Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy metaheurystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INSZI-MSP-AMHE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy metaheurystyczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

AMHE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot pogłębia wiedzę dotyczącą metaheurystyk, zdobytą na przedmiocie poświęconym heurystycznym metodom przeszukiwania. Przedstawione zostaną analityczne modele wybranych metaheurystyk, takich jak np. algorytmy ewolucyjne, ewolucja różnicowa i algorytm CMA-ES. Zostaną przedstawione warianty użycia metaheurystyk w zadaniach z ograniczeniami i zadaniach optymalizacji wielokryterialnej. Omówione zostaną zagadnienia hybrydyzacji metod metaheurystycznych z metodami optymalizacji lokalnej, a także użycia zastępczej funkcji celu. W ramach projektu słuchacze będą realizować własne implementacje lub modyfikować istniejące implementacje metaheurystyk oraz testować je na zadaniach benchmarkowych lub praktycznych.

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

  1. Sean Luke, Essentials of Metaheuristics, available online, 2013
  2. Jarosław Arabas: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, 2004
  3. Krzysztof Trojanowski: Metaheurystyki praktycznie, WSISIZ, 2008 (wyd. II)
  4. El Ghazali Talbi: Metaheuristics. From design to implementation, Wiley, 2009
  5. Artykuły z IEEE Transactions of Evolutionary Computation
  6. Pakiety języka R.
  7. Pakiety języka Python.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Arabas
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Eryk Warchulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Arabas
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Stanisław Kozdrowski, Konrad Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.