Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura systemu Oracle i podstawy administrowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INSID-ISP-ORACL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura systemu Oracle i podstawy administrowania
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody i techniki implementacji )-Systemy informacyjno-decyzyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technologie systemów informacyjnych )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ORACL

Numer wersji:

1

Pełny opis:Treść wykładu


 • Cel, zakres i zasady zaliczania przedmiotu. Literatura i
  materiały pomocnicze. Zadania administratora bazy danych DBA. Przegląd
  architektury serwera Oracle. Obszary pamięci SGA i PGA, procesy, pliki.

 • Metody identyfikacji uprawnień przy zamkniętej bazie.
  Uruchamianie i zamykanie instancji, otwieranie i zamykanie bazy danych.

 • Fizyczna i logiczna struktura bazy danych. Pliki parametrów i
  najważniejsze parametry. Tworzenie bazy danych. Tworzenie perspektyw
  słownika i pakietów PL/SQL. Perspektywy słownika danych i perspektywy
  dynamiczne.

 • Sposoby realizacji poleceń SQL. Etapy realizacji poleceń SELECT i
  DML. Transakcje. Spójność odczytu. Zadania procesów DBWn, CKPT, LGWR i
  ARCn i charakterystyka ich działania. Blokowanie i współbieżność
  procesów.

 • Zarządzanie przestrzeniami tabel. Przestrzenie zarządzane
  lokalnie i przez słownik danych. Przestrzenie wycofania i tymczasowe.
  Domyślna i domyślna tymczasowa przestrzeń tabel. Rozdzielanie
  przestrzeni na różne urządzenia i/o. Oracle Managed Files.
  Przestrzenie tylko do odczytu. Zarządzanie przydziałem przestrzeni dla
  segmentów i ekstentów. Budowa bloku i parametry zarządzające
  przestrzenią bloku.

 • Rodzaje segmentów i typy danych. Zarządzanie segmentami tabel i
  indeksów. Alternatywne metody przechowywania danych. Klastry indeksowe
  i haszujące. Tabele IOT. Indeksy B-drzewa i bitmapowe, ich cechy
  i zastosowania.

 • Sposoby zapewnienia integralności danych. Warunki deklaratywne
  integralności.

 • Domena bezpieczeństwa. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.
  Kończenie sesji użytkowników. Uprawnienia systemowe i obiektowe, ich
  nadawanie i odbieranie. Role - nazwane zestawy przywilejów. Zarządzanie
  rolami domyślnymi i niedomyślnymi. Role aplikacyjne. Audyt - śledzenie
  działań użytkowników. Obserwacja poleceń, wykorzystania uprawnień i
  działań na obiektach. Zabezpieczenie dziennika obserwacji. Profile.
  Zarządzanie zasobami systemowymi i warunkami dla haseł.

 • Metody realizacji kopii zapasowej i odtwarzania. Archiwizacja
  logiczna i fizyczna. Export i import. Odtwarzanie bez archiwizacji.
  Włączanie i wyłączanie archiwizacji. Odtwarzanie kompletne (pełne) z
  archiwizacją. Minimalizacja czasu niedostępności bazy. Obsługa operacji
  24-godzinnych. Odtwarzanie równoległe.

 • Odtwarzanie niepełne: do punktu w czasie, do systemowego numeru
  zmiany, do przerwania i z użyciem kopii pliku kontrolnego.
  Tworzenie pliku kontrolnego.

 • Obsługa języków narodowych - globalizacja.

 • Ładowanie bezpośrednie - SQLLDR. Reorganizacja bazy danych
  (EXP/IMP).
Zakres laboratorium
(4x4godz.):

 1. Instalacja, zimny backup, odtwarzanie bazy z zimnego
  backupu (klonowanie). Tworzenie bazy danych, polecenia startup i
  shutdown, podstawowe przestrzenie tabel, zwielokrotnienie plików
  kontrolnych i plików dziennika powtórzeń.

 2. Zarządzanie przestrzeniami tabel. Zarządzanie przestrzenią
  wycofania. Korzystanie ze słownika danych.

 3. Zarządzanie segmentami danych i indeksów: tablice, indeksy,
  klastry indeksowe i laszujące, tabele IOT. Deklaratywne warunki
  integralności.

 4. Zarządzanie domeną bezpieczeństwa. Użytkownicy, przywileje, role,
  profile i zarządzanie nimi. Monitorowanie bazy.Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103A-INxxx-ISP-BDBazy danych 1
Wymagany1103C-TLTZT-ISP-WBDWprowadzenie do baz danych
Wymagany1103B-INxxx-ISP-BDBazy danych 1

Literatura:

  1. Robert G. Freeman "Oracle Database 10g. Nowe możliwości",
   Helion

  2. Kevin Loney "Oracle Database 10g. Kompendium
   administratora", Helion

  3. Dokumentacja Oracle Database 10g/11g

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.