Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w analizie danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INSZI-MSP-SAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w analizie danych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Matematyka )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SAD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje prezentację zagadnień statystyki opisowej i matematycznej. W ramach statystyki opisowej studenci zapoznani zostaną z metodami graficznej i tabelarycznej prezentacji i rekapitulacji danych. W ramach statystyki matematycznej poruszane będą zagadnienia: estymacji punktowej, przedziałowej i bayesowskiej, testowania hipotez w ujęciu Neymana-Pearsona, w tym testy parametryczne i nieparametryczne; modelowanie statystyczne, w tym regresja liniowa oraz analiza wariancji.

Pełny opis:

Wykład:

 1. (2h) Wprowadzenie do zagadnień wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej. Modele parametrycznie.
 2. (2h) Podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Estymacja metodą momentów i jej własności.
 3. (4h) Estymatory największej wiarygodności oraz ich własności. Zgodność, nieobciążoność i asymptotyczna normalność estymatorów.
 4. Informacja Fishera. Nierówność Cramera-Rao.
 5. (2h) Estymatory efektywne. Wykładnicze rodziny rozkładów.
 6. (2h) Estymacja parametrów rozkładu normalnego. Estymacja przedziałowa. Bootstrap parametryczny i nieparametryczny.
 7. (3h) Estymacja bayesowska. Rozkłady sprzężone.
 8. (1h) Estymatory jądrowe gęstości.
 9. (2h) Testowanie hipotez prostych. Testy najmocniejsze. Testy randomizowane.
 10. (2h) Testowanie hipotez jednostronnych.
 11. (4h) Twierdzenie Pearsona. Testowanie zgodności rozkładu. Testowanie niezależności oraz jednorodności zmiennych losowych.
 12. (4h) Regresja liniowa i jej własności. Modele liniowe.
 13. (2h) Analiza wariancji


Projekt:

W ramach kursu przewiduje się dwa mini projekty wykonywane w kilkuosobowych zespołach. Tematem pierwszego projektu będą wybrane metody prezentacji danych. Drugi projekt dotyczył będzie wybranych metod estymacji, modelowania statystycznego lub testowania hipotez statystycznych.

Zalecane będzie wykonanie projektu w języku R z wykorzystaniem technologii “notatnikowej”.

Literatura:

Polecana literatura (nieobowiązkowa):

 • Biecek P., Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013,
 • Dudley, Richard, 18.443 Statistics for Applications, Spring 2009. (Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare), http://ocw.mit.edu
 • Klonecki Witold, Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa 1999,
 • Rice John A., Mathematical Statistics and Data Analysis. 3rd ed. Belmont, CA: Duxbury Press, 2006,
 • Zieliński Ryszard, Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, http://www.impan.gov.pl/~rziel/7ALL.pdf

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rupniewski
Prowadzący grup: Marek Rupniewski, Rafał Rytel-Andrianik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rupniewski, Rafał Rytel-Andrianik
Prowadzący grup: Marek Rupniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rupniewski
Prowadzący grup: Marek Rupniewski, Rafał Rytel-Andrianik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rupniewski
Prowadzący grup: Marek Rupniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rupniewski
Prowadzący grup: Konrad Jędrzejewski, Marek Rupniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)