Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie zdarzeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INJEE-PNP-ZDA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie zdarzeniowe
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: ( Semestr 1 )-Java EE - produkcja oprogramowania-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

ZDA

Liczba godzin zajęć praktycznych:

10

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

6

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat schematów i zasad programowania zdarzeniowego.

Pełny opis:

Wykład

Podstawy obsługi zdarzeń (2 godz.). Pojęcie zdarzenia. Klasy i obiekty słuchaczy. Rejestracja słuchaczy. Obsługa naciśnięcia przycisku. Rozpoznawanie obiektu zdarzenia. Zastosowanie klas anonimowych do implementacji słuchacza zdarzeń. Zdarzenia semantyczne.

Zaawansowana obsługa zdarzeń (3 godz.). Hierarchia zdarzeń. Przechwytywanie zdarzeń okna. Obsługa kliknięcia myszy. Typy zdarzeń niskiego poziomu. Zdarzenia dotyczące myszki. Zdarzenia klawiatury. Multicasting. Kolejka zdarzeń.

Definiowanie własnych zdarzeń (1 godz.)


Laboratorium

Testowanie różnych wariantów obsługi przycisku (4 godz.). Jeden słuchacz dla jednego przycisku, wielu słuchaczy dla jednego przycisku, jeden słuchacz dla wielu przycisków i wielu słuchaczy dla wielu przycisków. Rozpoznawanie rodzaju operacji oraz rozpoznawanie źródła zdarzenia.

Testowanie przechwytywania zdarzeń okna (3 godz.).

Testowanie zdarzeń niskiego poziomu (3 godz.). Reakcja na zdarzenia myszki i klawiatury.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejetności, które student uzyskuje w wyniku zaliczenia przedmiotu

  • Zna zasady programowania zdarzeniowego.
  • Wie jak zaprojektować niestandardowe zdarzenia, zna metody ich generacji oraz mechanizmy ich przechwytywania.
  • Potrafi zastosować mechanizmy obsługi zdarzeń.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbała, Roman Podraza
Prowadzący grup: Łukasz Dąbała, Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbała, Roman Podraza, Małgorzata Prolejko
Prowadzący grup: Łukasz Dąbała, Roman Podraza, Małgorzata Prolejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Prolejko
Prowadzący grup: Małgorzata Prolejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia zintegrowane, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Prolejko
Prowadzący grup: Małgorzata Prolejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.