Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i protokoły zabezpieczeń w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INSZI-MSP-SPZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i protokoły zabezpieczeń w cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
( Wytwarzanie systemów informatycznych )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SPZC

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot Systemy i Protokoły Zabezpieczeń w Cyberprzestrzeni przedstawia najważniejsze zaawansowane zagadnienia i aspekty szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. W ramach zajęć omówiona będzie tematyka związana z zagrożeniami dla użytkowników, systemów i sieci, a następnie scharakteryzowane zostaną najpopularniejsze rozwiązania wykorzystywane do ich zabezpieczania. Dodatkowo, zostaną zaprezentowane trendy rozwojowe zarówno systemów ochrony jak i samych zagrożeń oraz dobre praktyki zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Sposób prowadzenia przedmiotu jest ukierunkowany na naukę praktyczną z elementami pracy badawczej tj. umiejętnością analizy istniejących prac naukowych w wybranej tematyce oraz prowadzenia badań eksperymentalnych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.(...)

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

 1. D. Denning, Wojna Informacyjna i bezpieczeństwo informacji, WNT 1999
 2. W. Stallings, Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych, Helion 2012
 3. Alfred J. Muniz, A. Lakhani, Kali Linux - Testy penetracyjne, Helion 2013
 4. J. Hutchens, Skanowanie sieci z Kali Linux - Receptury, Helion 2013
 5. Bruce Schneier, Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C, WNT, Warszawa, 2002
 6. Sebastian Zander, Grenville Armitage, Philip Branch, A Survey of Covert Channels and Countermeasures in Computer Network Protocols, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 3rd Quarter 2007
 7. William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin, Firewalls and Internet Security - Repelling the Wily Hacker, Addison-Wesley, ISBN:0-201-63466-X, 2003.
 8. E. Bou-Harb, M. Debbabi, C. Assi, Cyber Scanning: A Comprehensive Survey, IEEE Communications Surveys & Tutorials, pp. 1496 - 1519, Vol. 16, Iss. 3, 2014
 9. W. Mazurczyk, S. Wendzel, S. Zander, A. Houmansadr, K. Szczypiorski - Information Hiding in Communication Networks: Fundamentals, Mechanisms, Applications, and Countermeasures, IEEE Press Series on Information and Communication Networks Security, IEEE Press-Wiley, April 2016, ISBN-10: 1118861698

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Mazurczyk
Prowadzący grup: Konrad Kamiński, Mikołaj Kowalski, Wojciech Mazurczyk, Grzegorz Siewruk, Monika Skowron, Przemysław Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Mazurczyk
Prowadzący grup: Konrad Kamiński, Mikołaj Kowalski, Wojciech Mazurczyk, Grzegorz Siewruk, Monika Skowron, Przemysław Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Mazurczyk
Prowadzący grup: Wojciech Mazurczyk, Piotr Żórawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)