Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami informatycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INSID-ISP-ZPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami informatycznymi
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody i techniki implementacji )-Systemy informacyjno-decyzyjne-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ZPI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką kierowania realizacją dużych projektów informatycznych. Omawiane są podstawowe czynniki mające wpływ na efektywne prowadzenie projektów i ich wdrażanie. W szczególności są rozpatrywane zagadnienia związane z organizacją zespołów projektowych, procedurami sterowania i kontroli projektu, metodami szacowania czasu i kosztów projektu, planowaniem projektu, procesem pozyskiwania wymagań, zarządzaniem ryzykiem, zapewnieniem jakości oraz zarządzaniem zespołem wykonawców.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką kierowania realizacją dużych projektów informatycznych. Omawiane są podstawowe czynniki mające wpływ na efektywne prowadzenie projektów i ich wdrażanie. W szczególności są rozpatrywane zagadnienia związane z organizacją zespołów projektowych, procedurami sterowania i kontroli projektu, metodami szacowania czasu i kosztów projektu, planowaniem projektu, procesem pozyskiwania wymagań, zarządzaniem ryzykiem, zapewnieniem jakości oraz zarządzaniem zespołem wykonawców.


Treść wykładu
Wprowadzenie. Cechy charakterystyczne dużych projektów informatycznych. Kluczowe parametry projektu. Procesy inżynierii oprogramowania i zarządzania w projektach informatycznych. Miary sukcesu projektu. Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych. Kluczowe czynniki powodzenia projektu. Sformalizowane metody zarządzania (metodyki). Etapy projektu informatycznego: faza wstępna, rozpoczęcie projektu, prowadzenie projektu, zamknięcie projektu.


Organizacja projektu. Kluczowi uczestnicy projektu i ich punkty widzenia: klient, pośredni udziałowcy, wykonawcy, otoczenie. Ogólna struktura organizacyjna zarządzania i kontroli: sponsor, komitet sterujący, kierownik projektu, zespoły wykonawcze. Organizacja struktury zespołu wykonawczego.


Procedury zarządzania projektem. Procedury komunikacji. Zmiany w projekcie (zewnętrzne i wewnętrzne). Procedury kontroli zmian zewnętrznych. Zarządzanie konfiguracją. Procedury kontroli postępu prac. Procedury rozwiązywania problemów i kwestii spornych.


Szacowanie projektu. Elementy do uwzględnienia w procesie szacowania. Trudności w szacowaniu. Ogólne zalecenia dotyczące przeprowadzania szacowań. Metody szacowania: wykorzystywanie doświadczeń, metoda delficka, metody dekompozycyjne, metody algorytmiczne, np. COCOMO, metoda punktów funkcyjnych.


Planowanie. Znaczenie planowania działań. Niedogodności planowania. Składniki planu. Hierarchia harmonogramów. Elementy i etapy harmonogramowania.. Specyfikacja zadań projektowych. Modele harmonogramowania - deterministyczne i uwzględniające niepewność. Planowanie i równoważenie wykorzystania zasobów. Narzędzia harmonogramowania.


Zarządzanie ryzykiem. Kategorie ryzyka. Typowe czynniki ryzyka. Metodyka zarządzania ryzykiem: analiza ryzyka, planowanie przeciwdziałań, monitorowanie ryzyka. Strategie zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie wymaganiami. Proces pozyskiwania wymagań: identyfikacja źródeł wymagań, wydobywanie wymagań, analiza wymagań, weryfikacja wymagań, specyfikacja wymagań. Trudności w pozyskiwaniu wymagań. Techniki pomocne w pozyskiwaniu wymagań: prototypowanie, realizacja przyrostowa.


Kierowanie realizacją projektu. Rola kierownika projektu. Cechy dobrego kierownika. Style kierowania. Kontrola postępu prac. Działania w przypadku opóźnień. Motywowanie zespołu. Rozwiązywanie konfliktów. Opieka nad zespołem.


Zarządzania jakością. Atrybuty jakości. Ekonomika jakości. Formy zarządzania jakością: kontrola jakości, procedury zapewnienia jakości, kompleksowe zarządzanie jakością. Zasady zarządzania jakością. Standaryzacja i normalizacja. Zarządzanie dokumentacją.


Zamknięcie projektu. Kroki zamknięcia projektu: ukończenie projektu końcowa ocena produktu, ulepszanie procesu zarządzania. Doskonalenie procesu zarządzania: analiza procesu, identyfikacja celów ulepszeń, wprowadzenie zmian, analiza metryk, ocena i dostosowywanie zmian. Poziomy dojrzałości prowadzenia projektu (chaotyczny, powtarzalny, zdefiniowany, mierzalny, optymalizowany).
Zakres projektu
Projekt polega na opracowaniu planu realizacji wybranego przedsięwzięcia informatycznego. Wymaga to między innymi określenia struktury organizacyjnej projektu, zasad komunikacji, procedur sterowania i kontroli, analizy ryzyka oraz przygotowania harmonogramu.


Literatura:

    1. Szyjewski Z.: Zarządzanie projektami informatycznymi, PLACET, 2001.

    2. Górski J. (red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, MIKOM, 2000.

    3. Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania, WNT, 2003.
    4. Yourdon E.: Marsz ku klęsce, poradnik dla projektanta systemów, WNT, 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Liczba punktów do zdobycia na kolokwiach: 10 (2 kolokwia po 5 punktów).

Liczba punktów do zdobycia za projekt: 5.

Ocena końcowa, to średnia ocen z kolokwiów i projektu (aby
zaliczyć przedmiot ZPI trzeba uzyskać co najmniej 9 punktów).


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Krzysztof Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Krzysztof Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Krzysztof Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Krzysztof Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Krzysztof Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.