna podstawowe zasady i metody testowania.
  • Wie o konieczności monitorowania i poprawy jakości kodu.
  • Potrafi przygotować zestawy testów.
  • Potrafi przeprowadzić testowanie oraz wersyfikację testów.
  • Umie przeprowadzić refaktoryzację kodu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Derezińska
Prowadzący grup: Anna Derezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Derezińska, Zbigniew Szymański
Prowadzący grup: Anna Derezińska, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szymański
Prowadzący grup: Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Derezińska, Zbigniew Szymański
Prowadzący grup: Anna Derezińska, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.